Alert button
Picture for Yuechen Zhang

Yuechen Zhang

Alert button

Mini-Gemini: Mining the Potential of Multi-modality Vision Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Yanwei Li, Yuechen Zhang, Chengyao Wang, Zhisheng Zhong, Yixin Chen, Ruihang Chu, Shaoteng Liu, Jiaya Jia

Viaarxiv icon

Prompt Highlighter: Interactive Control for Multi-Modal LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Yuechen Zhang, Shengju Qian, Bohao Peng, Shu Liu, Jiaya Jia

Viaarxiv icon

Make-Your-Video: Customized Video Generation Using Textual and Structural Guidance

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2023
Jinbo Xing, Menghan Xia, Yuxin Liu, Yuechen Zhang, Yong Zhang, Yingqing He, Hanyuan Liu, Haoxin Chen, Xiaodong Cun, Xintao Wang, Ying Shan, Tien-Tsin Wong

Figure 1 for Make-Your-Video: Customized Video Generation Using Textual and Structural Guidance
Figure 2 for Make-Your-Video: Customized Video Generation Using Textual and Structural Guidance
Figure 3 for Make-Your-Video: Customized Video Generation Using Textual and Structural Guidance
Figure 4 for Make-Your-Video: Customized Video Generation Using Textual and Structural Guidance
Viaarxiv icon

Real-World Image Variation by Aligning Diffusion Inversion Chain

Add code
Bookmark button
Alert button
May 30, 2023
Yuechen Zhang, Jinbo Xing, Eric Lo, Jiaya Jia

Figure 1 for Real-World Image Variation by Aligning Diffusion Inversion Chain
Figure 2 for Real-World Image Variation by Aligning Diffusion Inversion Chain
Figure 3 for Real-World Image Variation by Aligning Diffusion Inversion Chain
Figure 4 for Real-World Image Variation by Aligning Diffusion Inversion Chain
Viaarxiv icon

Video-P2P: Video Editing with Cross-attention Control

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2023
Shaoteng Liu, Yuechen Zhang, Wenbo Li, Zhe Lin, Jiaya Jia

Figure 1 for Video-P2P: Video Editing with Cross-attention Control
Figure 2 for Video-P2P: Video Editing with Cross-attention Control
Figure 3 for Video-P2P: Video Editing with Cross-attention Control
Figure 4 for Video-P2P: Video Editing with Cross-attention Control
Viaarxiv icon

CodeTalker: Speech-Driven 3D Facial Animation with Discrete Motion Prior

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 06, 2023
Jinbo Xing, Menghan Xia, Yuechen Zhang, Xiaodong Cun, Jue Wang, Tien-Tsin Wong

Figure 1 for CodeTalker: Speech-Driven 3D Facial Animation with Discrete Motion Prior
Figure 2 for CodeTalker: Speech-Driven 3D Facial Animation with Discrete Motion Prior
Figure 3 for CodeTalker: Speech-Driven 3D Facial Animation with Discrete Motion Prior
Figure 4 for CodeTalker: Speech-Driven 3D Facial Animation with Discrete Motion Prior
Viaarxiv icon

Ref-NPR: Reference-Based Non-Photorealistic Radiance Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2022
Yuechen Zhang, Zexin He, Jinbo Xing, Xufeng Yao, Jiaya Jia

Figure 1 for Ref-NPR: Reference-Based Non-Photorealistic Radiance Fields
Figure 2 for Ref-NPR: Reference-Based Non-Photorealistic Radiance Fields
Figure 3 for Ref-NPR: Reference-Based Non-Photorealistic Radiance Fields
Figure 4 for Ref-NPR: Reference-Based Non-Photorealistic Radiance Fields
Viaarxiv icon

High Quality Segmentation for Ultra High-resolution Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2021
Tiancheng Shen, Yuechen Zhang, Lu Qi, Jason Kuen, Xingyu Xie, Jianlong Wu, Zhe Lin, Jiaya Jia

Figure 1 for High Quality Segmentation for Ultra High-resolution Images
Figure 2 for High Quality Segmentation for Ultra High-resolution Images
Figure 3 for High Quality Segmentation for Ultra High-resolution Images
Figure 4 for High Quality Segmentation for Ultra High-resolution Images
Viaarxiv icon