Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Neural Prompt SearchYuanhan Zhang , Kaiyang Zhou , Ziwei Liu

* Code: https://github.com/Davidzhangyuanhan/NOAH 

   Access Paper or Ask Questions

Robust Face Anti-Spoofing with Dual Probabilistic ModelingYuanhan Zhang , Yichao Wu , Zhenfei Yin , Jing Shao , Ziwei Liu


   Access Paper or Ask Questions

Bamboo: Building Mega-Scale Vision Dataset Continually with Human-Machine SynergyYuanhan Zhang , Qinghong Sun , Yichun Zhou , Zexin He , Zhenfei Yin , Kun Wang , Lu Sheng , Yu Qiao , Jing Shao , Ziwei Liu

* Bamboo is available at https://github.com/Davidzhangyuanhan/Bamboo 

   Access Paper or Ask Questions

CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and ResultsYuanhan Zhang , Zhenfei Yin , Jing Shao , Ziwei Liu , Shuo Yang , Yuanjun Xiong , Wei Xia , Yan Xu , Man Luo , Jian Liu , Jianshu Li , Zhijun Chen , Mingyu Guo , Hui Li , Junfu Liu , Pengfei Gao , Tianqi Hong , Hao Han , Shijie Liu , Xinhua Chen , Di Qiu , Cheng Zhen , Dashuang Liang , Yufeng Jin , Zhanlong Hao

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/26210 

   Access Paper or Ask Questions

CelebA-Spoof: Large-Scale Face Anti-Spoofing Dataset with Rich AnnotationsYuanhan Zhang , Zhenfei Yin , Yidong Li , Guojun Yin , Junjie Yan , Jing Shao , Ziwei Liu

* To appear in ECCV 2020. Dataset is available at: https://github.com/Davidzhangyuanhan/CelebA-Spoof 

   Access Paper or Ask Questions