Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chao Dong

Semantic-Sparse Colorization Network for Deep Exemplar-based Colorization


Dec 02, 2021
Yunpeng Bai, Chao Dong, Zenghao Chai, Andong Wang, Zhengzhuo Xu, Chun Yuan

* 8 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot learning with improved local representations via bias rectify module


Nov 01, 2021
Chao Dong, Qi Ye, Wenchao Meng, Kaixiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Temporally Consistent Video Colorization with Deep Feature Propagation and Self-regularization Learning


Oct 09, 2021
Yihao Liu, Hengyuan Zhao, Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Chen Change Loy, Yu Qiao, Chao Dong

* 13 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A New Journey from SDRTV to HDRTV


Aug 18, 2021
Xiangyu Chen, Zhengwen Zhang, Jimmy S. Ren, Lynhoo Tian, Yu Qiao, Chao Dong

* Accepted to ICCV 

  Access Paper or Ask Questions

Real-ESRGAN: Training Real-World Blind Super-Resolution with Pure Synthetic Data


Aug 17, 2021
Xintao Wang, Liangbin Xie, Chao Dong, Ying Shan

* Tech Report. Training/testing codes and executable files are in https://github.com/xinntao/Real-ESRGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Finding Discriminative Filters for Specific Degradations in Blind Super-Resolution


Aug 02, 2021
Liangbin Xie, Xintao Wang, Chao Dong, Zhongang Qi, Ying Shan

* Tech report 

  Access Paper or Ask Questions

Discovering "Semantics" in Super-Resolution Networks


Aug 01, 2021
Yihao Liu, Anran Liu, Jinjin Gu, Zhipeng Zhang, Wenhao Wu, Yu Qiao, Chao Dong

* discovering and interpreting deep degradation representations (DDR) in super-resolution networks 

  Access Paper or Ask Questions

RankSRGAN: Super Resolution Generative Adversarial Networks with Learning to Rank


Jul 20, 2021
Wenlong Zhang, Yihao Liu, Chao Dong, Yu Qiao

* IEEE PAMI accepted. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1908.06382 

  Access Paper or Ask Questions

Blind Image Super-Resolution: A Survey and Beyond


Jul 07, 2021
Anran Liu, Yihao Liu, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

HDRUNet: Single Image HDR Reconstruction with Denoising and Dequantization


Jun 19, 2021
Xiangyu Chen, Yihao Liu, Zhengwen Zhang, Yu Qiao, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Perceptual Image Quality Assessment


May 11, 2021
Jinjin Gu, Haoming Cai, Chao Dong, Jimmy S. Ren, Yu Qiao, Shuhang Gu, Radu Timofte, Manri Cheon, Sungjun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Qing Zhang, Haiyang Guo, Yi Bin, Yuqing Hou, Hengliang Luo, Jingyu Guo, Zirui Wang, Hai Wang, Wenming Yang, Qingyan Bai, Shuwei Shi, Weihao Xia, Mingdeng Cao, Jiahao Wang, Yifan Chen, Yujiu Yang, Yang Li, Tao Zhang, Longtao Feng, Yiting Liao, Junlin Li, William Thong, Jose Costa Pereira, Ales Leonardis, Steven McDonagh, Kele Xu, Lehan Yang, Hengxing Cai, Pengfei Sun, Seyed Mehdi Ayyoubzadeh, Ali Royat, Sid Ahmed Fezza, Dounia Hammou, Wassim Hamidouche, Sewoong Ahn, Gwangjin Yoon, Koki Tsubota, Hiroaki Akutsu, Kiyoharu Aizawa


  Access Paper or Ask Questions

Toward Interactive Modulation for Photo-Realistic Image Restoration


May 07, 2021
Haoming Cai, Jingwen He, Qiao Yu, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Serverless Federated Learning for UAV Networks: Architecture, Challenges, and Opportunities


Apr 15, 2021
Yuben Qu, Haipeng Dai, Yan Zhuang, Jiafa Chen, Chao Dong, Fan Wu, Song Guo

* 7 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Very Lightweight Photo Retouching Network with Conditional Sequential Modulation


Apr 13, 2021
Yihao Liu, Jingwen He, Xiangyu Chen, Zhengwen Zhang, Hengyuan Zhao, Chao Dong, Yu Qiao

* Extended version of CSRNet (ECCV2020). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2009.10390 

  Access Paper or Ask Questions

Graph-Based Tri-Attention Network for Answer Ranking in CQA


Mar 20, 2021
Wei Zhang, Zeyuan Chen, Chao Dong, Wen Wang, Hongyuan Zha, Jianyong Wang

* 9 pages (published in AAAI 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

ClassSR: A General Framework to Accelerate Super-Resolution Networks by Data Characteristic


Mar 06, 2021
Xiangtao Kong, Hengyuan Zhao, Yu Qiao, Chao Dong

* CVPR2021 paper + supplementary file 

  Access Paper or Ask Questions

Editorial: Introduction to the Issue on Deep Learning for Image/Video Restoration and Compression


Feb 09, 2021
A. Murat Tekalp, Michele Covell, Radu Timofte, Chao Dong

* IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN SIGNAL PROCESSING, vol. 15, no. 2, FEBRUARY 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BasicVSR: The Search for Essential Components in Video Super-Resolution and Beyond


Dec 03, 2020
Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy

* Tech report, 15 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Image Quality Assessment for Perceptual Image Restoration: A New Dataset, Benchmark and Metric


Nov 30, 2020
Jinjin Gu, Haoming Cai, Haoyu Chen, Xiaoxing Ye, Jimmy Ren, Chao Dong

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2007.12142 

  Access Paper or Ask Questions

Interpreting Super-Resolution Networks with Local Attribution Maps


Nov 22, 2020
Jinjin Gu, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Image Super-Resolution Using Pixel Attention


Oct 02, 2020
Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong

* 17 pages, 5 figures, conference, accpeted by ECCVW (AIM2020 ESR Challenge) 

  Access Paper or Ask Questions

Conditional Sequential Modulation for Efficient Global Image Retouching


Sep 22, 2020
Jingwen He, Yihao Liu, Yu Qiao, Chao Dong

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Deformable Alignment in Video Super-Resolution


Sep 15, 2020
Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy

* Tech report, 15 pages, 19 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Enhanced Quadratic Video Interpolation


Sep 10, 2020
Yihao Liu, Liangbin Xie, Li Siyao, Wenxiu Sun, Yu Qiao, Chao Dong

* Winning solution of AIM2020 VTSR Challenge (in conjunction with ECCV 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Multi-Scale Feature Propagation and Communication for Image Super Resolution


Aug 14, 2020
Ruicheng Feng, Weipeng Guan, Yu Qiao, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions