Alert button
Picture for Chao Dong

Chao Dong

Alert button

Scaling Up to Excellence: Practicing Model Scaling for Photo-Realistic Image Restoration In the Wild

Jan 24, 2024
Fanghua Yu, Jinjin Gu, Zheyuan Li, Jinfan Hu, Xiangtao Kong, Xintao Wang, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong

Viaarxiv icon

Towards Effective Multiple-in-One Image Restoration: A Sequential and Prompt Learning Strategy

Jan 07, 2024
Xiangtao Kong, Chao Dong, Lei Zhang

Viaarxiv icon

Depicting Beyond Scores: Advancing Image Quality Assessment through Multi-modal Language Models

Dec 14, 2023
Zhiyuan You, Zheyuan Li, Jinjin Gu, Zhenfei Yin, Tianfan Xue, Chao Dong

Viaarxiv icon

Semantics-Division Duplexing: A Novel Full-Duplex Paradigm

Dec 14, 2023
Kai Niu, Zijian Liang, Chao Dong, Jincheng Dai, Zhongwei Si, Ping Zhang

Viaarxiv icon

SmartEdit: Exploring Complex Instruction-based Image Editing with Multimodal Large Language Models

Dec 11, 2023
Yuzhou Huang, Liangbin Xie, Xintao Wang, Ziyang Yuan, Xiaodong Cun, Yixiao Ge, Jiantao Zhou, Chao Dong, Rui Huang, Ruimao Zhang, Ying Shan

Viaarxiv icon

A Comparative Study of Image Restoration Networks for General Backbone Network Design

Oct 18, 2023
Xiangyu Chen, Zheyuan Li, Yuandong Pu, Yihao Liu, Jiantao Zhou, Yu Qiao, Chao Dong

Figure 1 for A Comparative Study of Image Restoration Networks for General Backbone Network Design
Figure 2 for A Comparative Study of Image Restoration Networks for General Backbone Network Design
Figure 3 for A Comparative Study of Image Restoration Networks for General Backbone Network Design
Figure 4 for A Comparative Study of Image Restoration Networks for General Backbone Network Design
Viaarxiv icon

Unifying Image Processing as Visual Prompting Question Answering

Oct 16, 2023
Yihao Liu, Xiangyu Chen, Xianzheng Ma, Xintao Wang, Jiantao Zhou, Yu Qiao, Chao Dong

Figure 1 for Unifying Image Processing as Visual Prompting Question Answering
Figure 2 for Unifying Image Processing as Visual Prompting Question Answering
Figure 3 for Unifying Image Processing as Visual Prompting Question Answering
Figure 4 for Unifying Image Processing as Visual Prompting Question Answering
Viaarxiv icon

UAV Swarm Deployment and Trajectory for 3D Area Coverage via Reinforcement Learning

Sep 21, 2023
Jia He, Ziye Jia, Chao Dong, Junyu Liu, Qihui Wu, Jingxian Liu

Figure 1 for UAV Swarm Deployment and Trajectory for 3D Area Coverage via Reinforcement Learning
Figure 2 for UAV Swarm Deployment and Trajectory for 3D Area Coverage via Reinforcement Learning
Figure 3 for UAV Swarm Deployment and Trajectory for 3D Area Coverage via Reinforcement Learning
Figure 4 for UAV Swarm Deployment and Trajectory for 3D Area Coverage via Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Symbol Detection for Coarsely Quantized OTFS

Sep 21, 2023
Junwei He, Haochuan Zhang, Chao Dong, Huimin Zhu

Figure 1 for Symbol Detection for Coarsely Quantized OTFS
Figure 2 for Symbol Detection for Coarsely Quantized OTFS
Figure 3 for Symbol Detection for Coarsely Quantized OTFS
Figure 4 for Symbol Detection for Coarsely Quantized OTFS
Viaarxiv icon

HAT: Hybrid Attention Transformer for Image Restoration

Sep 11, 2023
Xiangyu Chen, Xintao Wang, Wenlong Zhang, Xiangtao Kong, Yu Qiao, Jiantao Zhou, Chao Dong

Figure 1 for HAT: Hybrid Attention Transformer for Image Restoration
Figure 2 for HAT: Hybrid Attention Transformer for Image Restoration
Figure 3 for HAT: Hybrid Attention Transformer for Image Restoration
Figure 4 for HAT: Hybrid Attention Transformer for Image Restoration
Viaarxiv icon