Alert button
Picture for Jingdong Chen

Jingdong Chen

Alert button

M2-Encoder: Advancing Bilingual Image-Text Understanding by Large-scale Efficient Pretraining

Feb 04, 2024
Qingpei Guo, Furong Xu, Hanxiao Zhang, Wang Ren, Ziping Ma, Lin Ju, Jian Wang, Jingdong Chen, Ming Yang

Viaarxiv icon

$\boldsymbol{M^2}$-Encoder: Advancing Bilingual Image-Text Understanding by Large-scale Efficient Pretraining

Jan 29, 2024
Qingpei Guo, Furong Xu, Hanxiao Zhang, Wang Ren, Ziping Ma, Lin Ju, Jian Wang, Jingdong Chen, Ming Yang

Viaarxiv icon

Independent low-rank matrix analysis based on the Sinkhorn divergence source model for blind source separation

Jan 03, 2024
Jianyu Wang, Shanzheng Guan, Jingdong Chen, Jacob Benesty

Viaarxiv icon

SkySense: A Multi-Modal Remote Sensing Foundation Model Towards Universal Interpretation for Earth Observation Imagery

Dec 15, 2023
Xin Guo, Jiangwei Lao, Bo Dang, Yingying Zhang, Lei Yu, Lixiang Ru, Liheng Zhong, Ziyuan Huang, Kang Wu, Dingxiang Hu, Huimei He, Jian Wang, Jingdong Chen, Ming Yang, Yongjun Zhang, Yansheng Li

Viaarxiv icon

A computationally efficient semi-blind source separation based approach for nonlinear echo cancellation based on an element-wise iterative source steering

Dec 14, 2023
Kunxing Lu, Xianrui Wang, Tetsuya Ueda, Shoji Makino, Jingdong Chen

Viaarxiv icon

Large Multimodal Model Compression via Efficient Pruning and Distillation at AntGroup

Dec 10, 2023
Maolin Wang, Yao Zhao, Jiajia Liu, Jingdong Chen, Chenyi Zhuang, Jinjie Gu, Ruocheng Guo, Xiangyu Zhao

Figure 1 for Large Multimodal Model Compression via Efficient Pruning and Distillation at AntGroup
Figure 2 for Large Multimodal Model Compression via Efficient Pruning and Distillation at AntGroup
Figure 3 for Large Multimodal Model Compression via Efficient Pruning and Distillation at AntGroup
Figure 4 for Large Multimodal Model Compression via Efficient Pruning and Distillation at AntGroup
Viaarxiv icon

LogicMP: A Neuro-symbolic Approach for Encoding First-order Logic Constraints

Sep 29, 2023
Weidi Xu, Jingwei Wang, Lele Xie, Jianshan He, Hongting Zhou, Taifeng Wang, Xiaopei Wan, Jingdong Chen, Chao Qu, Wei Chu

Figure 1 for LogicMP: A Neuro-symbolic Approach for Encoding First-order Logic Constraints
Figure 2 for LogicMP: A Neuro-symbolic Approach for Encoding First-order Logic Constraints
Figure 3 for LogicMP: A Neuro-symbolic Approach for Encoding First-order Logic Constraints
Figure 4 for LogicMP: A Neuro-symbolic Approach for Encoding First-order Logic Constraints
Viaarxiv icon

The Multimodal Information Based Speech Processing (MISP) 2023 Challenge: Audio-Visual Target Speaker Extraction

Sep 15, 2023
Shilong Wu, Chenxi Wang, Hang Chen, Yusheng Dai, Chenyue Zhang, Ruoyu Wang, Hongbo Lan, Jun Du, Chin-Hui Lee, Jingdong Chen, Shinji Watanabe, Sabato Marco Siniscalchi, Odette Scharenborg, Zhong-Qiu Wang, Jia Pan, Jianqing Gao

Figure 1 for The Multimodal Information Based Speech Processing (MISP) 2023 Challenge: Audio-Visual Target Speaker Extraction
Figure 2 for The Multimodal Information Based Speech Processing (MISP) 2023 Challenge: Audio-Visual Target Speaker Extraction
Figure 3 for The Multimodal Information Based Speech Processing (MISP) 2023 Challenge: Audio-Visual Target Speaker Extraction
Figure 4 for The Multimodal Information Based Speech Processing (MISP) 2023 Challenge: Audio-Visual Target Speaker Extraction
Viaarxiv icon

Mapping EEG Signals to Visual Stimuli: A Deep Learning Approach to Match vs. Mismatch Classification

Sep 08, 2023
Yiqian Yang, Zhengqiao Zhao, Qian Wang, Yan Yang, Jingdong Chen

Figure 1 for Mapping EEG Signals to Visual Stimuli: A Deep Learning Approach to Match vs. Mismatch Classification
Figure 2 for Mapping EEG Signals to Visual Stimuli: A Deep Learning Approach to Match vs. Mismatch Classification
Figure 3 for Mapping EEG Signals to Visual Stimuli: A Deep Learning Approach to Match vs. Mismatch Classification
Figure 4 for Mapping EEG Signals to Visual Stimuli: A Deep Learning Approach to Match vs. Mismatch Classification
Viaarxiv icon

An Anchor-Point Based Image-Model for Room Impulse Response Simulation with Directional Source Radiation and Sensor Directivity Patterns

Aug 21, 2023
Chao Pan, Lei Zhang, Yilong Lu, Jilu Jin, Lin Qiu, Jingdong Chen, Jacob Benesty

Figure 1 for An Anchor-Point Based Image-Model for Room Impulse Response Simulation with Directional Source Radiation and Sensor Directivity Patterns
Figure 2 for An Anchor-Point Based Image-Model for Room Impulse Response Simulation with Directional Source Radiation and Sensor Directivity Patterns
Figure 3 for An Anchor-Point Based Image-Model for Room Impulse Response Simulation with Directional Source Radiation and Sensor Directivity Patterns
Figure 4 for An Anchor-Point Based Image-Model for Room Impulse Response Simulation with Directional Source Radiation and Sensor Directivity Patterns
Viaarxiv icon