Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Partial AUC optimization based deep speaker embeddings with class-center learning for text-independent speaker verification

Nov 19, 2019
Zhongxin Bai, Xiao-Lei Zhang, Jingdong Chen


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Model for Speech Enhancement by Consistent Spectrogram Masking

Jan 02, 2019
Xingjian Du, Mengyao Zhu, Xuan Shi, Xinpeng Zhang, Wen Zhang, Jingdong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Deep Speech 2: End-to-End Speech Recognition in English and Mandarin

Dec 08, 2015
Dario Amodei, Rishita Anubhai, Eric Battenberg, Carl Case, Jared Casper, Bryan Catanzaro, Jingdong Chen, Mike Chrzanowski, Adam Coates, Greg Diamos, Erich Elsen, Jesse Engel, Linxi Fan, Christopher Fougner, Tony Han, Awni Hannun, Billy Jun, Patrick LeGresley, Libby Lin, Sharan Narang, Andrew Ng, Sherjil Ozair, Ryan Prenger, Jonathan Raiman, Sanjeev Satheesh, David Seetapun, Shubho Sengupta, Yi Wang, Zhiqian Wang, Chong Wang, Bo Xiao, Dani Yogatama, Jun Zhan, Zhenyao Zhu


  Access Paper or Ask Questions