Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jingdong Chen

CBNetV2: A Composite Backbone Network Architecture for Object Detection


Jul 29, 2021
Tingting Liang, Xiaojie Chu, Yudong Liu, Yongtao Wang, Zhi Tang, Wei Chu, Jingdong Chen, Haibin Ling

* 11 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MatchVIE: Exploiting Match Relevancy between Entities for Visual Information Extraction


Jun 24, 2021
Guozhi Tang, Lele Xie, Lianwen Jin, Jiapeng Wang, Jingdong Chen, Zhen Xu, Qianying Wang, Yaqiang Wu, Hui Li

* accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CMUA-Watermark: A Cross-Model Universal Adversarial Watermark for Combating Deepfakes


May 23, 2021
Hao Huang, Yongtao Wang, Zhaoyu Chen, Yuheng Li, Zhi Tang, Wei Chu, Jingdong Chen, Weisi Lin, Kai-Kuang Ma

* 9 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AISHELL-4: An Open Source Dataset for Speech Enhancement, Separation, Recognition and Speaker Diarization in Conference Scenario


Apr 08, 2021
Yihui Fu, Luyao Cheng, Shubo Lv, Yukai Jv, Yuxiang Kong, Zhuo Chen, Yanxin Hu, Lei Xie, Jian Wu, Hui Bu, Xin Xu, Jun Du, Jingdong Chen

* Submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Partial AUC optimization based deep speaker embeddings with class-center learning for text-independent speaker verification


Nov 19, 2019
Zhongxin Bai, Xiao-Lei Zhang, Jingdong Chen


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Model for Speech Enhancement by Consistent Spectrogram Masking


Jan 02, 2019
Xingjian Du, Mengyao Zhu, Xuan Shi, Xinpeng Zhang, Wen Zhang, Jingdong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Deep Speech 2: End-to-End Speech Recognition in English and Mandarin


Dec 08, 2015
Dario Amodei, Rishita Anubhai, Eric Battenberg, Carl Case, Jared Casper, Bryan Catanzaro, Jingdong Chen, Mike Chrzanowski, Adam Coates, Greg Diamos, Erich Elsen, Jesse Engel, Linxi Fan, Christopher Fougner, Tony Han, Awni Hannun, Billy Jun, Patrick LeGresley, Libby Lin, Sharan Narang, Andrew Ng, Sherjil Ozair, Ryan Prenger, Jonathan Raiman, Sanjeev Satheesh, David Seetapun, Shubho Sengupta, Yi Wang, Zhiqian Wang, Chong Wang, Bo Xiao, Dani Yogatama, Jun Zhan, Zhenyao Zhu


  Access Paper or Ask Questions