Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
FLAVA: Find, Localize, Adjust and Verify to Annotate LiDAR-Based Point Clouds

Nov 20, 2020
Tai Wang, Conghui He, Zhe Wang, Jianping Shi, Dahua Lin

* Full technical report for the UIST 2020 Poster version 

  Access Paper or Ask Questions

SelfVoxeLO: Self-supervised LiDAR Odometry with Voxel-based Deep Neural Networks

Oct 19, 2020
Yan Xu, Zhaoyang Huang, Kwan-Yee Lin, Xinge Zhu, Jianping Shi, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Hongsheng Li

* Accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding the wiring evolution in differentiable neural architecture search

Sep 07, 2020
Sirui Xie, Shoukang Hu, Xinjiang Wang, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Xunying Liu, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions

Channel-wise Alignment for Adaptive Object Detection

Sep 07, 2020
Hang Yang, Shan Jiang, Xinge Zhu, Mingyang Huang, Zhiqiang Shen, Chunxiao Liu, Jianping Shi

* First two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Semantic Segmentation via Decoupled Body and Edge Supervision

Aug 18, 2020
Xiangtai Li, Xia Li, Li Zhang, Guangliang Cheng, Jianping Shi, Zhouchen Lin, Shaohua Tan, Yunhai Tong

* accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TSIT: A Simple and Versatile Framework for Image-to-Image Translation

Jul 25, 2020
Liming Jiang, Changxu Zhang, Mingyang Huang, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Chen Change Loy

* ECCV 2020 (Spotlight). Table 2 is updated. GitHub: https://github.com/EndlessSora/TSIT 

  Access Paper or Ask Questions

Search What You Want: Barrier Panelty NAS for Mixed Precision Quantization

Jul 20, 2020
Haibao Yu, Qi Han, Jianbo Li, Jianping Shi, Guangliang Cheng, Bin Fan

* ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

TPNet: Trajectory Proposal Network for Motion Prediction

Apr 26, 2020
Liangji Fang, Qinhong Jiang, Jianping Shi, Bolei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Consistency Regularization for Cross-Domain Semantic Segmentation

Apr 19, 2020
Qianyu Zhou, Zhengyang Feng, Guangliang Cheng, Xin Tan, Jianping Shi, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Semantic Segmentation via Dynamic Self-Training and Class-Balanced Curriculum

Apr 18, 2020
Zhengyang Feng, Qianyu Zhou, Guangliang Cheng, Xin Tan, Jianping Shi, Lizhuang Ma

* Code is available at https://github.com/voldemortX/DST-CBC 

  Access Paper or Ask Questions

AdaStereo: A Simple and Efficient Approach for Adaptive Stereo Matching

Apr 09, 2020
Xiao Song, Guorun Yang, Xinge Zhu, Hui Zhou, Zhe Wang, Jianping Shi

* 18 pages, 5 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Pyramid Network for Action Recognition

Apr 07, 2020
Ceyuan Yang, Yinghao Xu, Jianping Shi, Bo Dai, Bolei Zhou

* To appear in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SSN: Shape Signature Networks for Multi-class Object Detection from Point Clouds

Apr 06, 2020
Xinge Zhu, Yuexin Ma, Tai Wang, Yan Xu, Jianping Shi, Dahua Lin

* Code is available at https://github.com/xinge008/SSN 

  Access Paper or Ask Questions

DSNAS: Direct Neural Architecture Search without Parameter Retraining

Feb 21, 2020
Shoukang Hu, Sirui Xie, Hehui Zheng, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Xunying Liu, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions

PV-RCNN: Point-Voxel Feature Set Abstraction for 3D Object Detection

Dec 31, 2019
Shaoshuai Shi, Chaoxu Guo, Li Jiang, Zhe Wang, Jianping Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning Depth-Guided Convolutions for Monocular 3D Object Detection

Dec 13, 2019
Mingyu Ding, Yuqi Huo, Hongwei Yi, Zhe Wang, Jianping Shi, Zhiwu Lu, Ping Luo

* 12 pages, 8 figures, modify email and add code 

  Access Paper or Ask Questions

Side-Aware Boundary Localization for More Precise Object Detection

Dec 09, 2019
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Cao, Kai Chen, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Driving Decisions by Imitating Drivers' Control Behaviors

Nov 30, 2019
Junning Huang, Sirui Xie, Jiankai Sun, Qiurui Ma, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Dahua Lin, Bolei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Every Frame Counts: Joint Learning of Video Segmentation and Optical Flow

Nov 28, 2019
Mingyu Ding, Zhe Wang, Bolei Zhou, Jianping Shi, Zhiwu Lu, Ping Luo

* Published in AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dense Fusion Classmate Network for Land Cover Classification

Nov 19, 2019
Chao Tian, Cong Li, Jianping Shi


  Access Paper or Ask Questions

Depth Completion from Sparse LiDAR Data with Depth-Normal Constraints

Oct 15, 2019
Yan Xu, Xinge Zhu, Jianping Shi, Guofeng Zhang, Hujun Bao, Hongsheng Li

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Graph-guided Architecture Search for Real-time Semantic Segmentation

Sep 15, 2019
Peiwen Lin, Peng Sun, Guangliang Cheng, Sirui Xie, Xi Li, Jianping Shi

* 10pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Multi-Modality Multi-Object Tracking

Sep 09, 2019
Wenwei Zhang, Hui Zhou, Shuyang Sun, Zhe Wang, Jianping Shi, Chen Change Loy

* To appear in ICCV 2019. Code and models are available at https://github.com/ZwwWayne/mmMOT 

  Access Paper or Ask Questions

GDRQ: Group-based Distribution Reshaping for Quantization

Aug 05, 2019
Haibao Yu, Tuopu Wen, Guangliang Cheng, Jiankai Sun, Qi Han, Jianping Shi


  Access Paper or Ask Questions

MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark

Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

OVSNet : Towards One-Pass Real-Time Video Object Segmentation

May 24, 2019
Peng Sun, Peiwen Lin, Guangliang Cheng, Jianping Shi, Jiawan Zhang, Xi Li

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions