Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

PEER: A Comprehensive and Multi-Task Benchmark for Protein Sequence Understanding


Jun 05, 2022
Minghao Xu, Zuobai Zhang, Jiarui Lu, Zhaocheng Zhu, Yangtian Zhang, Chang Ma, Runcheng Liu, Jian Tang

* Research project paper. arXiv v1: release all benchmark results (source code will be released soon in the next version) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HIRL: A General Framework for Hierarchical Image Representation Learning


May 26, 2022
Minghao Xu, Yuanfan Guo, Xuanyu Zhu, Jiawen Li, Zhenbang Sun, Jian Tang, Yi Xu, Bingbing Ni

* Research project paper. arXiv v1: all source code and model weights released 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Spotlights: Probing Shapes from Spherical Viewpoints


May 25, 2022
Jiaxin Wei, Lige Liu, Ran Cheng, Wenqing Jiang, Minghao Xu, Xinyu Jiang, Tao Sun, Soren Schwertfeger, Laurent Kneip

* 17 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Protein Representation Learning by Geometric Structure Pretraining


Mar 14, 2022
Zuobai Zhang, Minghao Xu, Arian Jamasb, Vijil Chenthamarakshan, Aurelie Lozano, Payel Das, Jian Tang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TorchDrug: A Powerful and Flexible Machine Learning Platform for Drug Discovery


Feb 16, 2022
Zhaocheng Zhu, Chence Shi, Zuobai Zhang, Shengchao Liu, Minghao Xu, Xinyu Yuan, Yangtian Zhang, Junkun Chen, Huiyu Cai, Jiarui Lu, Chang Ma, Runcheng Liu, Louis-Pascal Xhonneux, Meng Qu, Jian Tang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HCSC: Hierarchical Contrastive Selective Coding


Feb 01, 2022
Yuanfan Guo, Minghao Xu, Jiawen Li, Bingbing Ni, Xuanyu Zhu, Zhenbang Sun, Yi Xu

* Research project paper. arXiv v1: code & model weights released 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cross-category Video Highlight Detection via Set-based Learning


Aug 26, 2021
Minghao Xu, Hang Wang, Bingbing Ni, Riheng Zhu, Zhenbang Sun, Changhu Wang

* Accepted as poster presentation at International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PIT: Position-Invariant Transform for Cross-FoV Domain Adaptation


Aug 16, 2021
Qiqi Gu, Qianyu Zhou, Minghao Xu, Zhengyang Feng, Guangliang Cheng, Xuequan Lu, Jianping Shi, Lizhuang Ma

* Accepted to ICCV 2021. Code is available at https://github.com/sheepooo/PIT-Position-Invariant-Transform 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Self-supervised Graph-level Representation Learning with Local and Global Structure


Jun 08, 2021
Minghao Xu, Hang Wang, Bingbing Ni, Hongyu Guo, Jian Tang

* Accepted as Short Talk at International Conference on Machine Learning (ICML), 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>