Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hao Tian

Hao Tian

Sichuan University

Graph Kernels Based on Multi-scale Graph EmbeddingsWei Ye , Hao Tian , Qijun Chen

* 14 pages 

   Access Paper or Ask Questions

ERNIE-Search: Bridging Cross-Encoder with Dual-Encoder via Self On-the-fly Distillation for Dense Passage RetrievalYuxiang Lu , Yiding Liu , Jiaxiang Liu , Yunsheng Shi , Zhengjie Huang , Shikun Feng Yu Sun , Hao Tian , Hua Wu , Shuaiqiang Wang , Dawei Yin , Haifeng Wang


   Access Paper or Ask Questions

Accurate ADMET Prediction with XGBoostHao Tian , Rajas Ketkar , Peng Tao


   Access Paper or Ask Questions

ERNIE-SPARSE: Learning Hierarchical Efficient Transformer Through Regularized Self-AttentionYang Liu , Jiaxiang Liu , Li Chen , Yuxiang Lu , Shikun Feng , Zhida Feng , Yu Sun , Hao Tian , Hua Wu , Haifeng Wang


   Access Paper or Ask Questions

Indicative Image Retrieval: Turning Blackbox Learning into GreyXulu Zhang , Zhenqun Yang , Hao Tian , Qing Li , Xiaoyong Wei


   Access Paper or Ask Questions

ERNIE-ViLG: Unified Generative Pre-training for Bidirectional Vision-Language GenerationHan Zhang , Weichong Yin , Yewei Fang , Lanxin Li , Boqiang Duan , Zhihua Wu , Yu Sun , Hao Tian , Hua Wu , Haifeng Wang

* 15 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and GenerationShuohuan Wang , Yu Sun , Yang Xiang , Zhihua Wu , Siyu Ding , Weibao Gong , Shikun Feng , Junyuan Shang , Yanbin Zhao , Chao Pang , Jiaxiang Liu , Xuyi Chen , Yuxiang Lu , Weixin Liu , Xi Wang , Yangfan Bai , Qiuliang Chen , Li Zhao , Shiyong Li , Peng Sun , Dianhai Yu , Yanjun Ma , Hao Tian , Hua Wu , Tian Wu , Wei Zeng , Ge Li , Wen Gao , Haifeng Wang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.02137 

   Access Paper or Ask Questions

Do What Nature Did To Us: Evolving Plastic Recurrent Neural Networks For Task GeneralizationFan Wang , Hao Tian , Haoyi Xiong , Hua Wu , Yang Cao , Yu Kang , Haifeng Wang


   Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning with Evolutionary Trajectory Generator: A General Approach for Quadrupedal LocomotionHaojie Shi , Bo Zhou , Hongsheng Zeng , Fan Wang , Yueqiang Dong , Jiangyong Li , Kang Wang , Hao Tian , Max Q. -H. Meng


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>