Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ERNIE 3.0 Tiny: Frustratingly Simple Method to Improve Task-Agnostic Distillation Generalization


Jan 09, 2023
Weixin Liu, Xuyi Chen, Jiaxiang Liu, Shikun Feng, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Attention-Aware Anime Line Drawing Colorization


Jan 05, 2023
Yu Cao, Hao Tian, P. Y. Mok

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ERNIE-Code: Beyond English-Centric Cross-lingual Pretraining for Programming Languages


Dec 13, 2022
Yekun Chai, Shuohuan Wang, Chao Pang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BEVFormer v2: Adapting Modern Image Backbones to Bird's-Eye-View Recognition via Perspective Supervision


Nov 18, 2022
Chenyu Yang, Yuntao Chen, Hao Tian, Chenxin Tao, Xizhou Zhu, Zhaoxiang Zhang, Gao Huang, Hongyang Li, Yu Qiao, Lewei Lu, Jie Zhou, Jifeng Dai

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Extreme Generative Image Compression by Learning Text Embedding from Diffusion Models


Nov 14, 2022
Zhihong Pan, Xin Zhou, Hao Tian

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Arbitrary Style Guidance for Enhanced Diffusion-Based Text-to-Image Generation


Nov 14, 2022
Zhihong Pan, Xin Zhou, Hao Tian

Add code

* To appear at WACV 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ERNIE-UniX2: A Unified Cross-lingual Cross-modal Framework for Understanding and Generation


Nov 09, 2022
Bin Shan, Yaqian Han, Weichong Yin, Shuohuan Wang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

Add code

* 13 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ERNIE-ViLG 2.0: Improving Text-to-Image Diffusion Model with Knowledge-Enhanced Mixture-of-Denoising-Experts


Oct 27, 2022
Zhida Feng, Zhenyu Zhang, Xintong Yu, Yewei Fang, Lanxin Li, Xuyi Chen, Yuxiang Lu, Jiaxiang Liu, Weichong Yin, Shikun Feng, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ERNIE-Layout: Layout Knowledge Enhanced Pre-training for Visually-rich Document Understanding


Oct 14, 2022
Qiming Peng, Yinxu Pan, Wenjin Wang, Bin Luo, Zhenyu Zhang, Zhengjie Huang, Teng Hu, Weichong Yin, Yongfeng Chen, Yin Zhang, Shikun Feng, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

Add code

* Accepted to EMNLP 2022 (Findings) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>