Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Face Anti-Spoofing Via Disentangled Representation Learning

Aug 19, 2020
Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Jian Zhang, Ying Tai, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Haichuan Song, Lizhuang Ma

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Brain Tumor Anomaly Detection via Latent Regularized Adversarial Network

Jul 09, 2020
Nan Wang, Chengwei Chen, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Spoof Face Detection Via Semi-Supervised Adversarial Training

May 22, 2020
Chengwei Chen, Wang Yuan, Xuequan Lu, Lizhuang Ma

* Submitted 

  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Expression Manipulation via Structured Latent Space

May 10, 2020
Junshu Tang, Zhiwen Shao, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on NonHomogeneous Dehazing

May 07, 2020
Codruta O. Ancuti, Cosmin Ancuti, Florin-Alexandru Vasluianu, Radu Timofte, Jing Liu, Haiyan Wu, Yuan Xie, Yanyun Qu, Lizhuang Ma, Ziling Huang, Qili Deng, Ju-Chin Chao, Tsung-Shan Yang, Peng-Wen Chen, Po-Min Hsu, Tzu-Yi Liao, Chung-En Sun, Pei-Yuan Wu, Jeonghyeok Do, Jongmin Park, Munchurl Kim, Kareem Metwaly, Xuelu Li, Tiantong Guo, Vishal Monga, Mingzhao Yu, Venkateswararao Cherukuri, Shiue-Yuan Chuang, Tsung-Nan Lin, David Lee, Jerome Chang, Zhan-Han Wang, Yu-Bang Chang, Chang-Hong Lin, Yu Dong, Hongyu Zhou, Xiangzhen Kong, Sourya Dipta Das, Saikat Dutta, Xuan Zhao, Bing Ouyang, Dennis Estrada, Meiqi Wang, Tianqi Su, Siyi Chen, Bangyong Sun, Vincent Whannou de Dravo, Zhe Yu, Pratik Narang, Aryan Mehra, Navaneeth Raghunath, Murari Mandal

* CVPR Workshops Proceedings 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Correspondence via 2D-3D-2D Cycle

Apr 20, 2020
Yang You, Chengkun Li, Yujing Lou, Zhoujun Cheng, Lizhuang Ma, Cewu Lu, Weiming Wang


  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Consistency Regularization for Cross-Domain Semantic Segmentation

Apr 19, 2020
Qianyu Zhou, Zhengyang Feng, Guangliang Cheng, Xin Tan, Jianping Shi, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Semantic Segmentation via Dynamic Self-Training and Class-Balanced Curriculum

Apr 18, 2020
Zhengyang Feng, Qianyu Zhou, Guangliang Cheng, Xin Tan, Jianping Shi, Lizhuang Ma

* Code is available at https://github.com/voldemortX/DST-CBC 

  Access Paper or Ask Questions

SiTGRU: Single-Tunnelled Gated Recurrent Unit for Abnormality Detection

Mar 30, 2020
Habtamu Fanta, Zhiwen Shao, Lizhuang Ma

* H. Fanta Z. Shao and L. Ma Journal of Information Sciences 524 (2020) 15-32 
* 14 pages, 11 figures, 13 tables, this paper is accepted on Journal of Information Sciences 

  Access Paper or Ask Questions

EllipBody: A Light-weight and Part-based Representation for Human Pose and Shape Recovery

Mar 24, 2020
Min Wang, Feng Qiu, Wentao Liu, Chen Qian, Xiaowei Zhou, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

KeypointNet: A Large-scale 3D Keypoint Dataset Aggregated from Numerous Human Annotations

Mar 21, 2020
Yang You, Yujing Lou, Chengkun Li, Zhoujun Cheng, Liangwei Li, Lizhuang Ma, Cewu Lu, Weiming Wang

* 8 pages; to appear in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

JAA-Net: Joint Facial Action Unit Detection and Face Alignment via Adaptive Attention

Mar 18, 2020
Zhiwen Shao, Zhilei Liu, Jianfei Cai, Lizhuang Ma

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1803.05588 

  Access Paper or Ask Questions

Night-time Semantic Segmentation with a Large Real Dataset

Mar 15, 2020
Xin Tan, Yiheng Zhang, Ying Cao, Lizhuang Ma, Rynson W. H. Lau

* 13 pages, 10 figures. The dataset will be made publicly available 

  Access Paper or Ask Questions

Acoustic anomaly detection via latent regularized gaussian mixture generative adversarial networks

Feb 05, 2020
Chengwei Chen, Pan Chen, Lingyu Yang, Jinyuan Mo, Haichuan Song, Yuan Xie, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Anomaly Detection by Latent Regularized Dual Adversarial Networks

Feb 05, 2020
Chengwei Chen, Pan Chen, Haichuan Song, Yiqing Tao, Yuan Xie, Shouhong Ding, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Novelty Detection via Non-Adversarial Generative Network

Feb 03, 2020
Chengwei Chen, Wang Yuan, Yuan Xie, Yanyun Qu, Yiqing Tao, Haichuan Song, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

SceneEncoder: Scene-Aware Semantic Segmentation of Point Clouds with A Learnable Scene Descriptor

Jan 24, 2020
Jiachen Xu, Jingyu Gong, Jie Zhou, Xin Tan, Yuan Xie, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Relation and Attention Learning for Facial Action Unit Detection

Jan 05, 2020
Zhiwen Shao, Lixin Zou, Jianfei Cai, Yunsheng Wu, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Fine-grained Object Semantic Understanding from Correspondences

Dec 29, 2019
Yang You, Chengkun Li, Yujing Lou, Zhoujun Cheng, Liangwei Li, Lizhuang Ma, Weiming Wang, Cewu Lu

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Explicit Facial Expression Transfer via Fine-Grained Semantic Representations

Sep 06, 2019
Zhiwen Shao, Hengliang Zhu, Junshu Tang, Xuequan Lu, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

FVNet: 3D Front-View Proposal Generation for Real-Time Object Detection from Point Clouds

Mar 26, 2019
Jie Zhou, Xuequan Lu, Xin Tan, Zhiwei Shao, Shouhong Ding, Lizhuang Ma

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Unconstrained Action Unit Detection via Feature Disentanglement

Mar 25, 2019
Zhiwen Shao, Jianfei Cai, Tat-Jen Cham, Xuequan Lu, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Super Resolution Using Binarized Neural Network

Dec 16, 2018
Yinglan Ma, Hongyu Xiong, Zhe Hu, Lizhuang Ma

* 10 Pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PRIN: Pointwise Rotation-Invariant Network

Dec 07, 2018
Yang You, Yujing Lou, Qi Liu, Lizhuang Ma, Weiming Wang, Yuwing Tai, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

Facial Action Unit Detection Using Attention and Relation Learning

Aug 24, 2018
Zhiwen Shao, Zhilei Liu, Jianfei Cai, Yunsheng Wu, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Deep Multi-Center Learning for Face Alignment

Aug 05, 2018
Zhiwen Shao, Hengliang Zhu, Xin Tan, Yangyang Hao, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Deep attention-guided fusion network for lesion segmentation

Jul 25, 2018
Hengliang Zhu, Yangyang Hao, Lizhuang Ma, Ruixing Li, Hua Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Adaptive Attention for Joint Facial Action Unit Detection and Face Alignment

Jul 24, 2018
Zhiwen Shao, Zhilei Liu, Jianfei Cai, Lizhuang Ma

* This paper has been accepted by ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions