Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lizhuang Ma

Domain Adaptive Semantic Segmentation with Regional Contrastive Consistency Regularization


Oct 11, 2021
Qianyu Zhou, Chuyun Zhuang, Xuequan Lu, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal Inconsistency Learning for DeepFake Video Detection


Sep 07, 2021
Zhihao Gu, Yang Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Lizhuang Ma

* To appear in ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PIT: Position-Invariant Transform for Cross-FoV Domain Adaptation


Aug 16, 2021
Qiqi Gu, Qianyu Zhou, Minghao Xu, Zhengyang Feng, Guangliang Cheng, Xuequan Lu, Jianping Shi, Lizhuang Ma

* Accepted to ICCV 2021. Code is available at https://github.com/sheepooo/PIT-Position-Invariant-Transform 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised 3D Object Detection via Adaptive Pseudo-Labeling


Aug 15, 2021
Hongyi Xu, Fengqi Liu, Qianyu Zhou, Jinkun Hao, Zhijie Cao, Zhengyang Feng, Lizhuang Ma

* Accepted at International Conference on Image Processing (ICIP 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Adversarial Disentangling for Specific Domain Adaptation


Aug 11, 2021
Qianyu Zhou, Qiqi Gu, Jiangmiao Pang, Zhengyang Feng, Guangliang Cheng, Xuequan Lu, Jianping Shi, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Context-Aware Mixup for Domain Adaptive Semantic Segmentation


Aug 11, 2021
Qianyu Zhou, Zhengyang Feng, Qiqi Gu, Jiangmiao Pang, Guangliang Cheng, Xuequan Lu, Jianping Shi, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Normalized Representation Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing


Aug 05, 2021
Shubao Liu, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Mingwei Bi, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Lizhuang Ma

* accepted on ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Reweighting Domain Generalization for Face Presentation Attack Detection


Jun 30, 2021
Shubao Liu, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Kekai Sheng, Shouhong Ding, Ying Tai, Jilin Li, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* accepted on IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Novelty Detection via Contrastive Learning with Negative Data Augmentation


Jun 18, 2021
Chengwei Chen, Yuan Xie, Shaohui Lin, Ruizhi Qiao, Jian Zhou, Xin Tan, Yi Zhang, Lizhuang Ma

* IJCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Video Object Detection with Spatial-Temporal Transformers


May 23, 2021
Lu He, Qianyu Zhou, Xiangtai Li, Li Niu, Guangliang Cheng, Xiao Li, Wenxuan Liu, Yunhai Tong, Lizhuang Ma, Liqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Omni-supervised Point Cloud Segmentation via Gradual Receptive Field Component Reasoning


May 21, 2021
Jingyu Gong, Jiachen Xu, Xin Tan, Haichuan Song, Yanyun Qu, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning for Compact Single Image Dehazing


Apr 19, 2021
Haiyan Wu, Yanyun Qu, Shaohui Lin, Jian Zhou, Ruizhi Qiao, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* CVPR 2021 accepted paper. Code: https://github.com/GlassyWu/AECR-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Farewell to Mutual Information: Variational Distillation for Cross-Modal Person Re-Identification


Apr 07, 2021
Xudong Tian, Zhizhong Zhang, Shaohui Lin, Yanyun Qu, Yuan Xie, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

"Forget" the Forget Gate: Estimating Anomalies in Videos using Self-contained Long Short-Term Memory Networks


Apr 03, 2021
Habtamu Fanta, Zhiwen Shao, Lizhuang Ma

* 16 pages, 7 figures, Computer Graphics International (CGI) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PRIN/SPRIN: On Extracting Point-wise Rotation Invariant Features


Feb 24, 2021
Yang You, Yujing Lou, Ruoxi Shi, Qi Liu, Yu-Wing Tai, Lizhuang Ma, Weiming Wang, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

Boundary-Aware Geometric Encoding for Semantic Segmentation of Point Clouds


Jan 07, 2021
Jingyu Gong, Jiachen Xu, Xin Tan, Jie Zhou, Yanyun Qu, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Saliency Detection via Salient Object Subitizing


Jan 04, 2021
Xiaoyang Zheng, Xin Tan, Jie Zhou, Lizhuang Ma, Rynson W. H. Lau

* This paper is accepted to IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT) 

  Access Paper or Ask Questions

Canonical Voting: Towards Robust Oriented Bounding Box Detection in 3D Scenes


Nov 24, 2020
Yang You, Zelin Ye, Yujing Lou, Chengkun Li, Yong-Lu Li, Lizhuang Ma, Weiming Wang, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

Face Anti-Spoofing Via Disentangled Representation Learning


Aug 19, 2020
Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Jian Zhang, Ying Tai, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Haichuan Song, Lizhuang Ma

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Brain Tumor Anomaly Detection via Latent Regularized Adversarial Network


Jul 09, 2020
Nan Wang, Chengwei Chen, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Spoof Face Detection Via Semi-Supervised Adversarial Training


May 22, 2020
Chengwei Chen, Wang Yuan, Xuequan Lu, Lizhuang Ma

* Submitted 

  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Expression Manipulation via Structured Latent Space


May 10, 2020
Junshu Tang, Zhiwen Shao, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on NonHomogeneous Dehazing


May 07, 2020
Codruta O. Ancuti, Cosmin Ancuti, Florin-Alexandru Vasluianu, Radu Timofte, Jing Liu, Haiyan Wu, Yuan Xie, Yanyun Qu, Lizhuang Ma, Ziling Huang, Qili Deng, Ju-Chin Chao, Tsung-Shan Yang, Peng-Wen Chen, Po-Min Hsu, Tzu-Yi Liao, Chung-En Sun, Pei-Yuan Wu, Jeonghyeok Do, Jongmin Park, Munchurl Kim, Kareem Metwaly, Xuelu Li, Tiantong Guo, Vishal Monga, Mingzhao Yu, Venkateswararao Cherukuri, Shiue-Yuan Chuang, Tsung-Nan Lin, David Lee, Jerome Chang, Zhan-Han Wang, Yu-Bang Chang, Chang-Hong Lin, Yu Dong, Hongyu Zhou, Xiangzhen Kong, Sourya Dipta Das, Saikat Dutta, Xuan Zhao, Bing Ouyang, Dennis Estrada, Meiqi Wang, Tianqi Su, Siyi Chen, Bangyong Sun, Vincent Whannou de Dravo, Zhe Yu, Pratik Narang, Aryan Mehra, Navaneeth Raghunath, Murari Mandal

* CVPR Workshops Proceedings 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Correspondence via 2D-3D-2D Cycle


Apr 20, 2020
Yang You, Chengkun Li, Yujing Lou, Zhoujun Cheng, Lizhuang Ma, Cewu Lu, Weiming Wang


  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Consistency Regularization for Cross-Domain Semantic Segmentation


Apr 19, 2020
Qianyu Zhou, Zhengyang Feng, Guangliang Cheng, Xin Tan, Jianping Shi, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Semantic Segmentation via Dynamic Self-Training and Class-Balanced Curriculum


Apr 18, 2020
Zhengyang Feng, Qianyu Zhou, Guangliang Cheng, Xin Tan, Jianping Shi, Lizhuang Ma

* Code is available at https://github.com/voldemortX/DST-CBC 

  Access Paper or Ask Questions

SiTGRU: Single-Tunnelled Gated Recurrent Unit for Abnormality Detection


Mar 30, 2020
Habtamu Fanta, Zhiwen Shao, Lizhuang Ma

* H. Fanta Z. Shao and L. Ma Journal of Information Sciences 524 (2020) 15-32 
* 14 pages, 11 figures, 13 tables, this paper is accepted on Journal of Information Sciences 

  Access Paper or Ask Questions