Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Magnetic Resonance Fingerprinting with compressed sensing and distance metric learning


Sep 19, 2022
Zhe Wang, Hongsheng Li, Qinwei Zhang, Jing Yuan, Xiaogang Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PPT: token-Pruned Pose Transformer for monocular and multi-view human pose estimation


Sep 16, 2022
Haoyu Ma, Zhe Wang, Yifei Chen, Deying Kong, Liangjian Chen, Xingwei Liu, Xiangyi Yan, Hao Tang, Xiaohui Xie

* ECCV 2022. Code is available at https://github.com/HowieMa/PPT 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Joint Learning of Deep Texture and High-Frequency Features for Computer-Generated Image Detection


Sep 07, 2022
Qiang Xu, Shan Jia, Xinghao Jiang, Tanfeng Sun, Zhe Wang, Hong Yan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Brief History of Recommender Systems


Sep 05, 2022
Zhenhua Dong, Zhe Wang, Jun Xu, Ruiming Tang, Jirong Wen

* DLP-KDD 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FuncFooler: A Practical Black-box Attack Against Learning-based Binary Code Similarity Detection Methods


Aug 26, 2022
Lichen Jia, Bowen Tang, Chenggang Wu, Zhe Wang, Zihan Jiang, Yuanming Lai, Yan Kang, Ning Liu, Jingfeng Zhang

* 9 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AMinerGNN: Heterogeneous Graph Neural Network for Paper Click-through Rate Prediction with Fusion Query


Aug 15, 2022
Zepeng Huai, Zhe Wang, Yifan Zhu, Peng Zhang

* CIKM 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TBI-GAN: An Adversarial Learning Approach for Data Synthesis on Traumatic Brain Segmentation


Aug 12, 2022
Xiangyu Zhao, Di Zang, Sheng Wang, Zhenrong Shen, Kai Xuan, Zeyu Wei, Zhe Wang, Ruizhe Zheng, Xuehai Wu, Zheren Li, Qian Wang, Zengxin Qi, Lichi Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Subtype-Former: a deep learning approach for cancer subtype discovery with multi-omics data


Jul 28, 2022
Hai Yang, Yuhang Sheng, Yi Jiang, Xiaoyang Fang, Dongdong Li, Jing Zhang, Zhe Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cell-Free Massive MIMO with Multi-Antenna Users over Weichselberger Rician Channels


Jul 22, 2022
Xin Li, Jiayi Zhang, Zhe Wang, Bo Ai, Derrick Wing Kwan Ng

* 14 pages, 5 figures, to appear in IEEE Transactions on Vehicular Technology 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

WaveGAN: Frequency-aware GAN for High-Fidelity Few-shot Image Generation


Jul 15, 2022
Mengping Yang, Zhe Wang, Ziqiu Chi, Wenyi Feng

* Accepted by ECCV2022, Code Link:https://github.com/kobeshegu/ECCV2022_WaveGAN 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>