Alert button
Picture for Xinge Zhu

Xinge Zhu

Alert button

OctreeOcc: Efficient and Multi-Granularity Occupancy Prediction Using Octree Queries

Dec 09, 2023
Yuhang Lu, Xinge Zhu, Tai Wang, Yuexin Ma

Viaarxiv icon

SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation

Oct 16, 2023
Xidong Peng, Runnan Chen, Feng Qiao, Lingdong Kong, Youquan Liu, Tai Wang, Xinge Zhu, Yuexin Ma

Figure 1 for SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation
Figure 2 for SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation
Figure 3 for SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation
Figure 4 for SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation
Viaarxiv icon

Model2Scene: Learning 3D Scene Representation via Contrastive Language-CAD Models Pre-training

Sep 29, 2023
Runnan Chen, Xinge Zhu, Nenglun Chen, Dawei Wang, Wei Li, Yuexin Ma, Ruigang Yang, Tongliang Liu, Wenping Wang

Figure 1 for Model2Scene: Learning 3D Scene Representation via Contrastive Language-CAD Models Pre-training
Figure 2 for Model2Scene: Learning 3D Scene Representation via Contrastive Language-CAD Models Pre-training
Figure 3 for Model2Scene: Learning 3D Scene Representation via Contrastive Language-CAD Models Pre-training
Figure 4 for Model2Scene: Learning 3D Scene Representation via Contrastive Language-CAD Models Pre-training
Viaarxiv icon

Cross-modal and Cross-domain Knowledge Transfer for Label-free 3D Segmentation

Sep 19, 2023
Jingyu Zhang, Huitong Yang, Daijie Wu, Xuesong Li, Xinge Zhu, Yuexin Ma

Figure 1 for Cross-modal and Cross-domain Knowledge Transfer for Label-free 3D Segmentation
Figure 2 for Cross-modal and Cross-domain Knowledge Transfer for Label-free 3D Segmentation
Figure 3 for Cross-modal and Cross-domain Knowledge Transfer for Label-free 3D Segmentation
Figure 4 for Cross-modal and Cross-domain Knowledge Transfer for Label-free 3D Segmentation
Viaarxiv icon

UniSeg: A Unified Multi-Modal LiDAR Segmentation Network and the OpenPCSeg Codebase

Sep 11, 2023
Youquan Liu, Runnan Chen, Xin Li, Lingdong Kong, Yuchen Yang, Zhaoyang Xia, Yeqi Bai, Xinge Zhu, Yuexin Ma, Yikang Li, Yu Qiao, Yuenan Hou

Figure 1 for UniSeg: A Unified Multi-Modal LiDAR Segmentation Network and the OpenPCSeg Codebase
Figure 2 for UniSeg: A Unified Multi-Modal LiDAR Segmentation Network and the OpenPCSeg Codebase
Figure 3 for UniSeg: A Unified Multi-Modal LiDAR Segmentation Network and the OpenPCSeg Codebase
Figure 4 for UniSeg: A Unified Multi-Modal LiDAR Segmentation Network and the OpenPCSeg Codebase
Viaarxiv icon

PARTNER: Level up the Polar Representation for LiDAR 3D Object Detection

Aug 08, 2023
Ming Nie, Yujing Xue, Chunwei Wang, Chaoqiang Ye, Hang Xu, Xinge Zhu, Qingqiu Huang, Michael Bi Mi, Xinchao Wang, Li Zhang

Figure 1 for PARTNER: Level up the Polar Representation for LiDAR 3D Object Detection
Figure 2 for PARTNER: Level up the Polar Representation for LiDAR 3D Object Detection
Figure 3 for PARTNER: Level up the Polar Representation for LiDAR 3D Object Detection
Figure 4 for PARTNER: Level up the Polar Representation for LiDAR 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Human-centric Scene Understanding for 3D Large-scale Scenarios

Jul 26, 2023
Yiteng Xu, Peishan Cong, Yichen Yao, Runnan Chen, Yuenan Hou, Xinge Zhu, Xuming He, Jingyi Yu, Yuexin Ma

Figure 1 for Human-centric Scene Understanding for 3D Large-scale Scenarios
Figure 2 for Human-centric Scene Understanding for 3D Large-scale Scenarios
Figure 3 for Human-centric Scene Understanding for 3D Large-scale Scenarios
Figure 4 for Human-centric Scene Understanding for 3D Large-scale Scenarios
Viaarxiv icon

See More and Know More: Zero-shot Point Cloud Segmentation via Multi-modal Visual Data

Jul 20, 2023
Yuhang Lu, Qi Jiang, Runnan Chen, Yuenan Hou, Xinge Zhu, Yuexin Ma

Figure 1 for See More and Know More: Zero-shot Point Cloud Segmentation via Multi-modal Visual Data
Figure 2 for See More and Know More: Zero-shot Point Cloud Segmentation via Multi-modal Visual Data
Figure 3 for See More and Know More: Zero-shot Point Cloud Segmentation via Multi-modal Visual Data
Figure 4 for See More and Know More: Zero-shot Point Cloud Segmentation via Multi-modal Visual Data
Viaarxiv icon

Towards Label-free Scene Understanding by Vision Foundation Models

Jun 06, 2023
Runnan Chen, Youquan Liu, Lingdong Kong, Nenglun Chen, Xinge Zhu, Yuexin Ma, Tongliang Liu, Wenping Wang

Figure 1 for Towards Label-free Scene Understanding by Vision Foundation Models
Figure 2 for Towards Label-free Scene Understanding by Vision Foundation Models
Figure 3 for Towards Label-free Scene Understanding by Vision Foundation Models
Figure 4 for Towards Label-free Scene Understanding by Vision Foundation Models
Viaarxiv icon