Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Widget Captioning: Generating Natural Language Description for Mobile User Interface Elements

Oct 08, 2020
Yang Li, Gang Li, Luheng He, Jingjie Zheng, Hong Li, Zhiwei Guan

* 16 pages, EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Long-Tail Relation Extraction with Collaborating Relation-Augmented Attention

Oct 08, 2020
Yang Li, Tao Shen, Guodong Long, Jing Jiang, Tianyi Zhou, Chengqi Zhang

* Accepted to appear at COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Active Feature Acquisition with Generative Surrogate Models

Oct 06, 2020
Yang Li, Junier B. Oliva


  Access Paper or Ask Questions

A Machine Learning Framework for Computing the Most Probable Paths of Stochastic Dynamical Systems

Oct 01, 2020
Yang Li, Jinqiao Duan, Xianbin Liu

* 17 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Plug-and-Play Framework for Effective Data Denoising and Robust Abstention

Sep 25, 2020
Krishanu Sarker, Xiulong Yang, Yang Li, Saeid Belkasim, Shihao Ji

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

A Novel Transferability Attention Neural Network Model for EEG Emotion Recognition

Sep 21, 2020
Yang Li, Boxun Fu, Fu Li, Guangming Shi, Wenming Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Methods for Lung Cancer Segmentation in Whole-slide Histopathology Images -- the ACDC@LungHP Challenge 2019

Aug 21, 2020
Zhang Li, Jiehua Zhang, Tao Tan, Xichao Teng, Xiaoliang Sun, Yang Li, Lihong Liu, Yang Xiao, Byungjae Lee, Yilong Li, Qianni Zhang, Shujiao Sun, Yushan Zheng, Junyu Yan, Ni Li, Yiyu Hong, Junsu Ko, Hyun Jung, Yanling Liu, Yu-cheng Chen, Ching-wei Wang, Vladimir Yurovskiy, Pavel Maevskikh, Vahid Khanagha, Yi Jiang, Xiangjun Feng, Zhihong Liu, Daiqiang Li, Peter J. Schüffler, Qifeng Yu, Hui Chen, Yuling Tang, Geert Litjens


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Deep Metric Learning with Transformed Attention Consistency and Contrastive Clustering Loss

Aug 10, 2020
Yang Li, Shichao Kan, Zhihai He

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Exchangeable Neural ODE for Set Modeling

Aug 06, 2020
Yang Li, Haidong Yi, Christopher M. Bender, Siyuan Shan, Junier B. Oliva


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Complex Question Answering over Knowledge Base: Recent Advances and Challenges

Jul 26, 2020
Bin Fu, Yunqi Qiu, Chengguang Tang, Yang Li, Haiyang Yu, Jian Sun

* 19 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Novel Ensemble Deep Learning Model for Stock Prediction Based on Stock Prices and News

Jul 23, 2020
Yang Li, Yi Pan

* 15 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Stage Influence Function

Jul 17, 2020
Hongge Chen, Si Si, Yang Li, Ciprian Chelba, Sanjiv Kumar, Duane Boning, Cho-Jui Hsieh


  Access Paper or Ask Questions

RGB-IR Cross-modality Person ReID based on Teacher-Student GAN Model

Jul 15, 2020
Ziyue Zhang, Shuai Jiang, Congzhentao Huang, Yang Li, Richard Yi Da Xu

* 8 pages including 1 page reference 

  Access Paper or Ask Questions

SplitFusion: Simultaneous Tracking and Mapping for Non-Rigid Scenes

Jul 04, 2020
Yang Li, Tianwei Zhang, Yoshihiko Nakamura, Tatsuya Harada

* Accepted to IROS'2020 

  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Classification Vector Machine for Multi-Class Classification

Jun 29, 2020
Shengfei Lyu, Xing Tian, Yang Li, Bingbing Jiang, Huanhuan Chen


  Access Paper or Ask Questions

GCNs-Net: A Graph Convolutional Neural Network Approach for Decoding Time-resolved EEG Motor Imagery Signals

Jun 16, 2020
Xiangmin Lun, Shuyue Jia, Yimin Hou, Yan Shi, Yang Li, Hanrui Yang, Shu Zhang, Jinglei Lv


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Feature Acquisition with Arbitrary Conditional Flows

Jun 13, 2020
Yang Li, Junier B. Oliva


  Access Paper or Ask Questions

Grafted network for person re-identification

Jun 06, 2020
Jiabao Wang, Yang Li, Shanshan Jiao, Zhuang Miao, Rui Zhang

* Signal Processing: Image Communication 80(2020)115674 

  Access Paper or Ask Questions

Mapping Natural Language Instructions to Mobile UI Action Sequences

Jun 05, 2020
Yang Li, Jiacong He, Xin Zhou, Yuan Zhang, Jason Baldridge

* Annual Conference of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

A heterogeneous branch and multi-level classification network for person re-identification

Jun 02, 2020
Jiabao Wang, Yang Li, Yangshuo Zhang, Zhuang Miao, Rui Zhang

* Neurocomputing 404(2020)61-69 

  Access Paper or Ask Questions

Artemis: A Novel Annotation Methodology for Indicative Single Document Summarization

May 14, 2020
Rahul Jha, Keping Bi, Yang Li, Mahdi Pakdaman, Asli Celikyilmaz, Ivan Zhiboedov, Kieran McDonald


  Access Paper or Ask Questions

A Data-Driven Approach for Discovering Stochastic Dynamical Systems with Non-Gaussian Levy Noise

May 07, 2020
Yang Li, Jinqiao Duan

* 35 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Feature Mining via Attention-based BiLSTM-GCN for Human Motor Imagery Recognition

May 02, 2020
Yimin Hou, Shuyue Jia, Shu Zhang, Xiangmin Lun, Yan Shi, Yang Li, Hanrui Yang, Rui Zeng, Jinglei Lv


  Access Paper or Ask Questions

SSIM-Based CTU-Level Joint Optimal Bit Allocation and Rate Distortion Optimization

Apr 28, 2020
Yang Li, Xuanqin Mou


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Optimize Non-Rigid Tracking

Mar 27, 2020
Yang Li, Aljaž Božič, Tianwei Zhang, Yanli Ji, Tatsuya Harada, Matthias Nießner

* Accepted to CVPR'2020 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Defense Through Diverse Directions

Mar 24, 2020
Christopher M. Bender, Yang Li, Yifeng Shi, Michael K. Reiter, Junier B. Oliva


  Access Paper or Ask Questions

FlowFusion: Dynamic Dense RGB-D SLAM Based on Optical Flow

Mar 11, 2020
Tianwei Zhang, Huayan Zhang, Yang Li, Yoshihiko Nakamura, Lei Zhang

* To be published in ICRA2020 

  Access Paper or Ask Questions