Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

GANet: Goal Area Network for Motion Forecasting


Sep 20, 2022
Mingkun Wang, Xinge Zhu, Changqian Yu, Wei Li, Yuexin Ma, Ruochun Jin, Xiaoguang Ren, Dongchun Ren, Mingxu Wang, Wenjing Yang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Vision-Centric BEV Perception: A Survey


Aug 04, 2022
Yuexin Ma, Tai Wang, Xuyang Bai, Huitong Yang, Yuenan Hou, Yaming Wang, Yu Qiao, Ruigang Yang, Dinesh Manocha, Xinge Zhu

* project page at https://github.com/4DVLab/Vision-Centric-BEV-Perception; 22 pages, 15 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Point-to-Voxel Knowledge Distillation for LiDAR Semantic Segmentation


Jun 05, 2022
Yuenan Hou, Xinge Zhu, Yuexin Ma, Chen Change Loy, Yikang Li

* CVPR 2022; Our model ranks 1st on Waymo and SemanticKITTI (single-scan) challenges, and ranks 3rd on SemanticKITTI (multi-scan) challenge; Code: https://github.com/cardwing/Codes-for-PVKD 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LiDAR-aid Inertial Poser: Large-scale Human Motion Capture by Sparse Inertial and LiDAR Sensors


May 30, 2022
Chengfeng Zhao, Yiming Ren, Yannan He, Peishan Cong, Han Liang, Jingyi Yu, Lan Xu, Yuexin Ma


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HSC4D: Human-centered 4D Scene Capture in Large-scale Indoor-outdoor Space Using Wearable IMUs and LiDAR


Apr 08, 2022
Yudi Dai, Yitai Lin, Chenglu Wen, Siqi Shen, Lan Xu, Jingyi Yu, Yuexin Ma, Cheng Wang

* 10 pages, 8 figures, CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

STCrowd: A Multimodal Dataset for Pedestrian Perception in Crowded Scenes


Apr 03, 2022
Peishan Cong, Xinge Zhu, Feng Qiao, Yiming Ren, Xidong Peng, Yuenan Hou, Lan Xu, Ruigang Yang, Dinesh Manocha, Yuexin Ma

* accepted at CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LiDARCap: Long-range Marker-less 3D Human Motion Capture with LiDAR Point Clouds


Mar 28, 2022
Jialian Li, Jingyi Zhang, Zhiyong Wang, Siqi Shen, Chenglu Wen, Yuexin Ma, Lan Xu, Jingyi Yu, Cheng Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Self-supervised Point Cloud Completion on Real Traffic Scenes via Scene-concerned Bottom-up Mechanism


Mar 20, 2022
Yiming Ren, Peishan Cong, Xinge Zhu, Yuexin Ma


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards 3D Scene Understanding by Referring Synthetic Models


Mar 20, 2022
Runnan Chen, Xinge Zhu, Nenglun Chen, Dawei Wang, Wei Li, Yuexin Ma, Ruigang Yang, Wenping Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NIMBLE: A Non-rigid Hand Model with Bones and Muscles


Feb 09, 2022
Yuwei Li, Longwen Zhang, Zesong Qiu, Yingwenqi Jiang, Yuyao Zhang, Nianyi Li, Yuexin Ma, Lan Xu, Jingyi Yu

* 16 pages, 18 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>