Alert button
Picture for Jianchao Yang

Jianchao Yang

Alert button

Dressing in the Wild by Watching Dance Videos

Mar 29, 2022
Xin Dong, Fuwei Zhao, Zhenyu Xie, Xijin Zhang, Daniel K. Du, Min Zheng, Xiang Long, Xiaodan Liang, Jianchao Yang

Figure 1 for Dressing in the Wild by Watching Dance Videos
Figure 2 for Dressing in the Wild by Watching Dance Videos
Figure 3 for Dressing in the Wild by Watching Dance Videos
Figure 4 for Dressing in the Wild by Watching Dance Videos
Viaarxiv icon

Online Multi-Granularity Distillation for GAN Compression

Aug 26, 2021
Yuxi Ren, Jie Wu, Xuefeng Xiao, Jianchao Yang

Figure 1 for Online Multi-Granularity Distillation for GAN Compression
Figure 2 for Online Multi-Granularity Distillation for GAN Compression
Figure 3 for Online Multi-Granularity Distillation for GAN Compression
Figure 4 for Online Multi-Granularity Distillation for GAN Compression
Viaarxiv icon

One Backward from Ten Forward, Subsampling for Large-Scale Deep Learning

Apr 27, 2021
Chaosheng Dong, Xiaojie Jin, Weihao Gao, Yijia Wang, Hongyi Zhang, Xiang Wu, Jianchao Yang, Xiaobing Liu

Figure 1 for One Backward from Ten Forward, Subsampling for Large-Scale Deep Learning
Figure 2 for One Backward from Ten Forward, Subsampling for Large-Scale Deep Learning
Figure 3 for One Backward from Ten Forward, Subsampling for Large-Scale Deep Learning
Figure 4 for One Backward from Ten Forward, Subsampling for Large-Scale Deep Learning
Viaarxiv icon

Human Motion Transfer from Poses in the Wild

Apr 07, 2020
Jian Ren, Menglei Chai, Sergey Tulyakov, Chen Fang, Xiaohui Shen, Jianchao Yang

Figure 1 for Human Motion Transfer from Poses in the Wild
Figure 2 for Human Motion Transfer from Poses in the Wild
Figure 3 for Human Motion Transfer from Poses in the Wild
Figure 4 for Human Motion Transfer from Poses in the Wild
Viaarxiv icon

AtomNAS: Fine-Grained End-to-End Neural Architecture Search

Dec 20, 2019
Jieru Mei, Yingwei Li, Xiaochen Lian, Xiaojie Jin, Linjie Yang, Alan Yuille, Jianchao Yang

Figure 1 for AtomNAS: Fine-Grained End-to-End Neural Architecture Search
Figure 2 for AtomNAS: Fine-Grained End-to-End Neural Architecture Search
Figure 3 for AtomNAS: Fine-Grained End-to-End Neural Architecture Search
Figure 4 for AtomNAS: Fine-Grained End-to-End Neural Architecture Search
Viaarxiv icon

Deep Model Compression via Filter Auto-sampling

Jul 12, 2019
Daquan Zhou, Xiaojie Jin, Kaixin Wang, Jianchao Yang, Jiashi Feng

Figure 1 for Deep Model Compression via Filter Auto-sampling
Figure 2 for Deep Model Compression via Filter Auto-sampling
Figure 3 for Deep Model Compression via Filter Auto-sampling
Figure 4 for Deep Model Compression via Filter Auto-sampling
Viaarxiv icon

EnlightenGAN: Deep Light Enhancement without Paired Supervision

Jun 17, 2019
Yifan Jiang, Xinyu Gong, Ding Liu, Yu Cheng, Chen Fang, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Pan Zhou, Zhangyang Wang

Figure 1 for EnlightenGAN: Deep Light Enhancement without Paired Supervision
Figure 2 for EnlightenGAN: Deep Light Enhancement without Paired Supervision
Figure 3 for EnlightenGAN: Deep Light Enhancement without Paired Supervision
Figure 4 for EnlightenGAN: Deep Light Enhancement without Paired Supervision
Viaarxiv icon

Slimmable Neural Networks

Dec 21, 2018
Jiahui Yu, Linjie Yang, Ning Xu, Jianchao Yang, Thomas Huang

Figure 1 for Slimmable Neural Networks
Figure 2 for Slimmable Neural Networks
Figure 3 for Slimmable Neural Networks
Figure 4 for Slimmable Neural Networks
Viaarxiv icon

YouTube-VOS: A Large-Scale Video Object Segmentation Benchmark

Sep 06, 2018
Ning Xu, Linjie Yang, Yuchen Fan, Dingcheng Yue, Yuchen Liang, Jianchao Yang, Thomas Huang

Figure 1 for YouTube-VOS: A Large-Scale Video Object Segmentation Benchmark
Figure 2 for YouTube-VOS: A Large-Scale Video Object Segmentation Benchmark
Figure 3 for YouTube-VOS: A Large-Scale Video Object Segmentation Benchmark
Figure 4 for YouTube-VOS: A Large-Scale Video Object Segmentation Benchmark
Viaarxiv icon