Alert button
Picture for Weihao Gao

Weihao Gao

Alert button

BAMBOO: a predictive and transferable machine learning force field framework for liquid electrolyte development

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2024
Sheng Gong, Yumin Zhang, Zhenliang Mu, Zhichen Pu, Hongyi Wang, Zhiao Yu, Mengyi Chen, Tianze Zheng, Zhi Wang, Lifei Chen, Xiaojie Wu, Shaochen Shi, Weihao Gao, Wen Yan, Liang Xiang

Viaarxiv icon

OphGLM: Training an Ophthalmology Large Language-and-Vision Assistant based on Instructions and Dialogue

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 22, 2023
Weihao Gao, Zhuo Deng, Zhiyuan Niu, Fuju Rong, Chucheng Chen, Zheng Gong, Wenze Zhang, Daimin Xiao, Fang Li, Zhenjie Cao, Zhaoyi Ma, Wenbin Wei, Lan Ma

Figure 1 for OphGLM: Training an Ophthalmology Large Language-and-Vision Assistant based on Instructions and Dialogue
Figure 2 for OphGLM: Training an Ophthalmology Large Language-and-Vision Assistant based on Instructions and Dialogue
Figure 3 for OphGLM: Training an Ophthalmology Large Language-and-Vision Assistant based on Instructions and Dialogue
Figure 4 for OphGLM: Training an Ophthalmology Large Language-and-Vision Assistant based on Instructions and Dialogue
Viaarxiv icon

Machine Learning Force Fields with Data Cost Aware Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 05, 2023
Alexander Bukharin, Tianyi Liu, Shengjie Wang, Simiao Zuo, Weihao Gao, Wen Yan, Tuo Zhao

Figure 1 for Machine Learning Force Fields with Data Cost Aware Training
Figure 2 for Machine Learning Force Fields with Data Cost Aware Training
Figure 3 for Machine Learning Force Fields with Data Cost Aware Training
Figure 4 for Machine Learning Force Fields with Data Cost Aware Training
Viaarxiv icon

Learning Regularized Positional Encoding for Molecular Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2022
Xiang Gao, Weihao Gao, Wenzhi Xiao, Zhirui Wang, Chong Wang, Liang Xiang

Figure 1 for Learning Regularized Positional Encoding for Molecular Prediction
Figure 2 for Learning Regularized Positional Encoding for Molecular Prediction
Figure 3 for Learning Regularized Positional Encoding for Molecular Prediction
Figure 4 for Learning Regularized Positional Encoding for Molecular Prediction
Viaarxiv icon

Supervised Pretraining for Molecular Force Fields and Properties Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2022
Xiang Gao, Weihao Gao, Wenzhi Xiao, Zhirui Wang, Chong Wang, Liang Xiang

Figure 1 for Supervised Pretraining for Molecular Force Fields and Properties Prediction
Figure 2 for Supervised Pretraining for Molecular Force Fields and Properties Prediction
Figure 3 for Supervised Pretraining for Molecular Force Fields and Properties Prediction
Figure 4 for Supervised Pretraining for Molecular Force Fields and Properties Prediction
Viaarxiv icon

Learning to Simulate Unseen Physical Systems with Graph Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2022
Ce Yang, Weihao Gao, Di Wu, Chong Wang

Figure 1 for Learning to Simulate Unseen Physical Systems with Graph Neural Networks
Figure 2 for Learning to Simulate Unseen Physical Systems with Graph Neural Networks
Figure 3 for Learning to Simulate Unseen Physical Systems with Graph Neural Networks
Figure 4 for Learning to Simulate Unseen Physical Systems with Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

Learning Large-Time-Step Molecular Dynamics with Graph Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2021
Tianze Zheng, Weihao Gao, Chong Wang

Figure 1 for Learning Large-Time-Step Molecular Dynamics with Graph Neural Networks
Figure 2 for Learning Large-Time-Step Molecular Dynamics with Graph Neural Networks
Figure 3 for Learning Large-Time-Step Molecular Dynamics with Graph Neural Networks
Viaarxiv icon