Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaobing Liu

One Backward from Ten Forward, Subsampling for Large-Scale Deep Learning


Apr 27, 2021
Chaosheng Dong, Xiaojie Jin, Weihao Gao, Yijia Wang, Hongyi Zhang, Xiang Wu, Jianchao Yang, Xiaobing Liu

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Retrieval: An End-to-End Learnable Structure Model for Large-Scale Recommendations


Jul 12, 2020
Weihao Gao, Xiangjun Fan, Jiankai Sun, Kai Jia, Wenzhi Xiao, Chong Wang, Xiaobing Liu

* 13 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning for Online Advertising in Recommender Systems


Sep 10, 2019
Xiangyu Zhao, Changsheng Gu, Haoshenglun Zhang, Xiaobing Liu, Xiwang Yang, Jiliang Tang


  Access Paper or Ask Questions

Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling


Feb 21, 2019
Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Mia X. Chen, Ye Jia, Anjuli Kannan, Tara Sainath, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Yanzhang He, Jan Chorowski, Smit Hinsu, Stella Laurenzo, James Qin, Orhan Firat, Wolfgang Macherey, Suyog Gupta, Ankur Bapna, Shuyuan Zhang, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Rohit Prabhavalkar, Qiao Liang, Benoit Jacob, Bowen Liang, HyoukJoong Lee, Ciprian Chelba, Sébastien Jean, Bo Li, Melvin Johnson, Rohan Anil, Rajat Tibrewal, Xiaobing Liu, Akiko Eriguchi, Navdeep Jaitly, Naveen Ari, Colin Cherry, Parisa Haghani, Otavio Good, Youlong Cheng, Raziel Alvarez, Isaac Caswell, Wei-Ning Hsu, Zongheng Yang, Kuan-Chieh Wang, Ekaterina Gonina, Katrin Tomanek, Ben Vanik, Zelin Wu, Llion Jones, Mike Schuster, Yanping Huang, Dehao Chen, Kazuki Irie, George Foster, John Richardson, Klaus Macherey, Antoine Bruguier, Heiga Zen, Colin Raffel, Shankar Kumar, Kanishka Rao, David Rybach, Matthew Murray, Vijayaditya Peddinti, Maxim Krikun, Michiel A. U. Bacchiani, Thomas B. Jablin, Rob Suderman, Ian Williams, Benjamin Lee, Deepti Bhatia, Justin Carlson, Semih Yavuz, Yu Zhang, Ian McGraw, Max Galkin, Qi Ge, Golan Pundak, Chad Whipkey, Todd Wang, Uri Alon, Dmitry Lepikhin, Ye Tian, Sara Sabour, William Chan, Shubham Toshniwal, Baohua Liao, Michael Nirschl, Pat Rondon


  Access Paper or Ask Questions

Understanding and Improving Recurrent Networks for Human Activity Recognition by Continuous Attention


Oct 07, 2018
Ming Zeng, Haoxiang Gao, Tong Yu, Ole J. Mengshoel, Helge Langseth, Ian Lane, Xiaobing Liu

* The International Symposium on Wearable Computers (ISWC) 2018 
* 8 pages. published in The International Symposium on Wearable Computers (ISWC) 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable and accurate deep learning for electronic health records


May 11, 2018
Alvin Rajkomar, Eyal Oren, Kai Chen, Andrew M. Dai, Nissan Hajaj, Peter J. Liu, Xiaobing Liu, Mimi Sun, Patrik Sundberg, Hector Yee, Kun Zhang, Gavin E. Duggan, Gerardo Flores, Michaela Hardt, Jamie Irvine, Quoc Le, Kurt Litsch, Jake Marcus, Alexander Mossin, Justin Tansuwan, De Wang, James Wexler, Jimbo Wilson, Dana Ludwig, Samuel L. Volchenboum, Katherine Chou, Michael Pearson, Srinivasan Madabushi, Nigam H. Shah, Atul J. Butte, Michael Howell, Claire Cui, Greg Corrado, Jeff Dean

* npj Digital Medicine 1:18 (2018) 
* Published version from https://www.nature.com/articles/s41746-018-0029-1 

  Access Paper or Ask Questions

Google's Neural Machine Translation System: Bridging the Gap between Human and Machine Translation


Oct 08, 2016
Yonghui Wu, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Mohammad Norouzi, Wolfgang Macherey, Maxim Krikun, Yuan Cao, Qin Gao, Klaus Macherey, Jeff Klingner, Apurva Shah, Melvin Johnson, Xiaobing Liu, Łukasz Kaiser, Stephan Gouws, Yoshikiyo Kato, Taku Kudo, Hideto Kazawa, Keith Stevens, George Kurian, Nishant Patil, Wei Wang, Cliff Young, Jason Smith, Jason Riesa, Alex Rudnick, Oriol Vinyals, Greg Corrado, Macduff Hughes, Jeffrey Dean


  Access Paper or Ask Questions

Wide & Deep Learning for Recommender Systems


Jun 24, 2016
Heng-Tze Cheng, Levent Koc, Jeremiah Harmsen, Tal Shaked, Tushar Chandra, Hrishi Aradhye, Glen Anderson, Greg Corrado, Wei Chai, Mustafa Ispir, Rohan Anil, Zakaria Haque, Lichan Hong, Vihan Jain, Xiaobing Liu, Hemal Shah


  Access Paper or Ask Questions