Alert button
Picture for Yuxi Ren

Yuxi Ren

Alert button

DiffusionGPT: LLM-Driven Text-to-Image Generation System

Jan 18, 2024
Jie Qin, Jie Wu, Weifeng Chen, Yuxi Ren, Huixia Li, Hefeng Wu, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Shilei Wen

Viaarxiv icon

UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation

Sep 17, 2023
Yuxi Ren, Jie Wu, Peng Zhang, Manlin Zhang, Xuefeng Xiao, Qian He, Rui Wang, Min Zheng, Xin Pan

Figure 1 for UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation
Figure 2 for UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation
Figure 3 for UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation
Figure 4 for UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation
Viaarxiv icon

DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection

Sep 07, 2023
Manlin Zhang, Jie Wu, Yuxi Ren, Ming Li, Jie Qin, Xuefeng Xiao, Wei Liu, Rui Wang, Min Zheng, Andy J. Ma

Figure 1 for DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection
Figure 2 for DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection
Figure 3 for DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection
Figure 4 for DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection
Viaarxiv icon

Parallel Pre-trained Transformers (PPT) for Synthetic Data-based Instance Segmentation

Jun 22, 2022
Ming Li, Jie Wu, Jinhang Cai, Jie Qin, Yuxi Ren, Xuefeng Xiao, Min Zheng, Rui Wang, Xin Pan

Figure 1 for Parallel Pre-trained Transformers (PPT) for Synthetic Data-based Instance Segmentation
Figure 2 for Parallel Pre-trained Transformers (PPT) for Synthetic Data-based Instance Segmentation
Figure 3 for Parallel Pre-trained Transformers (PPT) for Synthetic Data-based Instance Segmentation
Figure 4 for Parallel Pre-trained Transformers (PPT) for Synthetic Data-based Instance Segmentation
Viaarxiv icon

Online Multi-Granularity Distillation for GAN Compression

Aug 26, 2021
Yuxi Ren, Jie Wu, Xuefeng Xiao, Jianchao Yang

Figure 1 for Online Multi-Granularity Distillation for GAN Compression
Figure 2 for Online Multi-Granularity Distillation for GAN Compression
Figure 3 for Online Multi-Granularity Distillation for GAN Compression
Figure 4 for Online Multi-Granularity Distillation for GAN Compression
Viaarxiv icon