Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Parsimonious Quantile Regression of Financial Asset Tail Dynamics via Sequential Learning

Oct 16, 2020
Xing Yan, Weizhong Zhang, Lin Ma, Wei Liu, Qi Wu

* NeurIPS 2018:1582-1592 

  Access Paper or Ask Questions

Deep-HOSeq: Deep Higher Order Sequence Fusion for Multimodal Sentiment Analysis

Oct 16, 2020
Sunny Verma, Jiwei Wang, Zhefeng Ge, Rujia Shen, Fan Jin, Yang Wang, Fang Chen, Wei Liu

* Accepted at ICDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Attn-HybridNet: Improving Discriminability of Hybrid Features with Attention Fusion

Oct 14, 2020
Sunny Verma, Chen Wang, Liming Zhu, Wei Liu

* Under minor review at IEEE Transactions on Cybernetics 

  Access Paper or Ask Questions

Targeted Attention Attack on Deep Learning Models in Road Sign Recognition

Oct 09, 2020
Xinghao Yang, Weifeng Liu, Shengli Zhang, Wei Liu, Dacheng Tao

* 11 pages, 4 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Adaption for Demand Prediction based on Multi-task Memory Neural Network

Sep 12, 2020
Can Li, Lei Bai, Wei Liu, Lina Yao, S Travis Waller

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Ref-NMS: Breaking Proposal Bottlenecks in Two-Stage Referring Expression Grounding

Sep 03, 2020
Long Chen, Wenbo Ma, Jun Xiao, Hanwang Zhang, Wei Liu, Shih-Fu Chang


  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Video Representation Learning by Uncovering Spatio-temporal Statistics

Aug 31, 2020
Jiangliu Wang, Jianbo Jiao, Linchao Bao, Shengfeng He, Wei Liu, Yun-hui Liu

* 14 pages. An extension of our previous work at arXiv:1904.03597 

  Access Paper or Ask Questions

Unravelling the Architecture of Membrane Proteins with Conditional Random Fields

Aug 06, 2020
Lior Lukov, Sanjay Chawla, Wei Liu, Brett Church, Gaurav Pandey

* See the originally compiled PDF of this paper at: https://drive.google.com/file/d/1IYF52Wk8m96KIlrQHUVtEBdm0Kw3M40c 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Modality Interaction for Temporal Sentence Localization and Event Captioning in Videos

Jul 28, 2020
Shaoxiang Chen, Wenhao Jiang, Wei Liu, Yu-Gang Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Deep Representation Learning for Real-Time Tracking

Jul 22, 2020
Ning Wang, Wengang Zhou, Yibing Song, Chao Ma, Wei Liu, Houqiang Li

* Journal version of the CVPR2019 paper "Unsupervised Deep Tracking". Accepted by IJCV. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1904.01828 

  Access Paper or Ask Questions

Face Super-Resolution Guided by 3D Facial Priors

Jul 18, 2020
Xiaobin Hu, Wenqi Ren, John LaMaster, Xiaochun Cao, Xiaoming Li, Zechao Li, Bjoern Menze, Wei Liu

* Accepted as a spotlight paper, European Conference on Computer Vision 2020 (ECCV) 

  Access Paper or Ask Questions

Attention-based Residual Speech Portrait Model for Speech to Face Generation

Jul 09, 2020
Jianrong Wang, Xiaosheng Hu, Li Liu, Wei Liu, Mei Yu, Tianyi Xu


  Access Paper or Ask Questions

Real-time Universal Style Transfer on High-resolution Images via Zero-channel Pruning

Jun 23, 2020
Jie An, Tao Li, Haozhi Huang, Li Shen, Xuan Wang, Yongyi Tang, Jinwen Ma, Wei Liu, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

AlphaGAN: Fully Differentiable Architecture Search for Generative Adversarial Networks

Jun 16, 2020
Yuesong Tian, Li Shen, Li Shen, Guinan Su, Zhifeng Li, Wei Liu


  Access Paper or Ask Questions

GANgster: A Fraud Review Detector based on Regulated GAN with Data Augmentation

Jun 11, 2020
Saeedreza Shehnepoor, Roberto Togneri, Wei Liu, Mohammed Bennamoun


  Access Paper or Ask Questions

DFraud3- Multi-Component Fraud Detection freeof Cold-start

Jun 11, 2020
Saeedreza Shehnepoor, Roberto Togneri, Wei Liu, Mohammed Bennamoun


  Access Paper or Ask Questions

TCDesc: Learning Topology Consistent Descriptors

Jun 05, 2020
Honghu Pan, Fanyang Meng, Zhenyu He, Yongsheng Liang, Wei Liu


  Access Paper or Ask Questions

CPOT: Channel Pruning via Optimal Transport

May 21, 2020
Yucong Shen, Li Shen, Hao-Zhi Huang, Xuan Wang, Wei Liu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Regression Network for Spectral Reconstruction from RGB Images

May 10, 2020
Yuzhi Zhao, Lai-Man Po, Qiong Yan, Wei Liu, Tingyu Lin

* 1st Place in CVPRW 2020 NTIRE Spectral Reconstruction Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results

May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Geometric Factors in Model Learning and Inference for Object Detection and Instance Segmentation

May 08, 2020
Zhaohui Zheng, Ping Wang, Dongwei Ren, Wei Liu, Rongguang Ye, Qinghua Hu, Wangmeng Zuo

* All the source code and trained models are available at https://github.com/Zzh-tju/CIoU arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.08287 

  Access Paper or Ask Questions

Communication-Efficient Distributed Stochastic AUC Maximization with Deep Neural Networks

May 05, 2020
Zhishuai Guo, Mingrui Liu, Zhuoning Yuan, Li Shen, Wei Liu, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

Quantized Adam with Error Feedback

Apr 29, 2020
Congliang Chen, Li Shen, Haozhi Huang, Qi Wu, Wei Liu


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-guided Deep Reinforcement Learning for Interactive Recommendation

Apr 17, 2020
Xiaocong Chen, Chaoran Huang, Lina Yao, Xianzhi Wang, Wei Liu, Wenjie Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Diverse, Controllable, and Keyphrase-Aware: A Corpus and Method for News Multi-Headline Generation

Apr 08, 2020
Dayiheng Liu, Yeyun Gong, Jie Fu, Wei Liu, Yu Yan, Bo Shao, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Nan Duan

* 11 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deblurring by Realistic Blurring

Apr 04, 2020
Kaihao Zhang, Wenhan Luo, Yiran Zhong, Lin Ma, Bjorn Stenger, Wei Liu, Hongdong Li


  Access Paper or Ask Questions

Progressive Multi-Stage Learning for Discriminative Tracking

Apr 01, 2020
Weichao Li, Xi Li, Omar Elfarouk Bourahla, Fuxian Huang, Fei Wu, Wei Liu, Zhiheng Wang, Hongmin Liu

* accepted to IEEE Transactions on Cybernetics 

  Access Paper or Ask Questions