CPOT: Channel Pruning via Optimal Transport

May 21, 2020
Yucong Shen, Li Shen, Hao-Zhi Huang, Xuan Wang, Wei Liu

* 11 pages 

  Access Model/Code and Paper
Hierarchical Regression Network for Spectral Reconstruction from RGB Images

May 10, 2020
Yuzhi Zhao, Lai-Man Po, Qiong Yan, Wei Liu, Tingyu Lin

* 1st Place in CVPRW 2020 NTIRE Spectral Reconstruction Challenge 

  Access Model/Code and Paper
NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results

May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Model/Code and Paper
Enhancing Geometric Factors in Model Learning and Inference for Object Detection and Instance Segmentation

May 08, 2020
Zhaohui Zheng, Ping Wang, Dongwei Ren, Wei Liu, Rongguang Ye, Qinghua Hu, Wangmeng Zuo

* All the source code and trained models are available at https://github.com/Zzh-tju/CIoU arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.08287 

  Access Model/Code and Paper
Communication-Efficient Distributed Stochastic AUC Maximization with Deep Neural Networks

May 05, 2020
Zhishuai Guo, Mingrui Liu, Zhuoning Yuan, Li Shen, Wei Liu, Tianbao Yang


  Access Model/Code and Paper
Quantized Adam with Error Feedback

Apr 29, 2020
Congliang Chen, Li Shen, Haozhi Huang, Qi Wu, Wei Liu


  Access Model/Code and Paper
Knowledge-guided Deep Reinforcement Learning for Interactive Recommendation

Apr 17, 2020
Xiaocong Chen, Chaoran Huang, Lina Yao, Xianzhi Wang, Wei Liu, Wenjie Zhang


  Access Model/Code and Paper
Diverse, Controllable, and Keyphrase-Aware: A Corpus and Method for News Multi-Headline Generation

Apr 08, 2020
Dayiheng Liu, Yeyun Gong, Jie Fu, Wei Liu, Yu Yan, Bo Shao, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Nan Duan

* 11 pages, 3 figures 

  Access Model/Code and Paper
Deblurring by Realistic Blurring

Apr 04, 2020
Kaihao Zhang, Wenhan Luo, Yiran Zhong, Lin Ma, Bjorn Stenger, Wei Liu, Hongdong Li


  Access Model/Code and Paper
Progressive Multi-Stage Learning for Discriminative Tracking

Apr 01, 2020
Weichao Li, Xi Li, Omar Elfarouk Bourahla, Fuxian Huang, Fei Wu, Wei Liu, Zhiheng Wang, Hongmin Liu

* accepted to IEEE Transactions on Cybernetics 

  Access Model/Code and Paper
MTL-NAS: Task-Agnostic Neural Architecture Search towards General-Purpose Multi-Task Learning

Mar 31, 2020
Yuan Gao, Haoping Bai, Zequn Jie, Jiayi Ma, Kui Jia, Wei Liu

* IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020 
* Accepted to CVPR2020. The first two authors contribute equally 

  Access Model/Code and Paper
E2EET: From Pipeline to End-to-end Entity Typing via Transformer-Based Embeddings

Mar 23, 2020
Michael Stewart, Wei Liu


  Access Model/Code and Paper
Towards Photo-Realistic Virtual Try-On by Adaptively Generating$\leftrightarrow$Preserving Image Content

Mar 12, 2020
Han Yang, Ruimao Zhang, Xiaobao Guo, Wei Liu, Wangmeng Zuo, Ping Luo

* CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Adversarial Perturbations Prevail in the Y-Channel of the YCbCr Color Space

Feb 25, 2020
Camilo Pestana, Naveed Akhtar, Wei Liu, David Glance, Ajmal Mian


  Access Model/Code and Paper
Sharp Analysis of Epoch Stochastic Gradient Descent Ascent Methods for Min-Max Optimization

Feb 13, 2020
Yan Yan, Yi Xu, Qihang Lin, Wei Liu, Tianbao Yang


  Access Model/Code and Paper
Graph Inference Learning for Semi-supervised Classification

Jan 17, 2020
Chunyan Xu, Zhen Cui, Xiaobin Hong, Tong Zhang, Jian Yang, Wei Liu

* International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020 
* 11 pages 

  Access Model/Code and Paper
Potential Passenger Flow Prediction: A Novel Study for Urban Transportation Development

Dec 07, 2019
Yongshun Gong, Zhibin Li, Jian Zhang, Wei Liu, Jinfeng Yi


  Access Model/Code and Paper
Category Anchor-Guided Unsupervised Domain Adaptation for Semantic Segmentation

Dec 05, 2019
Qiming Zhang, Jing Zhang, Wei Liu, Dacheng Tao

* 11 pages, 2 figures, accepted by NeurIPS 2019 

  Access Model/Code and Paper
Fast Stochastic Ordinal Embedding with Variance Reduction and Adaptive Step Size

Dec 01, 2019
Ke Ma, Jinshan Zeng, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Wei Liu, Yuan Yao

* 19 pages, 5 figures, accepted by IEEE Transaction on Knowledge and Data Engineering, Conference Version: arXiv:1711.06446 

  Access Model/Code and Paper
PointPWC-Net: A Coarse-to-Fine Network for Supervised and Self-Supervised Scene Flow Estimation on 3D Point Clouds

Nov 27, 2019
Wenxuan Wu, Zhiyuan Wang, Zhuwen Li, Wei Liu, Li Fuxin


  Access Model/Code and Paper
Multi-Task Driven Feature Models for Thermal Infrared Tracking

Nov 26, 2019
Qiao Liu, Xin Li, Zhenyu He, Nana Fan, Di Yuan, Wei Liu, Yonsheng Liang

* Thirty-Fourth AAAI Conference on Artifical Intelligence 

  Access Model/Code and Paper
Empirical Autopsy of Deep Video Captioning Frameworks

Nov 21, 2019
Nayyer Aafaq, Naveed Akhtar, Wei Liu, Ajmal Mian

* 09 pages, 05 figures 

  Access Model/Code and Paper
Distance-IoU Loss: Faster and Better Learning for Bounding Box Regression

Nov 19, 2019
Zhaohui Zheng, Ping Wang, Wei Liu, Jinze Li, Rongguang Ye, Dongwei Ren

* Accepted to AAAI 2020. The source code and trained models are available at https://github.com/Zzh-tju/DIoU 

  Access Model/Code and Paper
Word-level Lexical Normalisation using Context-Dependent Embeddings

Nov 13, 2019
Michael Stewart, Wei Liu, Rachel Cardell-Oliver


  Access Model/Code and Paper
Semantic Conditioned Dynamic Modulation for Temporal Sentence Grounding in Videos

Oct 31, 2019
Yitian Yuan, Lin Ma, Jingwen Wang, Wei Liu, Wenwu Zhu


  Access Model/Code and Paper
Multi-View Features and Hybrid Reward Strategies for Vatex Video Captioning Challenge 2019

Oct 31, 2019
Xinxin Zhu, Longteng Guo, Peng Yao, Jing Liu, Shichen Lu, Zheng Yu, Wei Liu, Hanqing Lu

* 3 pages,1 figure 

  Access Model/Code and Paper
Diversifying Topic-Coherent Response Generation for Natural Multi-turn Conversations

Oct 24, 2019
Fei Hu, Wei Liu, Ajmal Saeed Mian, Li Li


  Access Model/Code and Paper
Context-Gated Convolution

Oct 22, 2019
Xudong Lin, Lin Ma, Wei Liu, Shih-Fu Chang

* Work in progress 

  Access Model/Code and Paper