Alert button
Picture for Wei Liu

Wei Liu

Alert button

CleanGraph: Human-in-the-loop Knowledge Graph Refinement and Completion

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2024
Tyler Bikaun, Michael Stewart, Wei Liu

Viaarxiv icon

Iterative Experience Refinement of Software-Developing Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2024
Chen Qian, Jiahao Li, Yufan Dang, Wei Liu, YiFei Wang, Zihao Xie, Weize Chen, Cheng Yang, Yingli Zhang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

Energy-Latency Manipulation of Multi-modal Large Language Models via Verbose Samples

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2024
Kuofeng Gao, Jindong Gu, Yang Bai, Shu-Tao Xia, Philip Torr, Wei Liu, Zhifeng Li

Viaarxiv icon

Atomas: Hierarchical Alignment on Molecule-Text for Unified Molecule Understanding and Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 23, 2024
Yikun Zhang, Geyan Ye, Chaohao Yuan, Bo Han, Long-Kai Huang, Jianhua Yao, Wei Liu, Yu Rong

Viaarxiv icon

Functional Protein Design with Local Domain Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Chaohao Yuan, Songyou Li, Geyan Ye, Yikun Zhang, Long-Kai Huang, Wenbing Huang, Wei Liu, Jianhua Yao, Yu Rong

Viaarxiv icon

What Causes the Failure of Explicit to Implicit Discourse Relation Recognition?

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Wei Liu, Stephen Wan, Michael Strube

Viaarxiv icon

LocalStyleFool: Regional Video Style Transfer Attack Using Segment Anything Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Yuxin Cao, Jinghao Li, Xi Xiao, Derui Wang, Minhui Xue, Hao Ge, Wei Liu, Guangwu Hu

Figure 1 for LocalStyleFool: Regional Video Style Transfer Attack Using Segment Anything Model
Figure 2 for LocalStyleFool: Regional Video Style Transfer Attack Using Segment Anything Model
Figure 3 for LocalStyleFool: Regional Video Style Transfer Attack Using Segment Anything Model
Figure 4 for LocalStyleFool: Regional Video Style Transfer Attack Using Segment Anything Model
Viaarxiv icon

Variational Graph Auto-Encoder Based Inductive Learning Method for Semi-Supervised Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Hanxuan Yang, Zhaoxin Yu, Qingchao Kong, Wei Liu, Wenji Mao

Figure 1 for Variational Graph Auto-Encoder Based Inductive Learning Method for Semi-Supervised Classification
Figure 2 for Variational Graph Auto-Encoder Based Inductive Learning Method for Semi-Supervised Classification
Figure 3 for Variational Graph Auto-Encoder Based Inductive Learning Method for Semi-Supervised Classification
Figure 4 for Variational Graph Auto-Encoder Based Inductive Learning Method for Semi-Supervised Classification
Viaarxiv icon

CodeS: Natural Language to Code Repository via Multi-Layer Sketch

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Daoguang Zan, Ailun Yu, Wei Liu, Dong Chen, Bo Shen, Wei Li, Yafen Yao, Yongshun Gong, Xiaolin Chen, Bei Guan, Zhiguang Yang, Yongji Wang, Qianxiang Wang, Lizhen Cui

Viaarxiv icon

Reversible Jump Attack to Textual Classifiers with Modification Reduction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Mingze Ni, Zhensu Sun, Wei Liu

Viaarxiv icon