Alert button
Picture for Fuwei Zhao

Fuwei Zhao

Alert button

Fashion Matrix: Editing Photos by Just Talking

Jul 25, 2023
Zheng Chong, Xujie Zhang, Fuwei Zhao, Zhenyu Xie, Xiaodan Liang

Figure 1 for Fashion Matrix: Editing Photos by Just Talking
Figure 2 for Fashion Matrix: Editing Photos by Just Talking
Figure 3 for Fashion Matrix: Editing Photos by Just Talking
Figure 4 for Fashion Matrix: Editing Photos by Just Talking
Viaarxiv icon

GP-VTON: Towards General Purpose Virtual Try-on via Collaborative Local-Flow Global-Parsing Learning

Mar 24, 2023
Zhenyu Xie, Zaiyu Huang, Xin Dong, Fuwei Zhao, Haoye Dong, Xijin Zhang, Feida Zhu, Xiaodan Liang

Figure 1 for GP-VTON: Towards General Purpose Virtual Try-on via Collaborative Local-Flow Global-Parsing Learning
Figure 2 for GP-VTON: Towards General Purpose Virtual Try-on via Collaborative Local-Flow Global-Parsing Learning
Figure 3 for GP-VTON: Towards General Purpose Virtual Try-on via Collaborative Local-Flow Global-Parsing Learning
Figure 4 for GP-VTON: Towards General Purpose Virtual Try-on via Collaborative Local-Flow Global-Parsing Learning
Viaarxiv icon

PASTA-GAN++: A Versatile Framework for High-Resolution Unpaired Virtual Try-on

Jul 27, 2022
Zhenyu Xie, Zaiyu Huang, Fuwei Zhao, Haoye Dong, Michael Kampffmeyer, Xin Dong, Feida Zhu, Xiaodan Liang

Figure 1 for PASTA-GAN++: A Versatile Framework for High-Resolution Unpaired Virtual Try-on
Figure 2 for PASTA-GAN++: A Versatile Framework for High-Resolution Unpaired Virtual Try-on
Figure 3 for PASTA-GAN++: A Versatile Framework for High-Resolution Unpaired Virtual Try-on
Figure 4 for PASTA-GAN++: A Versatile Framework for High-Resolution Unpaired Virtual Try-on
Viaarxiv icon

Dressing in the Wild by Watching Dance Videos

Mar 29, 2022
Xin Dong, Fuwei Zhao, Zhenyu Xie, Xijin Zhang, Daniel K. Du, Min Zheng, Xiang Long, Xiaodan Liang, Jianchao Yang

Figure 1 for Dressing in the Wild by Watching Dance Videos
Figure 2 for Dressing in the Wild by Watching Dance Videos
Figure 3 for Dressing in the Wild by Watching Dance Videos
Figure 4 for Dressing in the Wild by Watching Dance Videos
Viaarxiv icon

Towards Scalable Unpaired Virtual Try-On via Patch-Routed Spatially-Adaptive GAN

Nov 20, 2021
Zhenyu Xie, Zaiyu Huang, Fuwei Zhao, Haoye Dong, Michael Kampffmeyer, Xiaodan Liang

Figure 1 for Towards Scalable Unpaired Virtual Try-On via Patch-Routed Spatially-Adaptive GAN
Figure 2 for Towards Scalable Unpaired Virtual Try-On via Patch-Routed Spatially-Adaptive GAN
Figure 3 for Towards Scalable Unpaired Virtual Try-On via Patch-Routed Spatially-Adaptive GAN
Figure 4 for Towards Scalable Unpaired Virtual Try-On via Patch-Routed Spatially-Adaptive GAN
Viaarxiv icon

M3D-VTON: A Monocular-to-3D Virtual Try-On Network

Aug 11, 2021
Fuwei Zhao, Zhenyu Xie, Michael Kampffmeyer, Haoye Dong, Songfang Han, Tianxiang Zheng, Tao Zhang, Xiaodan Liang

Figure 1 for M3D-VTON: A Monocular-to-3D Virtual Try-On Network
Figure 2 for M3D-VTON: A Monocular-to-3D Virtual Try-On Network
Figure 3 for M3D-VTON: A Monocular-to-3D Virtual Try-On Network
Figure 4 for M3D-VTON: A Monocular-to-3D Virtual Try-On Network
Viaarxiv icon

WAS-VTON: Warping Architecture Search for Virtual Try-on Network

Aug 01, 2021
Zhenyu Xie, Xujie Zhang, Fuwei Zhao, Haoye Dong, Michael C. Kampffmeyer, Haonan Yan, Xiaodan Liang

Figure 1 for WAS-VTON: Warping Architecture Search for Virtual Try-on Network
Figure 2 for WAS-VTON: Warping Architecture Search for Virtual Try-on Network
Figure 3 for WAS-VTON: Warping Architecture Search for Virtual Try-on Network
Figure 4 for WAS-VTON: Warping Architecture Search for Virtual Try-on Network
Viaarxiv icon