Alert button
Picture for Xiaojie Li

Xiaojie Li

Alert button

RadioGAT: A Joint Model-based and Data-driven Framework for Multi-band Radiomap Reconstruction via Graph Attention Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Xiaojie Li, Songyang Zhang, Hang Li, Xiaoyang Li, Lexi Xu, Haigao Xu, Hui Mei, Guangxu Zhu, Nan Qi, Ming Xiao

Viaarxiv icon

GenView: Enhancing View Quality with Pretrained Generative Model for Self-Supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Xiaojie Li, Yibo Yang, Xiangtai Li, Jianlong Wu, Yue Yu, Bernard Ghanem, Min Zhang

Figure 1 for GenView: Enhancing View Quality with Pretrained Generative Model for Self-Supervised Learning
Figure 2 for GenView: Enhancing View Quality with Pretrained Generative Model for Self-Supervised Learning
Figure 3 for GenView: Enhancing View Quality with Pretrained Generative Model for Self-Supervised Learning
Figure 4 for GenView: Enhancing View Quality with Pretrained Generative Model for Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon

Improving Hand Recognition in Uncontrolled and Uncooperative Environments using Multiple Spatial Transformers and Loss Functions

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 09, 2023
Wojciech Michal Matkowski, Xiaojie Li, Adams Wai Kin Kong

Viaarxiv icon

Cross-Modality Domain Adaptation for Freespace Detection: A Simple yet Effective Baseline

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2022
Yuanbin Wang, Leyan Zhu, Shaofei Huang, Tianrui Hui, Xiaojie Li, Fei Wang, Si Liu

Figure 1 for Cross-Modality Domain Adaptation for Freespace Detection: A Simple yet Effective Baseline
Figure 2 for Cross-Modality Domain Adaptation for Freespace Detection: A Simple yet Effective Baseline
Figure 3 for Cross-Modality Domain Adaptation for Freespace Detection: A Simple yet Effective Baseline
Figure 4 for Cross-Modality Domain Adaptation for Freespace Detection: A Simple yet Effective Baseline
Viaarxiv icon

HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 12, 2022
Luting Wang, Xiaojie Li, Yue Liao, Zeren Jiang, Jianlong Wu, Fei Wang, Chen Qian, Si Liu

Figure 1 for HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors
Figure 2 for HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors
Figure 3 for HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors
Figure 4 for HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors
Viaarxiv icon

Face Deblurring Based on Separable Normalization and Adaptive Denormalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2021
Xian Zhang, Hao Zhang, Jiancheng Lv, Xiaojie Li

Figure 1 for Face Deblurring Based on Separable Normalization and Adaptive Denormalization
Figure 2 for Face Deblurring Based on Separable Normalization and Adaptive Denormalization
Figure 3 for Face Deblurring Based on Separable Normalization and Adaptive Denormalization
Figure 4 for Face Deblurring Based on Separable Normalization and Adaptive Denormalization
Viaarxiv icon

Temporal-Relational Hypergraph Tri-Attention Networks for Stock Trend Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 22, 2021
Chaoran Cui, Xiaojie Li, Juan Du, Chunyun Zhang, Xiushan Nie, Meng Wang, Yilong Yin

Viaarxiv icon

Domain Embedded Multi-model Generative Adversarial Networks for Image-based Face Inpainting

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2020
Xian Zhang, Xin Wang, Bin Kong, Youbing Yin, Qi Song, Siwei Lyu, Jiancheng Lv, Canghong Shi, Xiaojie Li

Figure 1 for Domain Embedded Multi-model Generative Adversarial Networks for Image-based Face Inpainting
Figure 2 for Domain Embedded Multi-model Generative Adversarial Networks for Image-based Face Inpainting
Figure 3 for Domain Embedded Multi-model Generative Adversarial Networks for Image-based Face Inpainting
Figure 4 for Domain Embedded Multi-model Generative Adversarial Networks for Image-based Face Inpainting
Viaarxiv icon

Detector-in-Detector: Multi-Level Analysis for Human-Parts

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2019
Xiaojie Li, Lu Yang, Qing Song, Fuqiang Zhou

Figure 1 for Detector-in-Detector: Multi-Level Analysis for Human-Parts
Figure 2 for Detector-in-Detector: Multi-Level Analysis for Human-Parts
Figure 3 for Detector-in-Detector: Multi-Level Analysis for Human-Parts
Figure 4 for Detector-in-Detector: Multi-Level Analysis for Human-Parts
Viaarxiv icon