Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xuefeng Xiao

Online Multi-Granularity Distillation for GAN Compression


Aug 26, 2021
Yuxi Ren, Jie Wu, Xuefeng Xiao, Jianchao Yang

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Quantized Camera Scene Detection on Smartphones, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, Radu Timofte, Sheng Chen, Xin Xia, Zhaoyan Liu, Yuwei Zhang, Feng Zhu, Jiashi Li, Xuefeng Xiao, Yuan Tian, Xinglong Wu, Christos Kyrkou, Yixin Chen, Zexin Zhang, Yunbo Peng, Yue Lin, Saikat Dutta, Sourya Dipta Das, Nisarg A. Shah, Himanshu Kumar, Chao Ge, Pei-Lin Wu, Jin-Hua Du, Andrew Batutin, Juan Pablo Federico, Konrad Lyda, Levon Khojoyan, Abhishek Thanki, Sayak Paul, Shahid Siddiqui

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.08630; text overlap with arXiv:2105.07825, arXiv:2105.07809, arXiv:2105.08629 

  Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study of Propagation-based Methods for Video Object Segmentation


Jul 30, 2019
Hengkai Guo, Wenji Wang, Guanjun Guo, Huaxia Li, Jiachen Liu, Qian He, Xuefeng Xiao

* The 2019 DAVIS Challenge on Video Object Segmentation - CVPR Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

Design of a Very Compact CNN Classifier for Online Handwritten Chinese Character Recognition Using DropWeight and Global Pooling


May 15, 2017
Xuefeng Xiao, Yafeng Yang, Tasweer Ahmad, Lianwen Jin, Tianhai Chang

* 5 pages, 2 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Building Fast and Compact Convolutional Neural Networks for Offline Handwritten Chinese Character Recognition


Feb 26, 2017
Xuefeng Xiao, Lianwen Jin, Yafeng Yang, Weixin Yang, Jun Sun, Tianhai Chang

* 15 pages, 7 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions