Alert button
Picture for Min Zheng

Min Zheng

Alert button

UniFL: Improve Stable Diffusion via Unified Feedback Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Jiacheng Zhang, Jie Wu, Yuxi Ren, Xin Xia, Huafeng Kuang, Pan Xie, Jiashi Li, Xuefeng Xiao, Weilin Huang, Min Zheng, Lean Fu, Guanbin Li

Viaarxiv icon

ByteEdit: Boost, Comply and Accelerate Generative Image Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Yuxi Ren, Jie Wu, Yanzuo Lu, Huafeng Kuang, Xin Xia, Xionghui Wang, Qianqian Wang, Yixing Zhu, Pan Xie, Shiyin Wang, Xuefeng Xiao, Yitong Wang, Min Zheng, Lean Fu

Viaarxiv icon

Wi-Fi-based Personnel Identity Recognition: Addressing Dataset Imbalance with C-DDPMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Jichen Bian, Chong Tan, Peiyao Tang, Min Zheng

Viaarxiv icon

ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Jiaxiang Cheng, Pan Xie, Xin Xia, Jiashi Li, Jie Wu, Yuxi Ren, Huixia Li, Xuefeng Xiao, Min Zheng, Lean Fu

Figure 1 for ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models
Figure 2 for ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models
Figure 3 for ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models
Figure 4 for ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models
Viaarxiv icon

AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 23, 2023
Lijiang Li, Huixia Li, Xiawu Zheng, Jie Wu, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Min Zheng, Xin Pan, Fei Chao, Rongrong Ji

Figure 1 for AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration
Figure 2 for AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration
Figure 3 for AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration
Figure 4 for AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration
Viaarxiv icon

UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 17, 2023
Yuxi Ren, Jie Wu, Peng Zhang, Manlin Zhang, Xuefeng Xiao, Qian He, Rui Wang, Min Zheng, Xin Pan

Figure 1 for UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation
Figure 2 for UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation
Figure 3 for UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation
Figure 4 for UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation
Viaarxiv icon

PhotoVerse: Tuning-Free Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 11, 2023
Li Chen, Mengyi Zhao, Yiheng Liu, Mingxu Ding, Yangyang Song, Shizun Wang, Xu Wang, Hao Yang, Jing Liu, Kang Du, Min Zheng

Figure 1 for PhotoVerse: Tuning-Free Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models
Figure 2 for PhotoVerse: Tuning-Free Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models
Figure 3 for PhotoVerse: Tuning-Free Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models
Figure 4 for PhotoVerse: Tuning-Free Image Customization with Text-to-Image Diffusion Models
Viaarxiv icon

DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 07, 2023
Manlin Zhang, Jie Wu, Yuxi Ren, Ming Li, Jie Qin, Xuefeng Xiao, Wei Liu, Rui Wang, Min Zheng, Andy J. Ma

Figure 1 for DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection
Figure 2 for DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection
Figure 3 for DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection
Figure 4 for DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection
Viaarxiv icon

DLIP: Distilling Language-Image Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 24, 2023
Huafeng Kuang, Jie Wu, Xiawu Zheng, Ming Li, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Min Zheng, Rongrong Ji

Figure 1 for DLIP: Distilling Language-Image Pre-training
Figure 2 for DLIP: Distilling Language-Image Pre-training
Figure 3 for DLIP: Distilling Language-Image Pre-training
Figure 4 for DLIP: Distilling Language-Image Pre-training
Viaarxiv icon