Alert button
Picture for Xiang Wu

Xiang Wu

Alert button

GRID: Scene-Graph-based Instruction-driven Robotic Task Planning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Zhe Ni, Xiao-Xin Deng, Cong Tai, Xin-Yue Zhu, Xiang Wu, Yong-Jin Liu, Long Zeng

Viaarxiv icon

Developmental Network Two, Its Optimality, and Emergent Turing Machines

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 04, 2022
Juyang Weng, Zejia Zheng, Xiang Wu

Figure 1 for Developmental Network Two, Its Optimality, and Emergent Turing Machines
Figure 2 for Developmental Network Two, Its Optimality, and Emergent Turing Machines
Figure 3 for Developmental Network Two, Its Optimality, and Emergent Turing Machines
Figure 4 for Developmental Network Two, Its Optimality, and Emergent Turing Machines
Viaarxiv icon

One Backward from Ten Forward, Subsampling for Large-Scale Deep Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 27, 2021
Chaosheng Dong, Xiaojie Jin, Weihao Gao, Yijia Wang, Hongyi Zhang, Xiang Wu, Jianchao Yang, Xiaobing Liu

Figure 1 for One Backward from Ten Forward, Subsampling for Large-Scale Deep Learning
Figure 2 for One Backward from Ten Forward, Subsampling for Large-Scale Deep Learning
Figure 3 for One Backward from Ten Forward, Subsampling for Large-Scale Deep Learning
Figure 4 for One Backward from Ten Forward, Subsampling for Large-Scale Deep Learning
Viaarxiv icon

CM-NAS: Rethinking Cross-Modality Neural Architectures for Visible-Infrared Person Re-Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 21, 2021
Chaoyou Fu, Yibo Hu, Xiang Wu, Hailin Shi, Tao Mei, Ran He

Figure 1 for CM-NAS: Rethinking Cross-Modality Neural Architectures for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 2 for CM-NAS: Rethinking Cross-Modality Neural Architectures for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 3 for CM-NAS: Rethinking Cross-Modality Neural Architectures for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 4 for CM-NAS: Rethinking Cross-Modality Neural Architectures for Visible-Infrared Person Re-Identification
Viaarxiv icon

Imbalance Robust Softmax for Deep Embeeding Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2020
Hao Zhu, Yang Yuan, Guosheng Hu, Xiang Wu, Neil Robertson

Figure 1 for Imbalance Robust Softmax for Deep Embeeding Learning
Figure 2 for Imbalance Robust Softmax for Deep Embeeding Learning
Figure 3 for Imbalance Robust Softmax for Deep Embeeding Learning
Figure 4 for Imbalance Robust Softmax for Deep Embeeding Learning
Viaarxiv icon

DVG-Face: Dual Variational Generation for Heterogeneous Face Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2020
Chaoyou Fu, Xiang Wu, Yibo Hu, Huaibo Huang, Ran He

Figure 1 for DVG-Face: Dual Variational Generation for Heterogeneous Face Recognition
Figure 2 for DVG-Face: Dual Variational Generation for Heterogeneous Face Recognition
Figure 3 for DVG-Face: Dual Variational Generation for Heterogeneous Face Recognition
Figure 4 for DVG-Face: Dual Variational Generation for Heterogeneous Face Recognition
Viaarxiv icon

Deep Momentum Uncertainty Hashing

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 17, 2020
Chaoyou Fu, Guoli Wang, Xiang Wu, Qian Zhang, Ran He

Figure 1 for Deep Momentum Uncertainty Hashing
Figure 2 for Deep Momentum Uncertainty Hashing
Figure 3 for Deep Momentum Uncertainty Hashing
Figure 4 for Deep Momentum Uncertainty Hashing
Viaarxiv icon

TF-NAS: Rethinking Three Search Freedoms of Latency-Constrained Differentiable Neural Architecture Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 12, 2020
Yibo Hu, Xiang Wu, Ran He

Figure 1 for TF-NAS: Rethinking Three Search Freedoms of Latency-Constrained Differentiable Neural Architecture Search
Figure 2 for TF-NAS: Rethinking Three Search Freedoms of Latency-Constrained Differentiable Neural Architecture Search
Figure 3 for TF-NAS: Rethinking Three Search Freedoms of Latency-Constrained Differentiable Neural Architecture Search
Figure 4 for TF-NAS: Rethinking Three Search Freedoms of Latency-Constrained Differentiable Neural Architecture Search
Viaarxiv icon

HAMBox: Delving into Online High-quality Anchors Mining for Detecting Outer Faces

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2019
Yang Liu, Xu Tang, Xiang Wu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

Figure 1 for HAMBox: Delving into Online High-quality Anchors Mining for Detecting Outer Faces
Figure 2 for HAMBox: Delving into Online High-quality Anchors Mining for Detecting Outer Faces
Figure 3 for HAMBox: Delving into Online High-quality Anchors Mining for Detecting Outer Faces
Figure 4 for HAMBox: Delving into Online High-quality Anchors Mining for Detecting Outer Faces
Viaarxiv icon

Class Regularization: Improve Few-shot Image Classification by Reducing Meta Shift

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2019
Da Chen, Feng Mao, Mingli Song, Yuan He, Xiang Wu, Jinqiao Wang, Wenbin Li, Yongliang Yang, Hui Xue

Figure 1 for Class Regularization: Improve Few-shot Image Classification by Reducing Meta Shift
Figure 2 for Class Regularization: Improve Few-shot Image Classification by Reducing Meta Shift
Figure 3 for Class Regularization: Improve Few-shot Image Classification by Reducing Meta Shift
Figure 4 for Class Regularization: Improve Few-shot Image Classification by Reducing Meta Shift
Viaarxiv icon