Alert button
Picture for Jiashi Li

Jiashi Li

Alert button

UniFL: Improve Stable Diffusion via Unified Feedback Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Jiacheng Zhang, Jie Wu, Yuxi Ren, Xin Xia, Huafeng Kuang, Pan Xie, Jiashi Li, Xuefeng Xiao, Weilin Huang, Min Zheng, Lean Fu, Guanbin Li

Viaarxiv icon

ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Jiaxiang Cheng, Pan Xie, Xin Xia, Jiashi Li, Jie Wu, Yuxi Ren, Huixia Li, Xuefeng Xiao, Min Zheng, Lean Fu

Figure 1 for ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models
Figure 2 for ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models
Figure 3 for ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models
Figure 4 for ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models
Viaarxiv icon

DeepSeekMoE: Towards Ultimate Expert Specialization in Mixture-of-Experts Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Damai Dai, Chengqi Deng, Chenggang Zhao, R. X. Xu, Huazuo Gao, Deli Chen, Jiashi Li, Wangding Zeng, Xingkai Yu, Y. Wu, Zhenda Xie, Y. K. Li, Panpan Huang, Fuli Luo, Chong Ruan, Zhifang Sui, Wenfeng Liang

Viaarxiv icon

DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models with Longtermism

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 05, 2024
DeepSeek-AI, :, Xiao Bi, Deli Chen, Guanting Chen, Shanhuang Chen, Damai Dai, Chengqi Deng, Honghui Ding, Kai Dong, Qiushi Du, Zhe Fu, Huazuo Gao, Kaige Gao, Wenjun Gao, Ruiqi Ge, Kang Guan, Daya Guo, Jianzhong Guo, Guangbo Hao, Zhewen Hao, Ying He, Wenjie Hu, Panpan Huang, Erhang Li, Guowei Li, Jiashi Li, Yao Li, Y. K. Li, Wenfeng Liang, Fangyun Lin, A. X. Liu, Bo Liu, Wen Liu, Xiaodong Liu, Xin Liu, Yiyuan Liu, Haoyu Lu, Shanghao Lu, Fuli Luo, Shirong Ma, Xiaotao Nie, Tian Pei, Yishi Piao, Junjie Qiu, Hui Qu, Tongzheng Ren, Zehui Ren, Chong Ruan, Zhangli Sha, Zhihong Shao, Junxiao Song, Xuecheng Su, Jingxiang Sun, Yaofeng Sun, Minghui Tang, Bingxuan Wang, Peiyi Wang, Shiyu Wang, Yaohui Wang, Yongji Wang, Tong Wu, Y. Wu, Xin Xie, Zhenda Xie, Ziwei Xie, Yiliang Xiong, Hanwei Xu, R. X. Xu, Yanhong Xu, Dejian Yang, Yuxiang You, Shuiping Yu, Xingkai Yu, B. Zhang, Haowei Zhang, Lecong Zhang, Liyue Zhang, Mingchuan Zhang, Minghua Zhang, Wentao Zhang, Yichao Zhang, Chenggang Zhao, Yao Zhao, Shangyan Zhou, Shunfeng Zhou, Qihao Zhu, Yuheng Zou

Viaarxiv icon

SparseByteNN: A Novel Mobile Inference Acceleration Framework Based on Fine-Grained Group Sparsity

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2023
Haitao Xu, Songwei Liu, Yuyang Xu, Shuai Wang, Jiashi Li, Chenqian Yan, Liangqiang Li, Lean Fu, Xin Pan, Fangmin Chen

Viaarxiv icon

Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Weifeng Chen, Jie Wu, Pan Xie, Hefeng Wu, Jiashi Li, Xin Xia, Xuefeng Xiao, Liang Lin

Figure 1 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 2 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 3 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 4 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Viaarxiv icon

Common Diffusion Noise Schedules and Sample Steps are Flawed

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2023
Shanchuan Lin, Bingchen Liu, Jiashi Li, Xiao Yang

Figure 1 for Common Diffusion Noise Schedules and Sample Steps are Flawed
Figure 2 for Common Diffusion Noise Schedules and Sample Steps are Flawed
Figure 3 for Common Diffusion Noise Schedules and Sample Steps are Flawed
Figure 4 for Common Diffusion Noise Schedules and Sample Steps are Flawed
Viaarxiv icon

Multi-Objective Evolutionary for Object Detection Mobile Architectures Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 05, 2022
Haichao Zhang, Jiashi Li, Xin Xia, Kuangrong Hao, Xuefeng Xiao

Figure 1 for Multi-Objective Evolutionary for Object Detection Mobile Architectures Search
Figure 2 for Multi-Objective Evolutionary for Object Detection Mobile Architectures Search
Figure 3 for Multi-Objective Evolutionary for Object Detection Mobile Architectures Search
Figure 4 for Multi-Objective Evolutionary for Object Detection Mobile Architectures Search
Viaarxiv icon

Next-ViT: Next Generation Vision Transformer for Efficient Deployment in Realistic Industrial Scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 13, 2022
Jiashi Li, Xin Xia, Wei Li, Huixia Li, Xing Wang, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Min Zheng, Xin Pan

Figure 1 for Next-ViT: Next Generation Vision Transformer for Efficient Deployment in Realistic Industrial Scenarios
Figure 2 for Next-ViT: Next Generation Vision Transformer for Efficient Deployment in Realistic Industrial Scenarios
Figure 3 for Next-ViT: Next Generation Vision Transformer for Efficient Deployment in Realistic Industrial Scenarios
Figure 4 for Next-ViT: Next Generation Vision Transformer for Efficient Deployment in Realistic Industrial Scenarios
Viaarxiv icon

MoCoViT: Mobile Convolutional Vision Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2022
Hailong Ma, Xin Xia, Xing Wang, Xuefeng Xiao, Jiashi Li, Min Zheng

Figure 1 for MoCoViT: Mobile Convolutional Vision Transformer
Figure 2 for MoCoViT: Mobile Convolutional Vision Transformer
Figure 3 for MoCoViT: Mobile Convolutional Vision Transformer
Figure 4 for MoCoViT: Mobile Convolutional Vision Transformer
Viaarxiv icon