Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiashi Li

Fast and Accurate Quantized Camera Scene Detection on Smartphones, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, Radu Timofte, Sheng Chen, Xin Xia, Zhaoyan Liu, Yuwei Zhang, Feng Zhu, Jiashi Li, Xuefeng Xiao, Yuan Tian, Xinglong Wu, Christos Kyrkou, Yixin Chen, Zexin Zhang, Yunbo Peng, Yue Lin, Saikat Dutta, Sourya Dipta Das, Nisarg A. Shah, Himanshu Kumar, Chao Ge, Pei-Lin Wu, Jin-Hua Du, Andrew Batutin, Juan Pablo Federico, Konrad Lyda, Levon Khojoyan, Abhishek Thanki, Sayak Paul, Shahid Siddiqui

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.08630; text overlap with arXiv:2105.07825, arXiv:2105.07809, arXiv:2105.08629 

  Access Paper or Ask Questions

OICSR: Out-In-Channel Sparsity Regularization for Compact Deep Neural Networks


Jun 06, 2019
Jiashi Li, Qi Qi, Jingyu Wang, Ce Ge, Yujian Li, Zhangzhang Yue, Haifeng Sun

* Accepted to CVPR 2019, the pruned ResNet-50 model has be released at: https://github.com/dsfour/OICSR withdraw with personal reason, without error 

  Access Paper or Ask Questions