Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaochen Lian

DeepViT: Towards Deeper Vision Transformer


Apr 19, 2021
Daquan Zhou, Bingyi Kang, Xiaojie Jin, Linjie Yang, Xiaochen Lian, Zihang Jiang, Qibin Hou, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

AutoSpace: Neural Architecture Search with Less Human Interference


Mar 22, 2021
Daquan Zhou, Xiaojie Jin, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Yujing Xue, Qibin Hou, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Search for Lightweight Non-Local Networks


Apr 04, 2020
Yingwei Li, Xiaojie Jin, Jieru Mei, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Cihang Xie, Qihang Yu, Yuyin Zhou, Song Bai, Alan Yuille

* CVPR 2020. Project page: https://github.com/LiYingwei/AutoNL 

  Access Paper or Ask Questions

AtomNAS: Fine-Grained End-to-End Neural Architecture Search


Dec 20, 2019
Jieru Mei, Yingwei Li, Xiaochen Lian, Xiaojie Jin, Linjie Yang, Alan Yuille, Jianchao Yang

* Accepted by ICLR 2020. 11 pages, 6 figures, and 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Guided Feature Transformation (GFT): A Neural Language Grounding Module for Embodied Agents


Sep 04, 2018
Haonan Yu, Xiaochen Lian, Haichao Zhang, Wei Xu

* CoRL 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Parsing Semantic Parts of Cars Using Graphical Models and Segment Appearance Consistency


Jun 11, 2014
Wenhao Lu, Xiaochen Lian, Alan Yuille

* 12 pages, CBMM memo 

  Access Paper or Ask Questions