Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Crowd-Driven Mapping, Localization and Planning

Jan 03, 2021
Tingxiang Fan, Dawei Wang, Wenxi Liu, Jia Pan

* Accepted to ISER 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Design of an Optoelectronically Innervated Gripper for Rigid-Soft Interactive Grasping

Dec 06, 2020
Linhan Yang, Xudong Han, Weijie Guo, Zixin Zhang, Fang Wan, Jia Pan, Chaoyang Song

* 11 pages, 6 figures, submitted to IEEE ICRA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Optimization-Based Framework for Excavation Trajectory Generation

Oct 27, 2020
Yajue Yang, Pinxin Long, Jia Pan, Xinbin Song, Liangjun Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Autonomous Social Distancing in Urban Environments using a Quadruped Robot

Aug 20, 2020
Tingxiang Fan, Zhiming Chen, Xuan Zhao, Jing Liang, Cong Shen, Dinesh Manocha, Jia Pan, Wei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Over-crowdedness Alert! Forecasting the Future Crowd Distribution

Jun 09, 2020
Yuzhen Niu, Weifeng Shi, Wenxi Liu, Shengfeng He, Jia Pan, Antoni B. Chan


  Access Paper or Ask Questions

Time Variable Minimum Torque Trajectory Optimization for Autonomous Excavator

Jun 01, 2020
Yajue Yang, Jia Pan, Pinxin Long, Xibin Song, Liangjun Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Keyfilter-Aware Real-Time UAV Object Tracking

Mar 11, 2020
Yiming Li, Changhong Fu, Ziyuan Huang, Yinqiang Zhang, Jia Pan

* 2020 International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 

  Access Paper or Ask Questions

Rigid-Soft Interactive Learning for Robust Grasping

Feb 29, 2020
Linhan Yang, Fang Wan, Haokun Wang, Xiaobo Liu, Yujia Liu, Jia Pan, Chaoyang Song

* 8 pages, 5 figures, Accepted for IEEE RAL and IEEE ICRA 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Configuration-Space Decomposition Scheme for Learning-based Collision Checking

Nov 17, 2019
Yiheng Han, Wang Zhao, Jia Pan, Zipeng Ye, Ran Yi, Yong-Jin Liu

* 7 pages,4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Reciprocal Collision Avoidance for General Nonlinear Agents using Reinforcement Learning

Oct 24, 2019
Hao Li, Bowen Weng, Abhishek Gupta, Jia Pan, Wei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

DeepMNavigate: Deep Reinforced Multi-Robot Navigation Unifying Local & Global Collision Avoidance

Oct 22, 2019
Qingyang Tan, Tingxiang Fan, Jia Pan, Dinesh Manocha


  Access Paper or Ask Questions

Learning Resilient Behaviors for Navigation Under Uncertainty Environments

Oct 22, 2019
Tingxiang Fan, Pinxin Long, Wenxi Liu, Jia Pan, Ruigang Yang, Dinesh Manocha

* submitted to ICRA 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Augmented Memory for Correlation Filters in Real-Time UAV Tracking

Sep 24, 2019
Yiming Li, Changhong Fu, Fangqiang Ding, Ziyuan Huang, Jia Pan


  Access Paper or Ask Questions

Visualizing the Invisible: Occluded Vehicle Segmentation and Recovery

Jul 22, 2019
Xiaosheng Yan, Yuanlong Yu, Feigege Wang, Wenxi Liu, Shengfeng He, Jia Pan


  Access Paper or Ask Questions

Manipulating Highly Deformable Materials Using a Visual Feedback Dictionary

Jan 16, 2019
Biao Jia, Zhe Hu, Jia Pan, Dinesh Manocha

* The video is available at goo.gl/mDSC4H 

  Access Paper or Ask Questions

Cloth Manipulation Using Random-Forest-Based Imitation Learning

Jan 16, 2019
Biao Jia, Zherong Pan, Zhe Hu, Jia Pan, Dinesh Manocha


  Access Paper or Ask Questions

Intervention Aided Reinforcement Learning for Safe and Practical Policy Optimization in Navigation

Nov 15, 2018
Fan Wang, Bo Zhou, Ke Chen, Tingxiang Fan, Xi Zhang, Jiangyong Li, Hao Tian, Jia Pan

* Wang, F., Zhou, B., Chen, K., Fan, T., Zhang, X., Li, J., ... & Pan, J. (2018, October). Intervention Aided Reinforcement Learning for Safe and Practical Policy Optimization in Navigation. In Conference on Robot Learning (pp. 410-421) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Scooping Motion using Bilateral Teleoperations

Oct 24, 2018
Hitoe Ochi, Weiwei Wan, Yajue Yang, Natsuki Yamanobe, Jia Pan, Kensuke Harada


  Access Paper or Ask Questions

Getting Robots Unfrozen and Unlost in Dense Pedestrian Crowds

Sep 30, 2018
Tingxiang Fan, Xinjing Cheng, Jia Pan, Pinxin Long, Wenxi Liu, Ruigang Yang, Dinesh Manocha


  Access Paper or Ask Questions

Robust Shape Estimation for 3D Deformable Object Manipulation

Sep 26, 2018
Tao Han, Xuan Zhao, Peigen Sun, Jia Pan


  Access Paper or Ask Questions

CATCH-919 Hand: Design of a 9-actuator 19-DOF Anthropomorphic Robotic Hand

Sep 12, 2018
Zhong Zhang, Tao Han, Jia Pan, Zheng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Safe Navigation with Human Instructions in Complex Scenes

Sep 12, 2018
Zhe Hu, Jia Pan, Tingxiang Fan, Ruigang Yang, Dinesh Manocha


  Access Paper or Ask Questions

Fully Distributed Multi-Robot Collision Avoidance via Deep Reinforcement Learning for Safe and Efficient Navigation in Complex Scenarios

Aug 11, 2018
Tingxiang Fan, Pinxin Long, Wenxi Liu, Jia Pan


  Access Paper or Ask Questions

CrowdMove: Autonomous Mapless Navigation in Crowded Scenarios

Jul 25, 2018
Tingxiang Fan, Xinjing Cheng, Jia Pan, Dinesh Manocha, Ruigang Yang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1709.10082 

  Access Paper or Ask Questions

Considering Human Behavior in Motion Planning for Smooth Human-Robot Collaboration in Close Proximity

Jul 20, 2018
Xuan Zhao, Jia Pan


  Access Paper or Ask Questions

Learning-based Feedback Controller for Deformable Object Manipulation

Jul 01, 2018
Biao Jia, Zhe Hu, Zherong Pan, Dinesh Manocha, Jia Pan

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1709.07218, arXiv:1710.06947, arXiv:1802.09661 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Optimally Decentralized Multi-Robot Collision Avoidance via Deep Reinforcement Learning

May 20, 2018
Pinxin Long, Tingxiang Fan, Xinyi Liao, Wenxi Liu, Hao Zhang, Jia Pan


  Access Paper or Ask Questions

3D Deformable Object Manipulation using Fast Online Gaussian Process Regression

Oct 05, 2017
Zhe Hu, Peigen Sun, Jia Pan

* Submitted to IEEE Robotics and Automation Letters(RAL) 

  Access Paper or Ask Questions