Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SEMv2: Table Separation Line Detection Based on Conditional Convolution


Mar 08, 2023
Zhenrong Zhang, Pengfei Hu, Jiefeng Ma, Jun Du, Jianshu Zhang, Huihui Zhu, Baocai Yin, Bing Yin, Cong Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Explore Contextual Information for 3D Scene Graph Generation


Oct 12, 2022
Yuanyuan Liu, Chengjiang Long, Zhaoxuan Zhang, Bokai Liu, Qiang Zhang, Baocai Yin, Xin Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Point Cloud Scene Completion with Joint Color and Semantic Estimation from Single RGB-D Image


Oct 12, 2022
Zhaoxuan Zhang, Xiaoguang Han, Bo Dong, Tong Li, Baocai Yin, Xin Yang

Add code

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1903.04019 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NodeTrans: A Graph Transfer Learning Approach for Traffic Prediction


Jul 04, 2022
Xueyan Yin, Feifan Li, Yanming Shen, Heng Qi, Baocai Yin

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Soft-mask: Adaptive Substructure Extractions for Graph Neural Networks


Jun 11, 2022
Mingqi Yang, Yanming Shen, Heng Qi, Baocai Yin

Add code

* The Web Conference (WWW), 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Biologically Inspired Dynamic Thresholds for Spiking Neural Networks


Jun 09, 2022
Jianchuan Ding, Bo Dong, Felix Heide, Yufei Ding, Yunduo Zhou, Baocai Yin, Xin Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DR-GAN: Distribution Regularization for Text-to-Image Generation


Apr 17, 2022
Hongchen Tan, Xiuping Liu, Baocai Yin, Xin Li

Add code

* Accepted by TNNLS 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Bi-directional Object-context Prioritization Learning for Saliency Ranking


Mar 22, 2022
Xin Tian, Ke Xu, Xin Yang, Lin Du, Baocai Yin, Rynson W. H. Lau

Add code

* Accepted to CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improving Spectral Graph Convolution for Learning Graph-level Representation


Dec 14, 2021
Mingqi Yang, Rui Li, Yanming Shen, Heng Qi, Baocai Yin

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning to Detect Instance-level Salient Objects Using Complementary Image Labels


Nov 19, 2021
Xin Tian, Ke Xu, Xin Yang, Baocai Yin, Rynson W. H. Lau

Add code

* to appear IJCV. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2009.13898 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>