Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Simple Primitives with Feasibility- and Contextuality-Dependence for Open-World Compositional Zero-shot Learning


Nov 05, 2022
Zhe Liu, Yun Li, Lina Yao, Xiaojun Chang, Wei Fang, Xiaojun Wu, Yi Yang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence


Sep 07, 2022
Junjie Wang, Yuxiang Zhang, Lin Zhang, Ping Yang, Xinyu Gao, Ziwei Wu, Xiaoqun Dong, Junqing He, Jianheng Zhuo, Qi Yang, Yongfeng Huang, Xiayu Li, Yanghan Wu, Junyu Lu, Xinyu Zhu, Weifeng Chen, Ting Han, Kunhao Pan, Rui Wang, Hao Wang, Xiaojun Wu, Zhongshen Zeng, Chongpei Chen, Ruyi Gan, Jiaxing Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NFLAT: Non-Flat-Lattice Transformer for Chinese Named Entity Recognition


May 12, 2022
Shuang Wu, Xiaoning Song, Zhenhua Feng, Xiaojun Wu

* 18 pages, 6 figures, 8 tables, Under Review for NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Decentralized Power Allocation for MIMO-NOMA Vehicular Edge Computing Based on Deep Reinforcement Learning


Jul 30, 2021
Hongbiao Zhu, Qiong Wu, Xiaojun Wu, Qiang Fan, Pingyi Fan, Jiangzhou Wang

* This paper has been submitted to IEEE journal 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Peeking into occluded joints: A novel framework for crowd pose estimation


Mar 31, 2020
Lingteng Qiu, Xuanye Zhang, Yanran Li, Guanbin Li, Xiaojun Wu, Zixiang Xiong, Xiaoguang Han, Shuguang Cui

* The code of OPEC-Net is available at: https://lingtengqiu.github.io/2020/03/22/OPEC-Net/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

2D Attentional Irregular Scene Text Recognizer


Jun 13, 2019
Pengyuan Lyu, Zhicheng Yang, Xinhang Leng, Xiaojun Wu, Ruiyu Li, Xiaoyong Shen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Random Drift Particle Swarm Optimization


Jun 12, 2013
Jun Sun, Xiaojun Wu, Vasile Palade, Wei Fang, Yuhui Shi

* The paper is the work in progress on particle swarm optimization. It has 41 pages and 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email