Alert button
Picture for Xiaojun Wu

Xiaojun Wu

Alert button

Taiyi-Diffusion-XL: Advancing Bilingual Text-to-Image Generation with Large Vision-Language Model Support

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Xiaojun Wu, Dixiang Zhang, Ruyi Gan, Junyu Lu, Ziwei Wu, Renliang Sun, Jiaxing Zhang, Pingjian Zhang, Yan Song

Viaarxiv icon

BusReF: Infrared-Visible images registration and fusion focus on reconstructible area using one set of features

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 30, 2023
Zeyang Zhang, Hui Li, Tianyang Xu, Xiaojun Wu, Josef Kittler

Viaarxiv icon

iDesigner: A High-Resolution and Complex-Prompt Following Text-to-Image Diffusion Model for Interior Design

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Ruyi Gan, Xiaojun Wu, Junyu Lu, Yuanhe Tian, Dixiang Zhang, Ziwei Wu, Renliang Sun, Chang Liu, Jiaxing Zhang, Pingjian Zhang, Yan Song

Viaarxiv icon

Lyrics: Boosting Fine-grained Language-Vision Alignment and Comprehension via Semantic-aware Visual Objects

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Junyu Lu, Ruyi Gan, Dixiang Zhang, Xiaojun Wu, Ziwei Wu, Renliang Sun, Jiaxing Zhang, Pingjian Zhang, Yan Song

Figure 1 for Lyrics: Boosting Fine-grained Language-Vision Alignment and Comprehension via Semantic-aware Visual Objects
Figure 2 for Lyrics: Boosting Fine-grained Language-Vision Alignment and Comprehension via Semantic-aware Visual Objects
Figure 3 for Lyrics: Boosting Fine-grained Language-Vision Alignment and Comprehension via Semantic-aware Visual Objects
Figure 4 for Lyrics: Boosting Fine-grained Language-Vision Alignment and Comprehension via Semantic-aware Visual Objects
Viaarxiv icon

Towards Efficient 3D Object Detection in Bird's-Eye-View Space for Autonomous Driving: A Convolutional-Only Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Yuxin Li, Qiang Han, Mengying Yu, Yuxin Jiang, Chaikiat Yeo, Yiheng Li, Zihang Huang, Nini Liu, Hsuanhan Chen, Xiaojun Wu

Viaarxiv icon

Ziya2: Data-centric Learning is All LLMs Need

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2023
Ruyi Gan, Ziwei Wu, Renliang Sun, Junyu Lu, Xiaojun Wu, Dixiang Zhang, Kunhao Pan, Ping Yang, Qi Yang, Jiaxing Zhang, Yan Song

Figure 1 for Ziya2: Data-centric Learning is All LLMs Need
Figure 2 for Ziya2: Data-centric Learning is All LLMs Need
Figure 3 for Ziya2: Data-centric Learning is All LLMs Need
Figure 4 for Ziya2: Data-centric Learning is All LLMs Need
Viaarxiv icon

Ziya-Visual: Bilingual Large Vision-Language Model via Multi-Task Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2023
Junyu Lu, Dixiang Zhang, Xiaojun Wu, Xinyu Gao, Ruyi Gan, Jiaxing Zhang, Yan Song, Pingjian Zhang

Figure 1 for Ziya-Visual: Bilingual Large Vision-Language Model via Multi-Task Instruction Tuning
Figure 2 for Ziya-Visual: Bilingual Large Vision-Language Model via Multi-Task Instruction Tuning
Figure 3 for Ziya-Visual: Bilingual Large Vision-Language Model via Multi-Task Instruction Tuning
Figure 4 for Ziya-Visual: Bilingual Large Vision-Language Model via Multi-Task Instruction Tuning
Viaarxiv icon

Edge Based Oriented Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 15, 2023
Jianghu Shen, Xiaojun Wu

Figure 1 for Edge Based Oriented Object Detection
Figure 2 for Edge Based Oriented Object Detection
Figure 3 for Edge Based Oriented Object Detection
Figure 4 for Edge Based Oriented Object Detection
Viaarxiv icon

Riemannian Multiclass Logistics Regression for SPD Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Ziheng Chen, Yue Song, Gaowen Liu, Ramana Rao Kompella, Xiaojun Wu, Nicu Sebe

Figure 1 for Riemannian Multiclass Logistics Regression for SPD Neural Networks
Figure 2 for Riemannian Multiclass Logistics Regression for SPD Neural Networks
Figure 3 for Riemannian Multiclass Logistics Regression for SPD Neural Networks
Figure 4 for Riemannian Multiclass Logistics Regression for SPD Neural Networks
Viaarxiv icon

LabelPrompt: Effective Prompt-based Learning for Relation Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2023
Wenjie Zhang, Xiaoning Song, Zhenhua Feng, Tianyang Xu, Xiaojun Wu

Figure 1 for LabelPrompt: Effective Prompt-based Learning for Relation Classification
Figure 2 for LabelPrompt: Effective Prompt-based Learning for Relation Classification
Figure 3 for LabelPrompt: Effective Prompt-based Learning for Relation Classification
Figure 4 for LabelPrompt: Effective Prompt-based Learning for Relation Classification
Viaarxiv icon