Alert button
Picture for Yi Ren

Yi Ren

Alert button

Benchmarking Large Multimodal Models against Common Corruptions

Jan 22, 2024
Jiawei Zhang, Tianyu Pang, Chao Du, Yi Ren, Bo Li, Min Lin

Viaarxiv icon

Real3D-Portrait: One-shot Realistic 3D Talking Portrait Synthesis

Jan 20, 2024
Zhenhui Ye, Tianyun Zhong, Yi Ren, Jiaqi Yang, Weichuang Li, Jiawei Huang, Ziyue Jiang, Jinzheng He, Rongjie Huang, Jinglin Liu, Chen Zhang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

Sample Relationship from Learning Dynamics Matters for Generalisation

Jan 16, 2024
Shangmin Guo, Yi Ren, Stefano V. Albrecht, Kenny Smith

Viaarxiv icon

Pontryagin Neural Operator for Solving Parametric General-Sum Differential Games

Jan 03, 2024
Lei Zhang, Mukesh Ghimire, Zhe Xu, Wenlong Zhang, Yi Ren

Viaarxiv icon

EnchantDance: Unveiling the Potential of Music-Driven Dance Movement

Dec 26, 2023
Bo Han, Yi Ren, Hao Peng, Teng Zhang, Zeyu Ling, Xiang Yin, Feilin Han

Viaarxiv icon

Emotion Rendering for Conversational Speech Synthesis with Heterogeneous Graph-Based Context Modeling

Dec 19, 2023
Rui Liu, Yifan Hu, Yi Ren, Xiang Yin, Haizhou Li

Viaarxiv icon

Hacking Task Confounder in Meta-Learning

Dec 10, 2023
Jingyao Wang, Wenwen Qiang, Yi Ren, Zeen Song, Xingzhe Su, Changwen Zheng

Viaarxiv icon

Value Approximation for Two-Player General-Sum Differential Games with State Constraints

Nov 28, 2023
Lei Zhang, Mukesh Ghimire, Wenlong Zhang, Zhe Xu, Yi Ren

Viaarxiv icon

AdaFlood: Adaptive Flood Regularization

Nov 06, 2023
Wonho Bae, Yi Ren, Mohamad Osama Ahmed, Frederick Tung, Danica J. Sutherland, Gabriel L. Oliveira

Viaarxiv icon

Improving Compositional Generalization Using Iterated Learning and Simplicial Embeddings

Oct 28, 2023
Yi Ren, Samuel Lavoie, Mikhail Galkin, Danica J. Sutherland, Aaron Courville

Viaarxiv icon