Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Dawei Wang

An Intelligent Self-driving Truck System For Highway Transportation


Dec 31, 2021
Dawei Wang, Lingping Gao, Ziquan Lan, Wei Li, Jiaping Ren, Jiahui Zhang, Peng Zhang, Pei Zhou, Shengao Wang, Jia Pan, Dinesh Manocha, Ruigang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Rate Nyquist-SCM for C-Band 100Gbit/s Signal over 50km Dispersion-Uncompensated Link


Jul 25, 2021
Haide Wang, Ji Zhou, Jinlong Wei, Dong Guo, Yuanhua Feng, Weiping Liu, Changyuan Yu, Dawei Wang, Zhaohui Li

* Under review of Journal of Lightwave Techonlogy 

  Access Paper or Ask Questions

Pixel Codec Avatars


Apr 09, 2021
Shugao Ma, Tomas Simon, Jason Saragih, Dawei Wang, Yuecheng Li, Fernando De La Torre, Yaser Sheikh

* CVPR 2021 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

F-CAD: A Framework to Explore Hardware Accelerators for Codec Avatar Decoding


Mar 08, 2021
Xiaofan Zhang, Dawei Wang, Pierce Chuang, Shugao Ma, Deming Chen, Yuecheng Li

* Published as a conference paper at Design Automation Conference 2021 (DAC'21) 

  Access Paper or Ask Questions

A Collaborative Visual SLAM Framework for Service Robots


Feb 05, 2021
Ming Ouyang, Xuesong Shi, Yujie Wang, Yuxin Tian, Yingzhe Shen, Dawei Wang, Peng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Crowd-Driven Mapping, Localization and Planning


Jan 03, 2021
Tingxiang Fan, Dawei Wang, Wenxi Liu, Jia Pan

* Accepted to ISER 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Quantifying the asymptotic linear convergence speed of Anderson Acceleration applied to ADMM


Jul 07, 2020
Dawei Wang, Yunhui He, Hans De Sterck


  Access Paper or Ask Questions