Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning 3D-aware Image Synthesis with Unknown Pose Distribution


Jan 18, 2023
Zifan Shi, Yujun Shen, Yinghao Xu, Sida Peng, Yiyi Liao, Sheng Guo, Qifeng Chen, Dit-Yan Yeung

Add code

* Project page: https://vivianszf.github.io/pof3d/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LinkGAN: Linking GAN Latents to Pixels for Controllable Image Synthesis


Jan 11, 2023
Jiapeng Zhu, Ceyuan Yang, Yujun Shen, Zifan Shi, Deli Zhao, Qifeng Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Randomized Quantization for Data Agnostic Representation Learning


Dec 19, 2022
Huimin Wu, Chenyang Lei, Xiao Sun, Peng-Shuai Wang, Qifeng Chen, Kwang-Ting Cheng, Stephen Lin, Zhirong Wu

Add code

* Technical Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MetaPortrait: Identity-Preserving Talking Head Generation with Fast Personalized Adaptation


Dec 17, 2022
Bowen Zhang, Chenyang Qi, Pan Zhang, Bo Zhang, HsiangTao Wu, Dong Chen, Qifeng Chen, Yong Wang, Fang Wen

Add code

* Project Page: https://meta-portrait.github.io 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rodin: A Generative Model for Sculpting 3D Digital Avatars Using Diffusion


Dec 12, 2022
Tengfei Wang, Bo Zhang, Ting Zhang, Shuyang Gu, Jianmin Bao, Tadas Baltrusaitis, Jingjing Shen, Dong Chen, Fang Wen, Qifeng Chen, Baining Guo

Add code

* Project Webpage: https://3d-avatar-diffusion.microsoft.com/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

High-fidelity 3D GAN Inversion by Pseudo-multi-view Optimization


Nov 29, 2022
Jiaxin Xie, Hao Ouyang, Jingtan Piao, Chenyang Lei, Qifeng Chen

Add code

* Project website: https://ken-ouyang.github.io/HFGI3D/index.html ; Github link: https://github.com/jiaxinxie97/HFGI3D 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Latent Video Diffusion Models for High-Fidelity Video Generation with Arbitrary Lengths


Nov 23, 2022
Yingqing He, Tianyu Yang, Yong Zhang, Ying Shan, Qifeng Chen

Add code

* Project Page: https://yingqinghe.github.io/LVDM/ Github: https://github.com/YingqingHe/LVDM 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Delving StyleGAN Inversion for Image Editing: A Foundation Latent Space Viewpoint


Nov 21, 2022
Hongyu Liu, Yibing Song, Qifeng Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DYNAFED: Tackling Client Data Heterogeneity with Global Dynamics


Nov 20, 2022
Renjie Pi, Weizhong Zhang, Yueqi Xie, Jiahui Gao, Xiaoyu Wang, Sunghun Kim, Qifeng Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>