Alert button
Picture for Zijun Wang

Zijun Wang

Alert button

How Many Unicorns Are in This Image? A Safety Evaluation Benchmark for Vision LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Haoqin Tu, Chenhang Cui, Zijun Wang, Yiyang Zhou, Bingchen Zhao, Junlin Han, Wangchunshu Zhou, Huaxiu Yao, Cihang Xie

Viaarxiv icon

SSCBench: A Large-Scale 3D Semantic Scene Completion Benchmark for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2023
Yiming Li, Sihang Li, Xinhao Liu, Moonjun Gong, Kenan Li, Nuo Chen, Zijun Wang, Zhiheng Li, Tao Jiang, Fisher Yu, Yue Wang, Hang Zhao, Zhiding Yu, Chen Feng

Figure 1 for SSCBench: A Large-Scale 3D Semantic Scene Completion Benchmark for Autonomous Driving
Figure 2 for SSCBench: A Large-Scale 3D Semantic Scene Completion Benchmark for Autonomous Driving
Figure 3 for SSCBench: A Large-Scale 3D Semantic Scene Completion Benchmark for Autonomous Driving
Figure 4 for SSCBench: A Large-Scale 3D Semantic Scene Completion Benchmark for Autonomous Driving
Viaarxiv icon

A Competitive Method for Dog Nose-print Re-identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2022
Fei Shen, Zhe Wang, Zijun Wang, Xiaode Fu, Jiayi Chen, Xiaoyu Du, Jinhui Tang

Figure 1 for A Competitive Method for Dog Nose-print Re-identification
Figure 2 for A Competitive Method for Dog Nose-print Re-identification
Figure 3 for A Competitive Method for Dog Nose-print Re-identification
Figure 4 for A Competitive Method for Dog Nose-print Re-identification
Viaarxiv icon

Visual Attention-based Self-supervised Absolute Depth Estimation using Geometric Priors in Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2022
Jie Xiang, Yun Wang, Lifeng An, Haiyang Liu, Zijun Wang, Jian Liu

Figure 1 for Visual Attention-based Self-supervised Absolute Depth Estimation using Geometric Priors in Autonomous Driving
Figure 2 for Visual Attention-based Self-supervised Absolute Depth Estimation using Geometric Priors in Autonomous Driving
Figure 3 for Visual Attention-based Self-supervised Absolute Depth Estimation using Geometric Priors in Autonomous Driving
Figure 4 for Visual Attention-based Self-supervised Absolute Depth Estimation using Geometric Priors in Autonomous Driving
Viaarxiv icon

Dynamic Registration: Joint Ego Motion Estimation and 3D Moving Object Detection in Dynamic Environment

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 27, 2022
Wenyu Li, Xinyu Zhang, Zijun Wang, Shichun Guo, Nan Qiu, Jun Li

Figure 1 for Dynamic Registration: Joint Ego Motion Estimation and 3D Moving Object Detection in Dynamic Environment
Figure 2 for Dynamic Registration: Joint Ego Motion Estimation and 3D Moving Object Detection in Dynamic Environment
Figure 3 for Dynamic Registration: Joint Ego Motion Estimation and 3D Moving Object Detection in Dynamic Environment
Figure 4 for Dynamic Registration: Joint Ego Motion Estimation and 3D Moving Object Detection in Dynamic Environment
Viaarxiv icon

Design of a Flying Humanoid Robot Based on Thrust Vector Control

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 26, 2021
Yuhang Li, Yuhao Zhou, Junbin Huang, Zijun Wang, Shunjie Zhu, Kairong Wu, Li Zheng, Jiajin Luo, Rui Cao, Yun Zhang, Zhifeng Huang

Figure 1 for Design of a Flying Humanoid Robot Based on Thrust Vector Control
Figure 2 for Design of a Flying Humanoid Robot Based on Thrust Vector Control
Figure 3 for Design of a Flying Humanoid Robot Based on Thrust Vector Control
Figure 4 for Design of a Flying Humanoid Robot Based on Thrust Vector Control
Viaarxiv icon

Matrix Factorization on GPUs with Memory Optimization and Approximate Computing

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 11, 2018
Wei Tan, Shiyu Chang, Liana Fong, Cheng Li, Zijun Wang, Liangliang Cao

Figure 1 for Matrix Factorization on GPUs with Memory Optimization and Approximate Computing
Figure 2 for Matrix Factorization on GPUs with Memory Optimization and Approximate Computing
Figure 3 for Matrix Factorization on GPUs with Memory Optimization and Approximate Computing
Figure 4 for Matrix Factorization on GPUs with Memory Optimization and Approximate Computing
Viaarxiv icon