Alert button
Picture for Rui Sun

Rui Sun

Alert button

Precoder Design for User-Centric Network Massive MIMO with Matrix Manifold Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2024
Rui Sun, Li You, An-An Lu, Chen Sun, Xiqi Gao, Xiang-Gen Xia

Viaarxiv icon

Image-to-Image Matching via Foundation Models: A New Perspective for Open-Vocabulary Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2024
Yuan Wang, Rui Sun, Naisong Luo, Yuwen Pan, Tianzhu Zhang

Viaarxiv icon

Modeling Unified Semantic Discourse Structure for High-quality Headline Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Minghui Xu, Hao Fei, Fei Li, Shengqiong Wu, Rui Sun, Chong Teng, Donghong Ji

Viaarxiv icon

Enhancing Protein Predictive Models via Proteins Data Augmentation: A Benchmark and New Directions

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2024
Rui Sun, Lirong Wu, Haitao Lin, Yufei Huang, Stan Z. Li

Figure 1 for Enhancing Protein Predictive Models via Proteins Data Augmentation: A Benchmark and New Directions
Figure 2 for Enhancing Protein Predictive Models via Proteins Data Augmentation: A Benchmark and New Directions
Figure 3 for Enhancing Protein Predictive Models via Proteins Data Augmentation: A Benchmark and New Directions
Figure 4 for Enhancing Protein Predictive Models via Proteins Data Augmentation: A Benchmark and New Directions
Viaarxiv icon

Perception of Misalignment States for Sky Survey Telescopes with the Digital Twin and the Deep Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Miao Zhang, Peng Jia, Zhengyang Li, Wennan Xiang, Jiameng Lv, Rui Sun

Viaarxiv icon

GENOME: GenerativE Neuro-symbOlic visual reasoning by growing and reusing ModulEs

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 08, 2023
Zhenfang Chen, Rui Sun, Wenjun Liu, Yining Hong, Chuang Gan

Viaarxiv icon

Reverse Chain: A Generic-Rule for LLMs to Master Multi-API Planning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Yinger Zhang, Hui Cai, Yicheng Chen, Rui Sun, Jing Zheng

Figure 1 for Reverse Chain: A Generic-Rule for LLMs to Master Multi-API Planning
Figure 2 for Reverse Chain: A Generic-Rule for LLMs to Master Multi-API Planning
Figure 3 for Reverse Chain: A Generic-Rule for LLMs to Master Multi-API Planning
Figure 4 for Reverse Chain: A Generic-Rule for LLMs to Master Multi-API Planning
Viaarxiv icon

SafetyBench: Evaluating the Safety of Large Language Models with Multiple Choice Questions

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2023
Zhexin Zhang, Leqi Lei, Lindong Wu, Rui Sun, Yongkang Huang, Chong Long, Xiao Liu, Xuanyu Lei, Jie Tang, Minlie Huang

Figure 1 for SafetyBench: Evaluating the Safety of Large Language Models with Multiple Choice Questions
Figure 2 for SafetyBench: Evaluating the Safety of Large Language Models with Multiple Choice Questions
Figure 3 for SafetyBench: Evaluating the Safety of Large Language Models with Multiple Choice Questions
Figure 4 for SafetyBench: Evaluating the Safety of Large Language Models with Multiple Choice Questions
Viaarxiv icon

Kernel-Based Tests for Likelihood-Free Hypothesis Testing

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 17, 2023
Patrik Róbert Gerber, Tianze Jiang, Yury Polyanskiy, Rui Sun

Figure 1 for Kernel-Based Tests for Likelihood-Free Hypothesis Testing
Figure 2 for Kernel-Based Tests for Likelihood-Free Hypothesis Testing
Figure 3 for Kernel-Based Tests for Likelihood-Free Hypothesis Testing
Figure 4 for Kernel-Based Tests for Likelihood-Free Hypothesis Testing
Viaarxiv icon

UniFine: A Unified and Fine-grained Approach for Zero-shot Vision-Language Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 03, 2023
Rui Sun, Zhecan Wang, Haoxuan You, Noel Codella, Kai-Wei Chang, Shih-Fu Chang

Figure 1 for UniFine: A Unified and Fine-grained Approach for Zero-shot Vision-Language Understanding
Figure 2 for UniFine: A Unified and Fine-grained Approach for Zero-shot Vision-Language Understanding
Figure 3 for UniFine: A Unified and Fine-grained Approach for Zero-shot Vision-Language Understanding
Figure 4 for UniFine: A Unified and Fine-grained Approach for Zero-shot Vision-Language Understanding
Viaarxiv icon