Alert button
Picture for Zijian Zhang

Zijian Zhang

Alert button

Large Language Model Distilling Medication Recommendation Model

Feb 05, 2024
Qidong Liu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Yuanshao Zhu, Zijian Zhang, Feng Tian, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

Successive Bayesian Reconstructor for FAS Channel Estimation

Feb 05, 2024
Zijian Zhang, Jieao Zhu, Linglong Dai, Robert W. Heath Jr

Viaarxiv icon

EASRec: Elastic Architecture Search for Efficient Long-term Sequential Recommender Systems

Feb 01, 2024
Sheng Zhang, Maolin Wang, Yao Zhao, Chenyi Zhuang, Jinjie Gu, Ruocheng Guo, Xiangyu Zhao, Zijian Zhang, Hongzhi Yin

Viaarxiv icon

Nonlinear vibration of a dipteran flight robot system with rotational geometric nonlinearity

Jan 01, 2024
Yanwei Han, Zijian Zhang

Viaarxiv icon

Successive Bayesian Reconstructor for Channel Estimation in Flexible Antenna Systems

Dec 21, 2023
Zijian Zhang, Jieao Zhu, Linglong Dai, Robert W. Heath Jr

Viaarxiv icon

Zero-knowledge Proof Meets Machine Learning in Verifiability: A Survey

Oct 23, 2023
Zhibo Xing, Zijian Zhang, Jiamou Liu, Ziang Zhang, Meng Li, Liehuang Zhu, Giovanni Russello

Viaarxiv icon

CSG: Curriculum Representation Learning for Signed Graph

Oct 17, 2023
Zeyu Zhang, Jiamou Liu, Kaiqi Zhao, Yifei Wang, Pengqian Han, Xianda Zheng, Qiqi Wang, Zijian Zhang

Viaarxiv icon

Unsupervised Discovery of Interpretable Directions in h-space of Pre-trained Diffusion Models

Oct 15, 2023
Zijian Zhang, Luping Liu. Zhijie Lin, Yichen Zhu, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

MLPST: MLP is All You Need for Spatio-Temporal Prediction

Sep 23, 2023
Zijian Zhang, Ze Huang, Zhiwei Hu, Xiangyu Zhao, Wanyu Wang, Zitao Liu, Junbo Zhang, S. Joe Qin, Hongwei Zhao

Figure 1 for MLPST: MLP is All You Need for Spatio-Temporal Prediction
Figure 2 for MLPST: MLP is All You Need for Spatio-Temporal Prediction
Figure 3 for MLPST: MLP is All You Need for Spatio-Temporal Prediction
Figure 4 for MLPST: MLP is All You Need for Spatio-Temporal Prediction
Viaarxiv icon

Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting

Sep 20, 2023
Qian Ma, Zijian Zhang, Xiangyu Zhao, Haoliang Li, Hongwei Zhao, Yiqi Wang, Zitao Liu, Wanyu Wang

Figure 1 for Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting
Figure 2 for Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting
Figure 3 for Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting
Figure 4 for Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting
Viaarxiv icon