Alert button
Picture for Zihao Zhao

Zihao Zhao

Alert button

Leave No Patient Behind: Enhancing Medication Recommendation for Rare Disease Patients

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zihao Zhao, Yi Jing, Fuli Feng, Jiancan Wu, Chongming Gao, Xiangnan He

Figure 1 for Leave No Patient Behind: Enhancing Medication Recommendation for Rare Disease Patients
Figure 2 for Leave No Patient Behind: Enhancing Medication Recommendation for Rare Disease Patients
Figure 3 for Leave No Patient Behind: Enhancing Medication Recommendation for Rare Disease Patients
Figure 4 for Leave No Patient Behind: Enhancing Medication Recommendation for Rare Disease Patients
Viaarxiv icon

An Incremental Update Framework for Online Recommenders with Data-Driven Prior

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Chen Yang, Jin Chen, Qian Yu, Xiangdong Wu, Kui Ma, Zihao Zhao, Zhiwei Fang, Wenlong Chen, Chaosheng Fan, Jie He, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for An Incremental Update Framework for Online Recommenders with Data-Driven Prior
Figure 2 for An Incremental Update Framework for Online Recommenders with Data-Driven Prior
Figure 3 for An Incremental Update Framework for Online Recommenders with Data-Driven Prior
Figure 4 for An Incremental Update Framework for Online Recommenders with Data-Driven Prior
Viaarxiv icon

CLIP in Medical Imaging: A Comprehensive Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Zihao Zhao, Yuxiao Liu, Han Wu, Yonghao Li, Sheng Wang, Lin Teng, Disheng Liu, Zhiming Cui, Qian Wang, Dinggang Shen

Viaarxiv icon

Mining Gaze for Contrastive Learning toward Computer-Assisted Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Zihao Zhao, Sheng Wang, Qian Wang, Dinggang Shen

Viaarxiv icon

MeLo: Low-rank Adaptation is Better than Fine-tuning for Medical Image Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Yitao Zhu, Zhenrong Shen, Zihao Zhao, Sheng Wang, Xin Wang, Xiangyu Zhao, Dinggang Shen, Qian Wang

Figure 1 for MeLo: Low-rank Adaptation is Better than Fine-tuning for Medical Image Diagnosis
Figure 2 for MeLo: Low-rank Adaptation is Better than Fine-tuning for Medical Image Diagnosis
Figure 3 for MeLo: Low-rank Adaptation is Better than Fine-tuning for Medical Image Diagnosis
Figure 4 for MeLo: Low-rank Adaptation is Better than Fine-tuning for Medical Image Diagnosis
Viaarxiv icon

Inclusive Data Representation in Federated Learning: A Novel Approach Integrating Textual and Visual Prompt

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2023
Zihao Zhao, Zhenpeng Shi, Yang Liu, Wenbo Ding

Viaarxiv icon

Federated PAC-Bayesian Learning on Non-IID data

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2023
Zihao Zhao, Yang Liu, Wenbo Ding, Xiao-Ping Zhang

Figure 1 for Federated PAC-Bayesian Learning on Non-IID data
Figure 2 for Federated PAC-Bayesian Learning on Non-IID data
Figure 3 for Federated PAC-Bayesian Learning on Non-IID data
Viaarxiv icon

AQUILA: Communication Efficient Federated Learning with Adaptive Quantization of Lazily-Aggregated Gradients

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 01, 2023
Zihao Zhao, Yuzhu Mao, Zhenpeng Shi, Yang Liu, Tian Lan, Wenbo Ding, Xiao-Ping Zhang

Figure 1 for AQUILA: Communication Efficient Federated Learning with Adaptive Quantization of Lazily-Aggregated Gradients
Figure 2 for AQUILA: Communication Efficient Federated Learning with Adaptive Quantization of Lazily-Aggregated Gradients
Figure 3 for AQUILA: Communication Efficient Federated Learning with Adaptive Quantization of Lazily-Aggregated Gradients
Figure 4 for AQUILA: Communication Efficient Federated Learning with Adaptive Quantization of Lazily-Aggregated Gradients
Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Zhengliang Liu, Tianyang Zhong, Yiwei Li, Yutong Zhang, Yi Pan, Zihao Zhao, Peixin Dong, Chao Cao, Yuxiao Liu, Peng Shu, Yaonai Wei, Zihao Wu, Chong Ma, Jiaqi Wang, Sheng Wang, Mengyue Zhou, Zuowei Jiang, Chunlin Li, Jason Holmes, Shaochen Xu, Lu Zhang, Haixing Dai, Kai Zhang, Lin Zhao, Yuanhao Chen, Xu Liu, Peilong Wang, Pingkun Yan, Jun Liu, Bao Ge, Lichao Sun, Dajiang Zhu, Xiang Li, Wei Liu, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Xi Jiang, Shu Zhang, Xin Zhang, Tuo Zhang, Shijie Zhao, Quanzheng Li, Hongtu Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu

Figure 1 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 2 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 3 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 4 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Viaarxiv icon

ChatCAD+: Towards a Universal and Reliable Interactive CAD using LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2023
Zihao Zhao, Sheng Wang, Jinchen Gu, Yitao Zhu, Lanzhuju Mei, Zixu Zhuang, Zhiming Cui, Qian Wang, Dinggang Shen

Figure 1 for ChatCAD+: Towards a Universal and Reliable Interactive CAD using LLMs
Figure 2 for ChatCAD+: Towards a Universal and Reliable Interactive CAD using LLMs
Figure 3 for ChatCAD+: Towards a Universal and Reliable Interactive CAD using LLMs
Figure 4 for ChatCAD+: Towards a Universal and Reliable Interactive CAD using LLMs
Viaarxiv icon