Alert button
Picture for Chenyi Lei

Chenyi Lei

Alert button

Learning Transferable Time Series Classifier with Cross-Domain Pre-training from Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Mingyue Cheng, Xiaoyu Tao, Qi Liu, Hao Zhang, Yiheng Chen, Chenyi Lei

Figure 1 for Learning Transferable Time Series Classifier with Cross-Domain Pre-training from Language Model
Figure 2 for Learning Transferable Time Series Classifier with Cross-Domain Pre-training from Language Model
Figure 3 for Learning Transferable Time Series Classifier with Cross-Domain Pre-training from Language Model
Figure 4 for Learning Transferable Time Series Classifier with Cross-Domain Pre-training from Language Model
Viaarxiv icon

Unified Language-Vision Pretraining in LLM with Dynamic Discrete Visual Tokenization

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Yang Jin, Kun Xu, Liwei Chen, Chao Liao, Jianchao Tan, Quzhe Huang, Bin Chen, Chenyi Lei, An Liu, Chengru Song, Xiaoqiang Lei, Di Zhang, Wenwu Ou, Kun Gai, Yadong Mu

Figure 1 for Unified Language-Vision Pretraining in LLM with Dynamic Discrete Visual Tokenization
Figure 2 for Unified Language-Vision Pretraining in LLM with Dynamic Discrete Visual Tokenization
Figure 3 for Unified Language-Vision Pretraining in LLM with Dynamic Discrete Visual Tokenization
Figure 4 for Unified Language-Vision Pretraining in LLM with Dynamic Discrete Visual Tokenization
Viaarxiv icon

Self-Supervised Interest Transfer Network via Prototypical Contrastive Learning for Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2023
Guoqiang Sun, Yibin Shen, Sijin Zhou, Xiang Chen, Hongyan Liu, Chunming Wu, Chenyi Lei, Xianhui Wei, Fei Fang

Figure 1 for Self-Supervised Interest Transfer Network via Prototypical Contrastive Learning for Recommendation
Figure 2 for Self-Supervised Interest Transfer Network via Prototypical Contrastive Learning for Recommendation
Figure 3 for Self-Supervised Interest Transfer Network via Prototypical Contrastive Learning for Recommendation
Figure 4 for Self-Supervised Interest Transfer Network via Prototypical Contrastive Learning for Recommendation
Viaarxiv icon

Scenario-Adaptive and Self-Supervised Model for Multi-Scenario Personalized Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 24, 2022
Yuanliang Zhang, Xiaofeng Wang, Jinxin Hu, Ke Gao, Chenyi Lei, Fei Fang

Figure 1 for Scenario-Adaptive and Self-Supervised Model for Multi-Scenario Personalized Recommendation
Figure 2 for Scenario-Adaptive and Self-Supervised Model for Multi-Scenario Personalized Recommendation
Figure 3 for Scenario-Adaptive and Self-Supervised Model for Multi-Scenario Personalized Recommendation
Figure 4 for Scenario-Adaptive and Self-Supervised Model for Multi-Scenario Personalized Recommendation
Viaarxiv icon

Enhancing Sequential Recommendation with Graph Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2022
Yixin Zhang, Yong Liu, Yonghui Xu, Hao Xiong, Chenyi Lei, Wei He, Lizhen Cui, Chunyan Miao

Figure 1 for Enhancing Sequential Recommendation with Graph Contrastive Learning
Figure 2 for Enhancing Sequential Recommendation with Graph Contrastive Learning
Figure 3 for Enhancing Sequential Recommendation with Graph Contrastive Learning
Figure 4 for Enhancing Sequential Recommendation with Graph Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Understanding Chinese Video and Language via Contrastive Multimodal Pre-Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 19, 2021
Chenyi Lei, Shixian Luo, Yong Liu, Wanggui He, Jiamang Wang, Guoxin Wang, Haihong Tang, Chunyan Miao, Houqiang Li

Figure 1 for Understanding Chinese Video and Language via Contrastive Multimodal Pre-Training
Figure 2 for Understanding Chinese Video and Language via Contrastive Multimodal Pre-Training
Figure 3 for Understanding Chinese Video and Language via Contrastive Multimodal Pre-Training
Figure 4 for Understanding Chinese Video and Language via Contrastive Multimodal Pre-Training
Viaarxiv icon

A Pre-training Strategy for Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2020
Susen Yang, Yong Liu, Chenyi Lei, Guoxin Wang, Haihong Tang, Juyong Zhang, Chunyan Miao

Figure 1 for A Pre-training Strategy for Recommendation
Figure 2 for A Pre-training Strategy for Recommendation
Figure 3 for A Pre-training Strategy for Recommendation
Figure 4 for A Pre-training Strategy for Recommendation
Viaarxiv icon

Comparative Deep Learning of Hybrid Representations for Image Recommendations

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 05, 2016
Chenyi Lei, Dong Liu, Weiping Li, Zheng-Jun Zha, Houqiang Li

Figure 1 for Comparative Deep Learning of Hybrid Representations for Image Recommendations
Figure 2 for Comparative Deep Learning of Hybrid Representations for Image Recommendations
Figure 3 for Comparative Deep Learning of Hybrid Representations for Image Recommendations
Figure 4 for Comparative Deep Learning of Hybrid Representations for Image Recommendations
Viaarxiv icon