Alert button
Picture for Chengru Song

Chengru Song

Alert button

Video-LaVIT: Unified Video-Language Pre-training with Decoupled Visual-Motional Tokenization

Feb 06, 2024
Yang Jin, Zhicheng Sun, Kun Xu, Kun Xu, Liwei Chen, Hao Jiang, Quzhe Huang, Chengru Song, Yuliang Liu, Di Zhang, Yang Song, Kun Gai, Yadong Mu

Viaarxiv icon

KwaiYiiMath: Technical Report

Oct 19, 2023
Jiayi Fu, Lei Lin, Xiaoyang Gao, Pengli Liu, Zhengzong Chen, Zhirui Yang, Shengnan Zhang, Xue Zheng, Yan Li, Yuliang Liu, Xucheng Ye, Yiqiao Liao, Chao Liao, Bin Chen, Chengru Song, Junchen Wan, Zijia Lin, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Di Zhang, Kun Gai

Figure 1 for KwaiYiiMath: Technical Report
Figure 2 for KwaiYiiMath: Technical Report
Figure 3 for KwaiYiiMath: Technical Report
Figure 4 for KwaiYiiMath: Technical Report
Viaarxiv icon

USDC: Unified Static and Dynamic Compression for Visual Transformer

Oct 17, 2023
Huan Yuan, Chao Liao, Jianchao Tan, Peng Yao, Jiyuan Jia, Bin Chen, Chengru Song, Di Zhang

Viaarxiv icon

ASP: Automatic Selection of Proxy dataset for efficient AutoML

Oct 17, 2023
Peng Yao, Chao Liao, Jiyuan Jia, Jianchao Tan, Bin Chen, Chengru Song, Di Zhang

Viaarxiv icon

Unified Language-Vision Pretraining in LLM with Dynamic Discrete Visual Tokenization

Sep 29, 2023
Yang Jin, Kun Xu, Kun Xu, Liwei Chen, Chao Liao, Jianchao Tan, Quzhe Huang, Bin Chen, Chenyi Lei, An Liu, Chengru Song, Xiaoqiang Lei, Di Zhang, Wenwu Ou, Kun Gai, Yadong Mu

Figure 1 for Unified Language-Vision Pretraining in LLM with Dynamic Discrete Visual Tokenization
Figure 2 for Unified Language-Vision Pretraining in LLM with Dynamic Discrete Visual Tokenization
Figure 3 for Unified Language-Vision Pretraining in LLM with Dynamic Discrete Visual Tokenization
Figure 4 for Unified Language-Vision Pretraining in LLM with Dynamic Discrete Visual Tokenization
Viaarxiv icon

Unified Language-Vision Pretraining with Dynamic Discrete Visual Tokenization

Sep 09, 2023
Yang Jin, Kun Xu, Kun Xu, Liwei Chen, Chao Liao, Jianchao Tan, Bin Chen, Chenyi Lei, An Liu, Chengru Song, Xiaoqiang Lei, Yadong Mu, Di Zhang, Wenwu Ou, Kun Gai

Figure 1 for Unified Language-Vision Pretraining with Dynamic Discrete Visual Tokenization
Figure 2 for Unified Language-Vision Pretraining with Dynamic Discrete Visual Tokenization
Figure 3 for Unified Language-Vision Pretraining with Dynamic Discrete Visual Tokenization
Figure 4 for Unified Language-Vision Pretraining with Dynamic Discrete Visual Tokenization
Viaarxiv icon

SHARK: A Lightweight Model Compression Approach for Large-scale Recommender Systems

Aug 18, 2023
Beichuan Zhang, Chenggen Sun, Jianchao Tan, Xinjun Cai, Jun Zhao, Mengqi Miao, Kang Yin, Chengru Song, Na Mou, Yang Song

Figure 1 for SHARK: A Lightweight Model Compression Approach for Large-scale Recommender Systems
Figure 2 for SHARK: A Lightweight Model Compression Approach for Large-scale Recommender Systems
Figure 3 for SHARK: A Lightweight Model Compression Approach for Large-scale Recommender Systems
Figure 4 for SHARK: A Lightweight Model Compression Approach for Large-scale Recommender Systems
Viaarxiv icon

Resource Constrained Model Compression via Minimax Optimization for Spiking Neural Networks

Aug 09, 2023
Jue Chen, Huan Yuan, Jianchao Tan, Bin Chen, Chengru Song, Di Zhang

Figure 1 for Resource Constrained Model Compression via Minimax Optimization for Spiking Neural Networks
Figure 2 for Resource Constrained Model Compression via Minimax Optimization for Spiking Neural Networks
Figure 3 for Resource Constrained Model Compression via Minimax Optimization for Spiking Neural Networks
Figure 4 for Resource Constrained Model Compression via Minimax Optimization for Spiking Neural Networks
Viaarxiv icon