Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Unified 2D and 3D Pre-Training of Molecular Representations


Jul 14, 2022
Jinhua Zhu , Yingce Xia , Lijun Wu , Shufang Xie , Tao Qin , Wengang Zhou , Houqiang Li , Tie-Yan Liu

* KDD-2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neighbor Correspondence Matching for Flow-based Video Frame Synthesis


Jul 14, 2022
Zhaoyang Jia , Yan Lu , Houqiang Li

* Accepted to ACM MM 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semantic Image Synthesis via Diffusion Models


Jun 30, 2022
Weilun Wang , Jianmin Bao , Wengang Zhou , Dongdong Chen , Dong Chen , Lu Yuan , Houqiang Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Self-Adaptive Label Augmentation for Semi-supervised Few-shot Classification


Jun 16, 2022
Xueliang Wang , Jianyu Cai , Shuiwang Ji , Houqiang Li , Feng Wu , Jie Wang

* 9 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TransVG++: End-to-End Visual Grounding with Language Conditioned Vision Transformer


Jun 14, 2022
Jiajun Deng , Zhengyuan Yang , Daqing Liu , Tianlang Chen , Wengang Zhou , Yanyong Zhang , Houqiang Li , Wanli Ouyang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2104.08541 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Stabilizing Voltage in Power Distribution Networks via Multi-Agent Reinforcement Learning with Transformer


Jun 08, 2022
Minrui Wang , Mingxiao Feng , Wengang Zhou , Houqiang Li

* Accepted by KDD 2022 Research Track 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Self-Paced Mixed Distillation Method for Non-Autoregressive Generation


May 23, 2022
Weizhen Qi , Yeyun Gong , Yelong Shen , Jian Jiao , Yu Yan , Houqiang Li , Ruofei Zhang , Weizhu Chen , Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Simultaneous Double Q-learning with Conservative Advantage Learning for Actor-Critic Methods


May 08, 2022
Qing Li , Wengang Zhou , Zhenbo Lu , Houqiang Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Target Active Object Tracking with Monte Carlo Tree Search and Target Motion Modeling


May 07, 2022
Zheng Chen , Jian Zhao , Mingyu Yang , Wengang Zhou , Houqiang Li

* 7 pages,7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LDSA: Learning Dynamic Subtask Assignment in Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning


May 05, 2022
Mingyu Yang , Jian Zhao , Xunhan Hu , Wengang Zhou , Houqiang Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>