Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chunming Wu

Towards Imperceptible Adversarial Image Patches Based on Network Explanations


Dec 10, 2020
Yaguan Qian, Jiamin Wang, Bin Wang, Zhaoquan Gu, Xiang Ling, Chunming Wu


  Access Paper or Ask Questions

Review: Deep Learning Methods for Cybersecurity and Intrusion Detection Systems


Dec 04, 2020
Mayra Macas, Chunming Wu

* IEEE Latin-American Conference on Communications (LATINCOM) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Graph Matching and Searching for Semantic Code Retrieval


Oct 24, 2020
Xiang Ling, Lingfei Wu, Saizhuo Wang, Gaoning Pan, Tengfei Ma, Fangli Xu, Alex X. Liu, Chunming Wu, Shouling Ji

* 21 pages 

  Access Paper or Ask Questions

EI-MTD:Moving Target Defense for Edge Intelligence against Adversarial Attacks


Oct 11, 2020
Yaguan Qian, Qiqi Shao, Jiamin Wang, Xiang Lin, Yankai Guo, Zhaoquan Gu, Bin Wang, Chunming Wu


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Graph Matching Networks for Deep Graph Similarity Learning


Jul 08, 2020
Xiang Ling, Lingfei Wu, Saizhuo Wang, Tengfei Ma, Fangli Xu, Alex X. Liu, Chunming Wu, Shouling Ji

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Examples versus Cloud-based Detectors: A Black-box Empirical Study


Jan 13, 2019
Xurong Li, Shouling Ji, Meng Han, Juntao Ji, Zhenyu Ren, Yushan Liu, Chunming Wu


  Access Paper or Ask Questions