Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

GANHead: Towards Generative Animatable Neural Head Avatars


Apr 08, 2023
Sijing Wu, Yichao Yan, Yunhao Li, Yuhao Cheng, Wenhan Zhu, Ke Gao, Xiaobo Li, Guangtao Zhai

Add code

* Camera-ready for CVPR 2023. Project page: https://wsj-sjtu.github.io/GANHead/ 

   Access Paper or Ask Questions

Masked Contrastive Pre-Training for Efficient Video-Text Retrieval


Dec 02, 2022
Fangxun Shu, Biaolong Chen, Yue Liao, Ke Gao, Shuwen Xiao, Wenyu Sun, Xiaobo Li, Yousong Zhu, Jinqiao Wang, Si Liu

Add code

* Technical Report 

   Access Paper or Ask Questions

Scenario-Adaptive and Self-Supervised Model for Multi-Scenario Personalized Recommendation


Aug 24, 2022
Yuanliang Zhang, Xiaofeng Wang, Jinxin Hu, Ke Gao, Chenyi Lei, Fei Fang

Add code

* Accepted by CIKM 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-Granularity Network with Modal Attention for Dense Affective Understanding


Jun 18, 2021
Baoming Yan, Lin Wang, Ke Gao, Bo Gao, Xiao Liu, Chao Ban, Jiang Yang, Xiaobo Li

Add code

* Oral presentation at AUVi Workshop - CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Progressive Domain Expansion Network for Single Domain Generalization


Mar 30, 2021
Lei Li, Ke Gao, Juan Cao, Ziyao Huang, Yepeng Weng, Xiaoyue Mi, Zhengze Yu, Xiaoya Li, Boyang xia

Add code

* Accepted to CVPR2021 

   Access Paper or Ask Questions

Not All Words are Equal: Video-specific Information Loss for Video Captioning


Jan 01, 2019
Jiarong Dong, Ke Gao, Xiaokai Chen, Junbo Guo, Juan Cao, Yongdong Zhang

Add code

* BMVC2018 accepted 

   Access Paper or Ask Questions

DenseImage Network: Video Spatial-Temporal Evolution Encoding and Understanding


May 19, 2018
Xiaokai Chen, Ke Gao

Add code

* 7 pages 

   Access Paper or Ask Questions

APE-GAN: Adversarial Perturbation Elimination with GAN


Sep 26, 2017
Shiwei Shen, Guoqing Jin, Ke Gao, Yongdong Zhang

Add code

* 14 pages 

   Access Paper or Ask Questions