Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Guoxin Wang

Understanding Chinese Video and Language via Contrastive Multimodal Pre-Training


Apr 19, 2021
Chenyi Lei, Shixian Luo, Yong Liu, Wanggui He, Jiamang Wang, Guoxin Wang, Haihong Tang, Chunyan Miao, Houqiang Li


  Access Paper or Ask Questions

LayoutXLM: Multimodal Pre-training for Multilingual Visually-rich Document Understanding


Apr 18, 2021
Yiheng Xu, Tengchao Lv, Lei Cui, Guoxin Wang, Yijuan Lu, Dinei Florencio, Cha Zhang, Furu Wei

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

LayoutLMv2: Multi-modal Pre-training for Visually-Rich Document Understanding


Dec 29, 2020
Yang Xu, Yiheng Xu, Tengchao Lv, Lei Cui, Furu Wei, Guoxin Wang, Yijuan Lu, Dinei Florencio, Cha Zhang, Wanxiang Che, Min Zhang, Lidong Zhou

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

A Pre-training Strategy for Recommendation


Oct 23, 2020
Susen Yang, Yong Liu, Chenyi Lei, Guoxin Wang, Haihong Tang, Juyong Zhang, Chunyan Miao


  Access Paper or Ask Questions

Enhanced Meta-Learning for Cross-lingual Named Entity Recognition with Minimal Resources


Nov 14, 2019
Qianhui Wu, Zijia Lin, Guoxin Wang, Hui Chen, Börje F. Karlsson, Biqing Huang, Chin-Yew Lin

* This paper is accepted by AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

CAN-NER: Convolutional Attention Network for Chinese Named Entity Recognition


Apr 30, 2019
Yuying Zhu, Guoxin Wang, Börje F. Karlsson

* This paper is accepted by NAACL-HLT 2019 

  Access Paper or Ask Questions

CAN-NER: Convolutional Attention Network forChinese Named Entity Recognition


Apr 03, 2019
Yuying Zhu, Guoxin Wang, Börje F. Karlsson


  Access Paper or Ask Questions