Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A light-weight full-band speech enhancement modelQinwen Hu , Zhongshu Hou , Xiaohuai Le , Jing Lu


   Access Paper or Ask Questions

A two-stage full-band speech enhancement model with effective spectral compression mappingZhongshu Hou , Qinwen Hu , Kai Chen , Jing Lu


   Access Paper or Ask Questions

ED2LM: Encoder-Decoder to Language Model for Faster Document Re-ranking InferenceKai Hui , Honglei Zhuang , Tao Chen , Zhen Qin , Jing Lu , Dara Bahri , Ji Ma , Jai Prakash Gupta , Cicero Nogueira dos Santos , Yi Tay , Don Metzler

* Findings of ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

PMAL: Open Set Recognition via Robust Prototype MiningJing Lu , Yunxu Xu , Hao Li , Zhanzhan Cheng , Yi Niu

* accepted by AAAI2021 

   Access Paper or Ask Questions

Out-of-Domain Semantics to the Rescue! Zero-Shot Hybrid Retrieval ModelsTao Chen , Mingyang Zhang , Jing Lu , Michael Bendersky , Marc Najork

* Accepted at ECIR 2022 (full paper) 

   Access Paper or Ask Questions

Large Dual Encoders Are Generalizable RetrieversJianmo Ni , Chen Qu , Jing Lu , Zhuyun Dai , Gustavo Hernández Ábrego , Ji Ma , Vincent Y. Zhao , Yi Luan , Keith B. Hall , Ming-Wei Chang , Yinfei Yang


   Access Paper or Ask Questions

ICDAR 2021 Competition on Scene Video Text SpottingZhanzhan Cheng , Jing Lu , Baorui Zou , Shuigeng Zhou , Fei Wu

* SVTS Technique Report for ICDAR 2021 competition 

   Access Paper or Ask Questions

DPCRN: Dual-Path Convolution Recurrent Network for Single Channel Speech EnhancementXiaohuai Le , Hongsheng Chen , Kai Chen , Jing Lu

* 5 pages, 1 figure, accepted by Interspeech 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Coronary Plaque Analysis for CT Angiography Clinical ResearchFelix Denzinger , Michael Wels , Christian Hopfgartner , Jing Lu , Max Schöbinger , Andreas Maier , Michael Sühling

* Accepted to BVM 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Neural Passage Retrieval with Improved Negative ContrastJing Lu , Gustavo Hernandez Abrego , Ji Ma , Jianmo Ni , Yinfei Yang


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>