Alert button
Picture for Zhenghao Lin

Zhenghao Lin

Alert button

Rho-1: Not All Tokens Are What You Need

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2024
Zhenghao Lin, Zhibin Gou, Yeyun Gong, Xiao Liu, Yelong Shen, Ruochen Xu, Chen Lin, Yujiu Yang, Jian Jiao, Nan Duan, Weizhu Chen

Viaarxiv icon

Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Yi Luo, Zhenghao Lin, Yuhao Zhang, Jiashuo Sun, Chen Lin, Chengjin Xu, Xiangdong Su, Yelong Shen, Jian Guo, Yeyun Gong

Figure 1 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Figure 2 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Figure 3 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Figure 4 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Viaarxiv icon

Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Yiming Huang, Zhenghao Lin, Xiao Liu, Yeyun Gong, Shuai Lu, Fangyu Lei, Yaobo Liang, Yelong Shen, Chen Lin, Nan Duan, Weizhu Chen

Figure 1 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Figure 2 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Figure 3 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Figure 4 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Viaarxiv icon

On the Evaluation of Generative Models in Distributed Learning Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2023
Zixiao Wang, Farzan Farnia, Zhenghao Lin, Yunheng Shen, Bei Yu

Figure 1 for On the Evaluation of Generative Models in Distributed Learning Tasks
Figure 2 for On the Evaluation of Generative Models in Distributed Learning Tasks
Figure 3 for On the Evaluation of Generative Models in Distributed Learning Tasks
Figure 4 for On the Evaluation of Generative Models in Distributed Learning Tasks
Viaarxiv icon

AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2023
Xingwei He, Zhenghao Lin, Yeyun Gong, A-Long Jin, Hang Zhang, Chen Lin, Jian Jiao, Siu Ming Yiu, Nan Duan, Weizhu Chen

Figure 1 for AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators
Figure 2 for AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators
Figure 3 for AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators
Figure 4 for AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators
Viaarxiv icon

GENIE: Large Scale Pre-training for Text Generation with Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2022
Zhenghao Lin, Yeyun Gong, Yelong Shen, Tong Wu, Zhihao Fan, Chen Lin, Weizhu Chen, Nan Duan

Figure 1 for GENIE: Large Scale Pre-training for Text Generation with Diffusion Model
Figure 2 for GENIE: Large Scale Pre-training for Text Generation with Diffusion Model
Figure 3 for GENIE: Large Scale Pre-training for Text Generation with Diffusion Model
Figure 4 for GENIE: Large Scale Pre-training for Text Generation with Diffusion Model
Viaarxiv icon

Sentiment-Aware Word and Sentence Level Pre-training for Sentiment Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 19, 2022
Shuai Fan, Chen Lin, Haonan Li, Zhenghao Lin, Jinsong Su, Hang Zhang, Yeyun Gong, Jian Guo, Nan Duan

Figure 1 for Sentiment-Aware Word and Sentence Level Pre-training for Sentiment Analysis
Figure 2 for Sentiment-Aware Word and Sentence Level Pre-training for Sentiment Analysis
Figure 3 for Sentiment-Aware Word and Sentence Level Pre-training for Sentiment Analysis
Figure 4 for Sentiment-Aware Word and Sentence Level Pre-training for Sentiment Analysis
Viaarxiv icon

PROD: Progressive Distillation for Dense Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2022
Zhenghao Lin, Yeyun Gong, Xiao Liu, Hang Zhang, Chen Lin, Anlei Dong, Jian Jiao, Jingwen Lu, Daxin Jiang, Rangan Majumder, Nan Duan

Figure 1 for PROD: Progressive Distillation for Dense Retrieval
Figure 2 for PROD: Progressive Distillation for Dense Retrieval
Figure 3 for PROD: Progressive Distillation for Dense Retrieval
Figure 4 for PROD: Progressive Distillation for Dense Retrieval
Viaarxiv icon