Alert button
Picture for Jian Guo

Jian Guo

Alert button

Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Yi Luo, Zhenghao Lin, Yuhao Zhang, Jiashuo Sun, Chen Lin, Chengjin Xu, Xiangdong Su, Yelong Shen, Jian Guo, Yeyun Gong

Figure 1 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Figure 2 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Figure 3 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Figure 4 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Viaarxiv icon

Unlocking the Power of Large Language Models for Entity Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Xuhui Jiang, Yinghan Shen, Zhichao Shi, Chengjin Xu, Wei Li, Zixuan Li, Jian Guo, Huawei Shen, Yuanzhuo Wang

Viaarxiv icon

Alpha-GPT 2.0: Human-in-the-Loop AI for Quantitative Investment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 15, 2024
Hang Yuan, Saizhuo Wang, Jian Guo

Viaarxiv icon

QuantAgent: Seeking Holy Grail in Trading by Self-Improving Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Saizhuo Wang, Hang Yuan, Lionel M. Ni, Jian Guo

Viaarxiv icon

A Survey on Large Language Model Hallucination via a Creativity Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Xuhui Jiang, Yuxing Tian, Fengrui Hua, Chengjin Xu, Yuanzhuo Wang, Jian Guo

Viaarxiv icon

ChartBench: A Benchmark for Complex Visual Reasoning in Charts

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Zhengzhuo Xu, Sinan Du, Yiyan Qi, Chengjin Xu, Chun Yuan, Jian Guo

Viaarxiv icon

A Principled Framework for Knowledge-enhanced Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 18, 2023
Saizhuo Wang, Zhihan Liu, Zhaoran Wang, Jian Guo

Viaarxiv icon

Noisy Pair Corrector for Dense Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Hang Zhang, Yeyun Gong, Xingwei He, Dayiheng Liu, Daya Guo, Jiancheng Lv, Jian Guo

Viaarxiv icon

On the Evolution of Knowledge Graphs: A Survey and Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Xuhui Jiang, Chengjin Xu, Yinghan Shen, Xun Sun, Lumingyuan Tang, Saizhuo Wang, Zhongwu Chen, Yuanzhuo Wang, Jian Guo

Figure 1 for On the Evolution of Knowledge Graphs: A Survey and Perspective
Figure 2 for On the Evolution of Knowledge Graphs: A Survey and Perspective
Figure 3 for On the Evolution of Knowledge Graphs: A Survey and Perspective
Figure 4 for On the Evolution of Knowledge Graphs: A Survey and Perspective
Viaarxiv icon