Alert button
Picture for Weiqiang Wang

Weiqiang Wang

Alert button

On provable privacy vulnerabilities of graph representations

Feb 06, 2024
Ruofan Wu, Guanhua Fang, Qiying Pan, Mingyang Zhang, Tengfei Liu, Weiqiang Wang, Wenbiao Zhao

Viaarxiv icon

LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning

Nov 30, 2023
Jintang Li, Jiawang Dan, Ruofan Wu, Jing Zhou, Sheng Tian, Yunfei Liu, Baokun Wang, Changhua Meng, Weiqiang Wang, Yuchang Zhu, Liang Chen, Zibin Zheng

Figure 1 for LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning
Figure 2 for LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning
Figure 3 for LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning
Figure 4 for LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning
Viaarxiv icon

Boosting Audio-visual Zero-shot Learning with Large Language Models

Nov 21, 2023
Haoxing Chen, Yaohui Li, Yan Hong, Zizheng Huang, Zhuoer Xu, Zhangxuan Gu, Jun Lan, Huijia Zhu, Weiqiang Wang

Viaarxiv icon

Privacy-preserving design of graph neural networks with applications to vertical federated learning

Oct 31, 2023
Ruofan Wu, Mingyang Zhang, Lingjuan Lyu, Xiaolong Xu, Xiuquan Hao, Xinyi Fu, Tengfei Liu, Tianyi Zhang, Weiqiang Wang

Figure 1 for Privacy-preserving design of graph neural networks with applications to vertical federated learning
Figure 2 for Privacy-preserving design of graph neural networks with applications to vertical federated learning
Figure 3 for Privacy-preserving design of graph neural networks with applications to vertical federated learning
Figure 4 for Privacy-preserving design of graph neural networks with applications to vertical federated learning
Viaarxiv icon

Self-supervision meets kernel graph neural models: From architecture to augmentations

Oct 17, 2023
Jiawang Dan, Ruofan Wu, Yunpeng Liu, Baokun Wang, Changhua Meng, Tengfei Liu, Tianyi Zhang, Ningtao Wang, Xing Fu, Qi Li, Weiqiang Wang

Figure 1 for Self-supervision meets kernel graph neural models: From architecture to augmentations
Figure 2 for Self-supervision meets kernel graph neural models: From architecture to augmentations
Figure 3 for Self-supervision meets kernel graph neural models: From architecture to augmentations
Figure 4 for Self-supervision meets kernel graph neural models: From architecture to augmentations
Viaarxiv icon

FedGKD: Unleashing the Power of Collaboration in Federated Graph Neural Networks

Sep 21, 2023
Qiying Pan, Ruofan Wu, Tengfei Liu, Tianyi Zhang, Yifei Zhu, Weiqiang Wang

Figure 1 for FedGKD: Unleashing the Power of Collaboration in Federated Graph Neural Networks
Figure 2 for FedGKD: Unleashing the Power of Collaboration in Federated Graph Neural Networks
Figure 3 for FedGKD: Unleashing the Power of Collaboration in Federated Graph Neural Networks
Figure 4 for FedGKD: Unleashing the Power of Collaboration in Federated Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

ControlCom: Controllable Image Composition using Diffusion Model

Aug 19, 2023
Bo Zhang, Yuxuan Duan, Jun Lan, Yan Hong, Huijia Zhu, Weiqiang Wang, Li Niu

Figure 1 for ControlCom: Controllable Image Composition using Diffusion Model
Figure 2 for ControlCom: Controllable Image Composition using Diffusion Model
Figure 3 for ControlCom: Controllable Image Composition using Diffusion Model
Figure 4 for ControlCom: Controllable Image Composition using Diffusion Model
Viaarxiv icon

Joint Local Relational Augmentation and Global Nash Equilibrium for Federated Learning with Non-IID Data

Aug 17, 2023
Xinting Liao, Chaochao Chen, Weiming Liu, Pengyang Zhou, Huabin Zhu, Shuheng Shen, Weiqiang Wang, Mengling Hu, Yanchao Tan, Xiaolin Zheng

Figure 1 for Joint Local Relational Augmentation and Global Nash Equilibrium for Federated Learning with Non-IID Data
Figure 2 for Joint Local Relational Augmentation and Global Nash Equilibrium for Federated Learning with Non-IID Data
Figure 3 for Joint Local Relational Augmentation and Global Nash Equilibrium for Federated Learning with Non-IID Data
Figure 4 for Joint Local Relational Augmentation and Global Nash Equilibrium for Federated Learning with Non-IID Data
Viaarxiv icon

Knowledge-inspired Subdomain Adaptation for Cross-Domain Knowledge Transfer

Aug 17, 2023
Liyue Chen, Linian Wang, Jinyu Xu, Shuai Chen, Weiqiang Wang, Wenbiao Zhao, Qiyu Li, Leye Wang

Figure 1 for Knowledge-inspired Subdomain Adaptation for Cross-Domain Knowledge Transfer
Figure 2 for Knowledge-inspired Subdomain Adaptation for Cross-Domain Knowledge Transfer
Figure 3 for Knowledge-inspired Subdomain Adaptation for Cross-Domain Knowledge Transfer
Figure 4 for Knowledge-inspired Subdomain Adaptation for Cross-Domain Knowledge Transfer
Viaarxiv icon