Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Guoliang Li

Rethinking the Tradeoff in Integrated Sensing and Communication: Recognition Accuracy versus Communication Rate


Jul 20, 2021
Guoliang Li, Shuai Wang, Jie Li, Rui Wang, Fan Liu, Meihong Zhang, Xiaohui Peng, Tony Xiao Han

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2104.10378 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Edge Intelligence via Integrated Sensing and Communication


Jul 20, 2021
Tong Zhang, Shuai Wang, Guoliang Li, Fan Liu, Guangxu Zhu, Rui Wang

* 7 Pages 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Temperature Imaging Using Pseudo-Inversed Convolutional Neural Network Aided TDLAS Tomography


Jun 05, 2021
Jingjing Si, Guoliang Li, Yinbo Cheng, Rui Zhang, Godwin Enemali, Chang Liu

* Submitted to IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 

  Access Paper or Ask Questions

Wireless Sensing With Deep Spectrogram Network and Primitive Based Autoregressive Hybrid Channel Model


Apr 21, 2021
Guoliang Li, Shuai Wang, Jie Li, Rui Wang, Xiaohui Peng, Tony Xiao Han

* 12 pages, 5 pages, submitted to IEEE SPAWC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Pretrained Transformers towards Democratizing Data Preparation [Vision]


Dec 04, 2020
Nan Tang, Ju Fan, Fangyi Li, Jianhong Tu, Xiaoyong Du, Guoliang Li, Sam Madden, Mourad Ouzzani


  Access Paper or Ask Questions

Representation Learning from Limited Educational Data with Crowdsourced Labels


Sep 23, 2020
Wentao Wang, Guowei Xu, Wenbiao Ding, Gale Yan Huang, Guoliang Li, Jiliang Tang, Zitao Liu

* IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (Accepted) 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Data Synthesis using Generative Adversarial Networks: A Design Space Exploration


Aug 28, 2020
Ju Fan, Tongyu Liu, Guoliang Li, Junyou Chen, Yuwei Shen, Xiaoyong Du


  Access Paper or Ask Questions

Neural Multi-Task Learning for Teacher Question Detection in Online Classrooms


May 16, 2020
Gale Yan Huang, Jiahao Chen, Haochen Liu, Weiping Fu, Wenbiao Ding, Jiliang Tang, Songfan Yang, Guoliang Li, Zitao Liu

* The 21th International Conference on Artificial Intelligence in Education(AIED), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Network Representation Learning via Historical Neighborhoods Aggregation


Mar 30, 2020
Shixun Huang, Zhifeng Bao, Guoliang Li, Yanghao Zhou, J. Shane Culpepper

* 28 Pages, published in 2020 IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Interpretable and Learnable Risk Analysis for Entity Resolution


Dec 06, 2019
Zhaoqiang Chen, Qun Chen, Boyi Hou, Tianyi Duan, Zhanhuai Li, Guoliang Li

* 14 pages, Accepted to SIGMOD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

An End-to-End Deep RL Framework for Task Arrangement in Crowdsourcing Platforms


Nov 04, 2019
Caihua Shan, Nikos Mamoulis, Reynold Cheng, Guoliang Li, Xiang Li, Yuqiu Qian


  Access Paper or Ask Questions

VizNet: Towards A Large-Scale Visualization Learning and Benchmarking Repository


May 12, 2019
Kevin Hu, Neil Gaikwad, Michiel Bakker, Madelon Hulsebos, Emanuel Zgraggen, César Hidalgo, Tim Kraska, Guoliang Li, Arvind Satyanarayan, Çağatay Demiralp

* CHI'19 

  Access Paper or Ask Questions

Crowd-Powered Data Mining


Oct 19, 2018
Chengliang Chai, Ju Fan, Guoliang Li, Jiannan Wang, Yudian Zheng


  Access Paper or Ask Questions

PANDA: Facilitating Usable AI Development


Apr 26, 2018
Jinyang Gao, Wei Wang, Meihui Zhang, Gang Chen, H. V. Jagadish, Guoliang Li, Teck Khim Ng, Beng Chin Ooi, Sheng Wang, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions