Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

StrokeGAN+: Few-Shot Semi-Supervised Chinese Font Generation with Stroke Encoding


Nov 11, 2022
Jinshan Zeng, Yefei Wang, Qi Chen, Yunxin Liu, Mingwen Wang, Yuan Yao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

On Learning Fairness and Accuracy on Multiple Subgroups


Oct 19, 2022
Changjian Shui, Gezheng Xu, Qi Chen, Jiaqi Li, Charles Ling, Tal Arbel, Boyu Wang, Christian Gagné

Add code

* NeurIPS-2022 Camera-ready 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pareto-aware Neural Architecture Generation for Diverse Computational Budgets


Oct 14, 2022
Yong Guo, Yaofo Chen, Yin Zheng, Qi Chen, Peilin Zhao, Jian Chen, Junzhou Huang, Mingkui Tan

Add code

* 11 pages, 7 figures, journal version 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Symbolic Model-Agnostic Loss Functions via Meta-Learning


Sep 19, 2022
Christian Raymond, Qi Chen, Bing Xue, Mengjie Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Distinct and Representative Modes for Image Captioning


Sep 17, 2022
Qi Chen, Chaorui Deng, Qi Wu

Add code

* To be appeared in NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Lightweight Super-Resolution with Dual Regression Learning


Jul 21, 2022
Yong Guo, Jingdong Wang, Qi Chen, Jiezhang Cao, Zeshuai Deng, Yanwu Xu, Jian Chen, Mingkui Tan

Add code

* Journal extension of DRN. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.07018 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Optimization-Induced Graph Implicit Nonlinear Diffusion


Jun 29, 2022
Qi Chen, Yifei Wang, Yisen Wang, Jiansheng Yang, Zhouchen Lin

Add code

* 14 pages, 3 figures. Accepted by ICML 2022. Our code is available at https://github.com/7qchen/GIND 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Neural Corpus Indexer for Document Retrieval


Jun 06, 2022
Yujing Wang, Yingyan Hou, Haonan Wang, Ziming Miao, Shibin Wu, Hao Sun, Qi Chen, Yuqing Xia, Chengmin Chi, Guoshuai Zhao, Zheng Liu, Xing Xie, Hao Allen Sun, Weiwei Deng, Qi Zhang, Mao Yang

Add code

* 18 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fair Representation Learning through Implicit Path Alignment


May 26, 2022
Changjian Shui, Qi Chen, Jiaqi Li, Boyu Wang, Christian Gagné

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
>>