Alert button
Picture for You Wu

You Wu

Alert button

U-VAP: User-specified Visual Appearance Personalization via Decoupled Self Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
You Wu, Kean Liu, Xiaoyue Mi, Fan Tang, Juan Cao, Jintao Li

Figure 1 for U-VAP: User-specified Visual Appearance Personalization via Decoupled Self Augmentation
Figure 2 for U-VAP: User-specified Visual Appearance Personalization via Decoupled Self Augmentation
Figure 3 for U-VAP: User-specified Visual Appearance Personalization via Decoupled Self Augmentation
Figure 4 for U-VAP: User-specified Visual Appearance Personalization via Decoupled Self Augmentation
Viaarxiv icon

Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Lu Yin, You Wu, Zhenyu Zhang, Cheng-Yu Hsieh, Yaqing Wang, Yiling Jia, Mykola Pechenizkiy, Yi Liang, Zhangyang Wang, Shiwei Liu

Figure 1 for Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity
Figure 2 for Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity
Figure 3 for Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity
Figure 4 for Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity
Viaarxiv icon

Zero-shot Generative Model Adaptation via Image-specific Prompt Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
Jiayi Guo, Chaofei Wang, You Wu, Eric Zhang, Kai Wang, Xingqian Xu, Shiji Song, Humphrey Shi, Gao Huang

Figure 1 for Zero-shot Generative Model Adaptation via Image-specific Prompt Learning
Figure 2 for Zero-shot Generative Model Adaptation via Image-specific Prompt Learning
Figure 3 for Zero-shot Generative Model Adaptation via Image-specific Prompt Learning
Figure 4 for Zero-shot Generative Model Adaptation via Image-specific Prompt Learning
Viaarxiv icon

Towards Understanding Chain-of-Thought Prompting: An Empirical Study of What Matters

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2022
Boshi Wang, Sewon Min, Xiang Deng, Jiaming Shen, You Wu, Luke Zettlemoyer, Huan Sun

Figure 1 for Towards Understanding Chain-of-Thought Prompting: An Empirical Study of What Matters
Figure 2 for Towards Understanding Chain-of-Thought Prompting: An Empirical Study of What Matters
Figure 3 for Towards Understanding Chain-of-Thought Prompting: An Empirical Study of What Matters
Figure 4 for Towards Understanding Chain-of-Thought Prompting: An Empirical Study of What Matters
Viaarxiv icon

AssistQ: Affordance-centric Question-driven Task Completion for Egocentric Assistant

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2022
Benita Wong, Joya Chen, You Wu, Stan Weixian Lei, Dongxing Mao, Difei Gao, Mike Zheng Shou

Figure 1 for AssistQ: Affordance-centric Question-driven Task Completion for Egocentric Assistant
Figure 2 for AssistQ: Affordance-centric Question-driven Task Completion for Egocentric Assistant
Figure 3 for AssistQ: Affordance-centric Question-driven Task Completion for Egocentric Assistant
Figure 4 for AssistQ: Affordance-centric Question-driven Task Completion for Egocentric Assistant
Viaarxiv icon

ReasonBERT: Pre-trained to Reason with Distant Supervision

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 10, 2021
Xiang Deng, Yu Su, Alyssa Lees, You Wu, Cong Yu, Huan Sun

Figure 1 for ReasonBERT: Pre-trained to Reason with Distant Supervision
Figure 2 for ReasonBERT: Pre-trained to Reason with Distant Supervision
Figure 3 for ReasonBERT: Pre-trained to Reason with Distant Supervision
Figure 4 for ReasonBERT: Pre-trained to Reason with Distant Supervision
Viaarxiv icon

TURL: Table Understanding through Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 26, 2020
Xiang Deng, Huan Sun, Alyssa Lees, You Wu, Cong Yu

Figure 1 for TURL: Table Understanding through Representation Learning
Figure 2 for TURL: Table Understanding through Representation Learning
Figure 3 for TURL: Table Understanding through Representation Learning
Figure 4 for TURL: Table Understanding through Representation Learning
Viaarxiv icon

Generating Representative Headlines for News Stories

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2020
Xiaotao Gu, Yuning Mao, Jiawei Han, Jialu Liu, Hongkun Yu, You Wu, Cong Yu, Daniel Finnie, Jiaqi Zhai, Nicholas Zukoski

Figure 1 for Generating Representative Headlines for News Stories
Figure 2 for Generating Representative Headlines for News Stories
Figure 3 for Generating Representative Headlines for News Stories
Figure 4 for Generating Representative Headlines for News Stories
Viaarxiv icon