Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

PROD: Progressive Distillation for Dense Retrieval


Sep 27, 2022
Zhenghao Lin, Yeyun Gong, Xiao Liu, Hang Zhang, Chen Lin, Anlei Dong, Jian Jiao, Jingwen Lu, Daxin Jiang, Rangan Majumder, Nan Duan

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CONE: An Efficient COarse-to-fiNE Alignment Framework for Long Video Temporal Grounding


Sep 22, 2022
Zhijian Hou, Wanjun Zhong, Lei Ji, Difei Gao, Kun Yan, Wing-Kwong Chan, Chong-Wah Ngo, Zheng Shou, Nan Duan

* Preprint. 9 pages, 5 figures, 3 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improving Task Generalization via Unified Schema Prompt


Aug 05, 2022
Wanjun Zhong, Yifan Gao, Ning Ding, Zhiyuan Liu, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NUWA-Infinity: Autoregressive over Autoregressive Generation for Infinite Visual Synthesis


Jul 20, 2022
Chenfei Wu, Jian Liang, Xiaowei Hu, Zhe Gan, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Zicheng Liu, Yuejian Fang, Nan Duan

* 24 pages, 19 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Joint Generator-Ranker Learning for Natural Language Generation


Jun 28, 2022
Weizhou Shen, Yeyun Gong, Yelong Shen, Song Wang, Xiaojun Quan, Nan Duan, Weizhu Chen

* In progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Bridge-Tower: Building Bridges Between Encoders in Vision-Language Representation Learning


Jun 17, 2022
Xiao Xu, Chenfei Wu, Shachar Rosenman, Vasudev Lal, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unsupervised Context Aware Sentence Representation Pretraining for Multi-lingual Dense Retrieval


Jun 07, 2022
Ning Wu, Yaobo Liang, Houxing Ren, Linjun Shou, Nan Duan, Ming Gong, Daxin Jiang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DiVAE: Photorealistic Images Synthesis with Denoising Diffusion Decoder


Jun 01, 2022
Jie Shi, Chenfei Wu, Jian Liang, Xiang Liu, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Self-Paced Mixed Distillation Method for Non-Autoregressive Generation


May 23, 2022
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yelong Shen, Jian Jiao, Yu Yan, Houqiang Li, Ruofei Zhang, Weizhu Chen, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LogiGAN: Learning Logical Reasoning via Adversarial Pre-training


May 18, 2022
Xinyu Pi, Wanjun Zhong, Yan Gao, Nan Duan, Jian-Guang Lou

* 19 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>