Alert button
Picture for Jian Jiao

Jian Jiao

Alert button

Rho-1: Not All Tokens Are What You Need

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2024
Zhenghao Lin, Zhibin Gou, Yeyun Gong, Xiao Liu, Yelong Shen, Ruochen Xu, Chen Lin, Yujiu Yang, Jian Jiao, Nan Duan, Weizhu Chen

Viaarxiv icon

Slightly Shift New Classes to Remember Old Classes for Video Class-Incremental Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Jian Jiao, Yu Dai, Hefei Mei, Heqian Qiu, Chuanyang Gong, Shiyuan Tang, Xinpeng Hao, Hongliang Li

Viaarxiv icon

Evoke: Evoking Critical Thinking Abilities in LLMs via Reviewer-Author Prompt Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 20, 2023
Xinyu Hu, Pengfei Tang, Simiao Zuo, Zihan Wang, Bowen Song, Qiang Lou, Jian Jiao, Denis Charles

Viaarxiv icon

AutoHint: Automatic Prompt Optimization with Hint Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 13, 2023
Hong Sun, Xue Li, Yinchuan Xu, Youkow Homma, Qi Cao, Min Wu, Jian Jiao, Denis Charles

Figure 1 for AutoHint: Automatic Prompt Optimization with Hint Generation
Figure 2 for AutoHint: Automatic Prompt Optimization with Hint Generation
Figure 3 for AutoHint: Automatic Prompt Optimization with Hint Generation
Figure 4 for AutoHint: Automatic Prompt Optimization with Hint Generation
Viaarxiv icon

DeepTagger: Knowledge Enhanced Named Entity Recognition for Web-Based Ads Queries

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 30, 2023
Simiao Zuo, Pengfei Tang, Xinyu Hu, Qiang Lou, Jian Jiao, Denis Charles

Figure 1 for DeepTagger: Knowledge Enhanced Named Entity Recognition for Web-Based Ads Queries
Figure 2 for DeepTagger: Knowledge Enhanced Named Entity Recognition for Web-Based Ads Queries
Figure 3 for DeepTagger: Knowledge Enhanced Named Entity Recognition for Web-Based Ads Queries
Figure 4 for DeepTagger: Knowledge Enhanced Named Entity Recognition for Web-Based Ads Queries
Viaarxiv icon

AR-Diffusion: Auto-Regressive Diffusion Model for Text Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2023
Tong Wu, Zhihao Fan, Xiao Liu, Yeyun Gong, Yelong Shen, Jian Jiao, Hai-Tao Zheng, Juntao Li, Zhongyu Wei, Jian Guo, Nan Duan, Weizhu Chen

Figure 1 for AR-Diffusion: Auto-Regressive Diffusion Model for Text Generation
Figure 2 for AR-Diffusion: Auto-Regressive Diffusion Model for Text Generation
Figure 3 for AR-Diffusion: Auto-Regressive Diffusion Model for Text Generation
Figure 4 for AR-Diffusion: Auto-Regressive Diffusion Model for Text Generation
Viaarxiv icon

Dual-Alignment Pre-training for Cross-lingual Sentence Embedding

Add code
Bookmark button
Alert button
May 16, 2023
Ziheng Li, Shaohan Huang, Zihan Zhang, Zhi-Hong Deng, Qiang Lou, Haizhen Huang, Jian Jiao, Furu Wei, Weiwei Deng, Qi Zhang

Figure 1 for Dual-Alignment Pre-training for Cross-lingual Sentence Embedding
Figure 2 for Dual-Alignment Pre-training for Cross-lingual Sentence Embedding
Figure 3 for Dual-Alignment Pre-training for Cross-lingual Sentence Embedding
Figure 4 for Dual-Alignment Pre-training for Cross-lingual Sentence Embedding
Viaarxiv icon

AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2023
Xingwei He, Zhenghao Lin, Yeyun Gong, A-Long Jin, Hang Zhang, Chen Lin, Jian Jiao, Siu Ming Yiu, Nan Duan, Weizhu Chen

Figure 1 for AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators
Figure 2 for AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators
Figure 3 for AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators
Figure 4 for AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators
Viaarxiv icon

Pre-training Transformers for Knowledge Graph Completion

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2023
Sanxing Chen, Hao Cheng, Xiaodong Liu, Jian Jiao, Yangfeng Ji, Jianfeng Gao

Figure 1 for Pre-training Transformers for Knowledge Graph Completion
Figure 2 for Pre-training Transformers for Knowledge Graph Completion
Figure 3 for Pre-training Transformers for Knowledge Graph Completion
Figure 4 for Pre-training Transformers for Knowledge Graph Completion
Viaarxiv icon

Curriculum Sampling for Dense Retrieval with Document Expansion

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2022
Xingwei He, Yeyun Gong, A-Long Jin, Hang Zhang, Anlei Dong, Jian Jiao, Siu Ming Yiu, Nan Duan

Figure 1 for Curriculum Sampling for Dense Retrieval with Document Expansion
Figure 2 for Curriculum Sampling for Dense Retrieval with Document Expansion
Figure 3 for Curriculum Sampling for Dense Retrieval with Document Expansion
Figure 4 for Curriculum Sampling for Dense Retrieval with Document Expansion
Viaarxiv icon