Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

PROD: Progressive Distillation for Dense Retrieval


Sep 27, 2022
Zhenghao Lin, Yeyun Gong, Xiao Liu, Hang Zhang, Chen Lin, Anlei Dong, Jian Jiao, Jingwen Lu, Daxin Jiang, Rangan Majumder, Nan Duan

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

The Counterfactual-Shapley Value: Attributing Change in System Metrics


Aug 17, 2022
Amit Sharma, Hua Li, Jian Jiao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NGAME: Negative Mining-aware Mini-batching for Extreme Classification


Jul 10, 2022
Kunal Dahiya, Nilesh Gupta, Deepak Saini, Akshay Soni, Yajun Wang, Kushal Dave, Jian Jiao, Gururaj K, Prasenjit Dey, Amit Singh, Deepesh Hada, Vidit Jain, Bhawna Paliwal, Anshul Mittal, Sonu Mehta, Ramachandran Ramjee, Sumeet Agarwal, Purushottam Kar, Manik Varma


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Self-Paced Mixed Distillation Method for Non-Autoregressive Generation


May 23, 2022
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yelong Shen, Jian Jiao, Yu Yan, Houqiang Li, Ruofei Zhang, Weizhu Chen, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Taming Sparsely Activated Transformer with Stochastic Experts


Oct 12, 2021
Simiao Zuo, Xiaodong Liu, Jian Jiao, Young Jin Kim, Hany Hassan, Ruofei Zhang, Tuo Zhao, Jianfeng Gao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

KFCNet: Knowledge Filtering and Contrastive Learning Network for Generative Commonsense Reasoning


Sep 14, 2021
Haonan Li, Yeyun Gong, Jian Jiao, Ruofei Zhang, Timothy Baldwin, Nan Duan

* Accepted to EMNLP 2021 Findings 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mask Attention Networks: Rethinking and Strengthen Transformer


Mar 25, 2021
Zhihao Fan, Yeyun Gong, Dayiheng Liu, Zhongyu Wei, Siyuan Wang, Jian Jiao, Nan Duan, Ruofei Zhang, Xuanjing Huang

* Accepted as a long paper to NAACL 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Spinal Codes Optimization: Error Probability Analysis and Transmission Scheme Design


Jan 20, 2021
Aimin Li, Shaohua Wu, Jian Jiao, Ning Zhang, Qinyu Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BANG: Bridging Autoregressive and Non-autoregressive Generation with Large Scale Pretraining


Dec 31, 2020
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Jian Jiao, Yu Yan, Dayiheng Liu, Weizhu Chen, Kewen Tang, Houqiang Li, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Ming Zhou, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

An Enhanced Knowledge Injection Model for Commonsense Generation


Dec 01, 2020
Zhihao Fan, Yeyun Gong, Zhongyu Wei, Siyuan Wang, Yameng Huang, Jian Jiao, Xuanjing Huang, Nan Duan, Ruofei Zhang

* Accepted to COLING 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>