Alert button
Picture for Jinsong Su

Jinsong Su

Alert button

TDAG: A Multi-Agent Framework based on Dynamic Task Decomposition and Agent Generation

Feb 15, 2024
Yaoxiang Wang, Zhiyong Wu, Junfeng Yao, Jinsong Su

Viaarxiv icon

Conditional Variational Autoencoder for Sign Language Translation with Cross-Modal Alignment

Dec 25, 2023
Rui Zhao, Liang Zhang, Biao Fu, Cong Hu, Jinsong Su, Yidong Chen

Viaarxiv icon

Response Enhanced Semi-Supervised Dialogue Query Generation

Dec 20, 2023
Jianheng Huang, Ante Wang, Linfeng Gao, Linfeng Song, Jinsong Su

Viaarxiv icon

Retrieval-augmented Multi-modal Chain-of-Thoughts Reasoning for Large Language Models

Dec 04, 2023
Bingshuai Liu, Chenyang Lyu, Zijun Min, Zhanyu Wang, Jinsong Su, Longyue Wang

Viaarxiv icon

IBADR: an Iterative Bias-Aware Dataset Refinement Framework for Debiasing NLU models

Nov 01, 2023
Xiaoyue Wang, Xin Liu, Lijie Wang, Yaoxiang Wang, Jinsong Su, Hua Wu

Viaarxiv icon

Towards Better Multi-modal Keyphrase Generation via Visual Entity Enhancement and Multi-granularity Image Noise Filtering

Sep 09, 2023
Yifan Dong, Suhang Wu, Fandong Meng, Jie Zhou, Xiaoli Wang, Jianxin Lin, Jinsong Su

Figure 1 for Towards Better Multi-modal Keyphrase Generation via Visual Entity Enhancement and Multi-granularity Image Noise Filtering
Figure 2 for Towards Better Multi-modal Keyphrase Generation via Visual Entity Enhancement and Multi-granularity Image Noise Filtering
Figure 3 for Towards Better Multi-modal Keyphrase Generation via Visual Entity Enhancement and Multi-granularity Image Noise Filtering
Figure 4 for Towards Better Multi-modal Keyphrase Generation via Visual Entity Enhancement and Multi-granularity Image Noise Filtering
Viaarxiv icon

Eva-KELLM: A New Benchmark for Evaluating Knowledge Editing of LLMs

Aug 19, 2023
Suhang Wu, Minlong Peng, Yue Chen, Jinsong Su, Mingming Sun

Figure 1 for Eva-KELLM: A New Benchmark for Evaluating Knowledge Editing of LLMs
Figure 2 for Eva-KELLM: A New Benchmark for Evaluating Knowledge Editing of LLMs
Figure 3 for Eva-KELLM: A New Benchmark for Evaluating Knowledge Editing of LLMs
Figure 4 for Eva-KELLM: A New Benchmark for Evaluating Knowledge Editing of LLMs
Viaarxiv icon

On the Cultural Gap in Text-to-Image Generation

Jul 06, 2023
Bingshuai Liu, Longyue Wang, Chenyang Lyu, Yong Zhang, Jinsong Su, Shuming Shi, Zhaopeng Tu

Figure 1 for On the Cultural Gap in Text-to-Image Generation
Figure 2 for On the Cultural Gap in Text-to-Image Generation
Figure 3 for On the Cultural Gap in Text-to-Image Generation
Figure 4 for On the Cultural Gap in Text-to-Image Generation
Viaarxiv icon

A Simple yet Effective Self-Debiasing Framework for Transformer Models

Jun 02, 2023
Xiaoyue Wang, Lijie Wang, Xin Liu, Suhang Wu, Jinsong Su, Hua Wu

Figure 1 for A Simple yet Effective Self-Debiasing Framework for Transformer Models
Figure 2 for A Simple yet Effective Self-Debiasing Framework for Transformer Models
Figure 3 for A Simple yet Effective Self-Debiasing Framework for Transformer Models
Figure 4 for A Simple yet Effective Self-Debiasing Framework for Transformer Models
Viaarxiv icon

Exploring Better Text Image Translation with Multimodal Codebook

Jun 02, 2023
Zhibin Lan, Jiawei Yu, Xiang Li, Wen Zhang, Jian Luan, Bin Wang, Degen Huang, Jinsong Su

Figure 1 for Exploring Better Text Image Translation with Multimodal Codebook
Figure 2 for Exploring Better Text Image Translation with Multimodal Codebook
Figure 3 for Exploring Better Text Image Translation with Multimodal Codebook
Figure 4 for Exploring Better Text Image Translation with Multimodal Codebook
Viaarxiv icon